Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juli 2021

21 juni 2021

Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juli 2021

Geachte leden,

De corona maatregelen die vanaf 16 maart vorig jaar werden opgelegd hebben grote invloed gehad op het economische, maatschappelijke en ons aller sociale leven. Voor het Genootschap Oud Noordwijk betekende het de sluiting van Museum Noordwijk op twee maanden na en van Streekmuseum Veldzicht voor de gehele periode. Het stil vallen van veel activiteiten had ook grote gevolgen voor het merendeel van onze vrijwilligers, die noodgedwongen hun belangrijke bijdrage aan het genootschap niet konden geven. Het betekende ook dat de Algemene Ledenvergadering in 2020 geen doorgang kon vinden en die van 2021 niet in de gebruikelijke maand maart kon worden georganiseerd. Nu de versoepelingen van de maatregelen versneld worden doorgevoerd is het mogelijk geworden om alsnog dit jaar een ALV uit te schrijven.

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk nodigt u hierbij dan ook van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op,

woensdag 7 juli 2021 in De Buurtkerk te Noordwijk. De vergadering zal om 20.00 uur beginnen. De inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst zal het bestuur de verslagen van 2019 en 2020 alsmede een samenvatting van de jaarrekeningen 2019 en 2020 en begroting 2021 presenteren. De jaarrekening en de begroting zijn opgenomen in de bestuurseditie van de Blauwdotter die eerder dit jaar aan alle leden van het genootschap is toegestuurd. De leden die kennis willen nemen van de uitgebreide jaarrekeningen 2019 en 2020 en de notulen van 2019 verwijst het bestuur graag naar de website van het genootschap (museumnoordwijk.nl link GON). Bij de receptie van Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk is voor geïnteresseerden een papieren versie op te halen bij de receptie. Op genoemde website kan ook de meest recent vastgestelde jaarrekening van de Stichting Museum Boerderij Noordwijk worden ingezien.

In de komende ledenvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren 2019 en 2020 en zal uw goedkeuring worden gevraagd voor de begroting 2021. Op de agenda staan verder de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk, die goedgekeurd zijn door de gemeenteraad, en een aantal bestuurswisselingen.

Helaas kunnen wij u door de nog van kracht zijnde maatregelen na afloop van de vergadering geen drankje aanbieden.

U dient zich aan te melden via e-mail: algemeen@g-o-n.nl of via telefoonnummer 071-3617884 van 10.00 tot 14.00 uur. Mondkapjes zijn in de wandelgangen verplicht.

Het bestuur ziet uit naar uw komst.

Met een hartelijke groet, namens het GON-bestuur,

Leon Guijt , aftredend voorzitter Genootschap Oud Noordwijk

 

Agenda 2021

Notulen 2019

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

 

 

 

 

Deel dit bericht