Aan de inwoners van de Gemeente Noordwijk,

24 juni 2019

Een belangrijk verzoek

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk vraagt u vriendelijk om uw adhesie kenbaar te maken voor de uitbreidingsplannen van het Museum Noordwijk. Dat kunt u doen door deze petitie ingevuld (naam, adres en handtekening) per post te retourneren aan het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, 2202JC Noordwijk, of bij het museum af te geven, dan wel met een digitale kennisgeving te sturen naar algemeen@g-o-n.nl

Het Genootschap Oud Noordwijk telt 1600 leden en  heeft als doelstelling het onderzoeken, bewaren, en tentoonstellen van het rijke erfgoed van Noordwijk. In het huidige Museum Noordwijk is dat door de beperkte ruimte niet goed mogelijk. Met de gemeente is er in de afgelopen jaren, onder meer door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, samengewerkt om een uitbreiding van het Museum Noordwijk  mogelijk te maken. De uitbreiding is voorzien op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein. Het huidige museum, een Binnenduinse hoeve uit 1640, blijft onderdeel uitmaken van het geheel.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van het voormalige Noordwijk stonden positief tegenover de plannen. De fusie met Noordwijkerhout en de nieuwe samenstelling van het college en de raad maken het noodzaklelijk om het lobbytraject opnieuw te doorlopen. Het bestuur van het Genootschap is daar op vele fronten intensief mee bezig. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Het Genootschap zoekt in dit traject naar brede ondersteuning vanuit de hele gemeente. Hoe meer inwoners van Noordwijk de uitbreidingsplannen steunen, hoe meer ook de nieuwe gemeenteraad bereid zal zijn zich achter de plannen te scharen.

Zowel de buitenkant als het interieur van de uitbreiding zien er fantastisch uit, zie de artist impressies aan de ommezijde. In het nieuwe museum zal er met behulp van acht, door deskundigen geselecteerde thema’s en gebruik makend van de collectie van het museum die nu door plaatsgebrek verre van volledig getoond kan worden, een boeiende en leerzame rondgang door de geschiedenis in beeld worden gebracht. Voor u, voor uw kinderen, kleinkinderen en ook voor alle bezoekers aan Noordwijk.

Bent u het met het Genootschap eens dat het erfgoed bewaard en tentoongesteld moet blijven – want zonder geschiedenis is er geen toekomst – onderteken dan deze petitie. Het verplicht u tot niets. U laat alleen zien dat u het nieuwe museum een warm hart toedraagt. Het Genootschap dankt u bij voorbaat.

Naam:

Adres:

Handtekening:

zie: uitbreidingsplan_Museum.pdf

Deel dit bericht