Genootschap Oud Noordwijk

Blauwdotter 41 t/m 80

Blauwdotters 41 t/m 80

De Blauwdotter

De Blauwdotter is een uitgave van het Genootschap Oud Noordwijk en komt vier keer per jaar uit. De edities worden verspreid onder dan wel opgestuurd aan de leden van het genootschap.

Voor slechts € 17.50 euro per jaar (€ 20.00 voor mensen buiten Noordwijk en € 25.00 voor mensen in het buitenland) is men lid van het Genootschap Oud Noordwijk en ontvangt men de Blauwdotters zonder verdere kosten.

Aanmelden kan via ledenadministratie@g-o-n.nl

_

Het copyright op alle artikelen in de Blauwdotters berust bij het Genootschap Oud Noordwijk. Niets uit deze uitgaven mag in welke vorm dan ook, geheel of gedeeltelijk, worden overgenomen of vermenigvuldigd dan na voorafgaande toestemming van het Genootschap Oud Noordwijk.