Genootschap Oud Noordwijk

Archief

Archivering

Uitermate belangrijk voor Noordwijk is het archief van Jan Kloos (1860-1938). Jan Kloos, zoon van een bakker verrichte veel historisch onderzoek in geschiedboeken en in de diverse archieven in Noordwijk (w.o. de archieven van de Hervormde Kerk, het Landgoed Offem en de Sint-Jorisdoelen). Dit resulteerde in zijn levenswerk “Noordwijk in de loop der Eeuwen”. Museum Noordwijk beheert dit archief. Sinds 1997 wordt in Noordwijk jaarlijks de Jan Kloos prijs uitgereikt aan een Noordwijker die de Noordwijkse geschiedenis heeft beschreven en toegankelijk gemaakt voor een breder publiek. Er is over dit archief de volgende publicatie uitgebracht: Late Bakker (over Jan Kloos, geschiedschrijver van Noordwijk); uitgave 1999 bij boekhandel van der Meer; W. Baalbergen.

Noordwyckse Arkadia door Jacobus vander Valk Het oorspronkelijk loflied op Noordwijk is in het beheer onder gebracht bij Genootschap Oud Noordwijk. Cees Verwey en Govert de Roos hebben zorggedragen dat het herdrukt is en nu voor iedereen toegankelijk. Het beschrijft een idyllisch, maar ook werkzaam Noordwijk. Vele punten zijn te herkennen en het is leuk te lezen hoe ooit op de verschillende plekken in Noordwijk toentertijd geleefd werd.
Bijvoorbeeld:
“Hier kust de weeldrige Schie (ons Noordwyks haven, waard te noemen) Zyn boorden geschakeerd met blomen. En kruiden daar zyn lust aan zie. Hier zet myn Zangeres zich neder; Hier zie ik Noordwyks handel aan; Hier zie ik ’t gansche plein beslaan met goed’ren die men heen, en weder, Dan af- en aanvoert onvermoeit, Met schepen, Schuiten, Wagens, Karren: Hier laad men Schelvis, Schol en Scaren Springlevend, versch van ’t schuim besproeit Des zeenads, om de grage buiken Der Leidenaren meê te voên.”

Maar ook is er het archief van “De Noordwijker”. De krant is er vanaf het eerste nummer in te zien. Evenals het archief van de ZeeKant en van De Blauwdotter, het kwartaalblad van het Genootschap Oud Noordwijk dat wordt verspreid onder de leden. De redactie en leden vullen het blad met artikelen en foto’s over Oud Noordwijk en haar bewoners. In de bibliotheek zijn de nummers van de eerste jaargang tot heden aanwezig en liggen ter inzage voor wie ze wil raadplegen.