Bestuur GON dankt zijn vrijwilligers

15 juni 2022

Op 27 mei vond weer een bijeenkomst voor de vrijwilligers van het Genootschap Oud Noordwijk plaats Ook hier drie maal is scheepsrecht want de traditionele samenkomsten konden de voorgaande twee jaren door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Deze editie kreeg een extra feestelijke tint omdat het genootschap in 2022 60 jaar bestaan. Reden om een uitgebreider programma aan te bieden voor allen die de ruggengraat vormen voor het genootschap en de beide locaties Museum Noordwijk en Veldzicht.

Rond 14.00 uur meldden zich zo’n 110 deelnemers bij de balie op Velzicht om daar op volgorde van binnenkomst een kleuren sticker uitgereikt te krijgen. In groepen van 10 ging men op vier locaties aan de slag om schriftelijke gestelde vragen te beantwoorden. Het betrof de mooie (kruiden)tuinen die Veldzicht rijk is, het bezoekwaardige museum, De Stal, waar educatie wordt gegeven aan basisschoolleerlingen en de bibliotheek. In de Stal moesten ook antwoorden gegeven op vragen die betrekking hadden op foto’s, geselecteerd door Willem van de Haak, die 60 jaar genootschap in beeld brachten. Datzelfde gold voor de film  die door de filmclub, onder aanvoering van Nico van Dee, was samengesteld en te zien was in bibliotheek. Het gezamenlijk optrekken in groepen van tien van vrijwilligers die door de twee locaties niet dagelijks met elkaar te maken hebben zorgde voor de gewenste versterking van de onderlinge verbondenheid en niet te vergeten een groeiende competitie om als beste voor de quiz uit de bus te komen. Door bestuurslid en geboren dagvoorzitter Jan de Vreugd werd het programma op een vrolijke manier aan elkaar gepraat. Voorzitter van het genootschap Henk Kok wijdde de aanwezigen verder in op de geplande werkzaamheden om Veldzicht en nog idealere locatie te maken voor vergaderingen , bijeenkomsten, workshops, markten en culturele voorstellingen. Ook deelde hij de plannen van het bestuur over de uitbreidingsplannen en de inhoud van Museum Noordwijk dat naast het verleden ook het heden en de toekomst van Noordwijk wil laten zien aan de bezoekers. Daaronder vallen belangrijke ontwikkelingen als klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel, die ook Noordwijk (zullen) raken. Onderwerpen waar de kinderen en kleinkinderen van de huidige generatie in toenemende mate  geïnteresseerd in zijn. Sjaan van Kekeren, van de werkgroep Textiel, Sieraden en Accessoires schonk op persoonlijke titel een veldwachters uniform met tal van passende attributen aan Museum Noordwijk. Vrijwilligers en bestuur zien terug op een prachtige dag waarin het bestuur zijn grote dank kon uitspreken over de grote inzet die de vrijwilligers in Museum Noordwijk en Veldzicht en voor het genootschap verrichten.

De aanwezigen toasten op 60 jaar Genootschap Oud Noordwijk met de oproep om er in ieder geval nog 60 jaar aan toe te voegen. 

Deel dit bericht