GON Boekenkast

Boekenkast Veldzicht Bollenstreek

AuteurTitelCodeSoort
ANWBRUINE VAN TEYLINGENfol84folder
ANWBWELCOME TO BULBLANDbo605boeken
BAKKER,PETERGERED UIT DE GRONDbo638boeken
BAVOMUSEUMMUSEA VAN DE VOORUITGANGfol491folder
BEENAKKER,JANDE DUIN- EN BOLLENSTREEK IN ‘CAERT’ GEBRACHT
Lisse 2001,112 pag.,gekl. en zwart-wit ill./zwart-wit foto’s,met natuurlijk ook aandacht voor Noordwijk
bo543boeken
BEENAKKER,JAN e.a.1000 JAAR DUIN- EN BOLLENSTREEK 14 delen
In de serie Ach Lieve Tjd van Waanders uitgevers: Landschap en wonnen – Vertier en vrije tijd – Het boerenbedrijf – Winkels, handel en ambachten – Het bloembollenbedrijf voor 1940 – Het bloembollenbedrijf na 1940 – oorlog – Visserij – Geloofsbelevig – Nijverheid en industrie – Water – Verkeer en vervoer – Macht en orde – Leven van alledag
bo81boeken
BEENAKKER,JAN e.a.DE DUIN EN BOLLENSTREEK IN VOGELVLUCHT landschap,
Leiden 2003, 80 pag., zwart-wit foto’s/ gekl. en zwart-wit ill/ kaarten
bo214boeken
BLOEMBOLLEN PLANTDAGZAKJE 1937fol340folder
BULTINK,MARCADE BOLLENSTREEK LANDSCHAP EN ERFGOEDbo633boeken
BULTINK,MARCA e.a.MET BRAAKMAN DOOR DE BOLLENSTREEK een verzameling
Rijnsburg g.d.,184 pag.,zwart-wit foto’s,stofomslag (zie ook Blauwdotter 48 en 52/ Noordwijk e. z. kunstenaars blz. 14)
bo14boeken
CORDFUNKE,E.H.P.GRAVINNEN VAN HOLLAND
Zutphen 1987, 144 pag., zwart-wit foto’s, stofomslag huwelijk en huwelijkspolitiek van de graven uit het Hollandse Huis
bo292boeken
DE BOLLENSTREEK1997/1998rekfolder
FRANKEN,TJEBOHET BLOEMBOLLENBOEK
Amsterdam g.d.,244 pag.,gekl. en zwart-wit foto’s/tekstill.,heel herkenbaar voor onze streek
bo520boeken
GLASBERGEN,J.B. e.a.ZANDBERGEN AFGEGRAVENbo531boeken
GOM DUIN- EN BOLLENSTREEKGREENPOORT ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ 2010-2014
GOM 2014, 24 pag., foto’s, eigen uitgave
boeken
GROENE GIDSVOOR EEN NATUURLIJKE LIFESTYLEfol103folder
HARTOG,ELISABETH den e.a.KASTELENSTICHTING HOLLAND EN ZEELAND JAARBOEK 2003
Haarlem 2003, 188 pag., zwart-wit foto’s en tekstill. Leeuwenhorst, een Hollandse buitenplaats
bo241boeken
HULKENBERG,A.M.GEZICHTEN VAN DE BLOEMBOLLENSTREEK
Alphen 1987,78 pag. tekst en evenveel zwart-wit illustraties van Chr. Schut, is in 1996 herdrukt, met ook aandacht voor Noordwijk
bo200boeken
HULSMAN,RITAFUNERAIRE CULTUUR BOLLENSTREEK
Soesterberg 2004, 64 pag., zwart-wit foto’s, met aandacht voor de Grote of St. Jeroenskerk, de Algemene Begraafplaats en de Rooms Katholieke Begraafplaats
bo608boeken
LANGEVELD,INGRIDBOERENPRAAT (Sassenheim)bo640boeken
LODEWIJK,TOMVAN WILDERNIS TOT BOLLENSTREEK
Haren 1972, 130 pag., zwart-wit foto’s, uitstekend overzicht over het ontstaan van de Bollenstreek
bo93boeken
MOOIJMAN,LOESHET LANGEVELD VOOR EN NA DE RUILVERKAVELINGbo692boeken
MOOR,GEERETRUIDA deVERBORGEN EN GEBORGEN Het cisterciënzerinnenkloost
Hilversum 1994,736 pag.,tekstill. en tabellen
bo30boeken
MOOR,GEERTRUIDA deLONEN EN PRIJZEN IN HET KLOOSTER LEEUWENHORSTbo545boeken
N.N.10 JAREN KEUKENHOFfol128folder
N.N.BEZOEK H.M. DE KONINGIN 14-2-1961fol510folder
N.N.BLOEMBOLLENSTREEKfol428folder
N.N.BLOEMENCORSO 1969fol579folder
N.N.BOEKJE BIJ SCHOOLPLAAT BLOEMBOLLENTEELT BIJ NOORDWfol311folder
N.N.BUITENS EN DE BOLLENSTREEKfol248folder
N.N.DE BOLLEN BLOEIENfol112folder
N.N.FIETSEN LANGS BOLLENERFGOEDfol194folder
N.N.LANDSCHAP EN TOERISME IN DE BOLLENSTREEK ONDER STEfol255folder
N.N.PER RIJWIEL,,NAAR DE BLOEMBOLLENVELDEN/ FIETSTOCHTfol246folder
N.N.WESSELING EN COfol612folder
N.N.ZAND. TUSSEN DUIN- EN BOLLEN 2 delenfol16folder
N.N.ZEVEN FIETSROUTES DOOR DUIN- EN BOLLENSTREEKfol174folder
N.N.ZUID-KENNEMERLANDfol286folder
NOVFIETSTOCHT DOOR MOOI NOORDWIJK IDEM VROEGERE VERSfol426folder
OLIVIER,EDMET `T OOG OP DE BOLLENSTREEK
Stichting Museum voor de bloembollenstreek Lisse g.d., 28 pag., zwart-wit foto’s, ook over Noordwijk
fol260folder
POTS,ROEL e.a.BLAUWE ADER VAN DE BOLLENSTREEK 350 jaar Haarlemm
Leiden 2007, 158 pag., kleuren- en zwart-wit foto’s, mooi boek over een belangrijke aanvoerroute voor Noordwijk
bo45boeken
UITGEVERIJ ROBAS PRODUCTIESHISTORISCHE ATLAS ZUID-HOLLAND chromotopografische
atlas des Rijks 1 : 25 000 Landsmeer 1989, kasart no. 382: Noorswijk aan Zee
boeken
VENHUIZEN,HANSGEEST EN GROND culturele planologie in de Duin- en
Rotterdam 2004, 404 pag., gekl. en zwart-wit foto’s, een publicatie over het project “Geest en Grond” waarbij kunstenaars, architecten, stedenbouwkundigen, onderzoeketrs, politici en bewoners gezocht hebben naar mogelijkheden om in het dynamische landschap cultuurhistorische kwaliteiten in te zetten om verschraling en vervlakking van de gebouwde omgeving tegen te gaan
boeken
VIDEO/ CDOFFENSIEF VAN TEYLINGEN/KUSTSTROOK ZUID-HOLLANDbo418boeken
VVV WEGWIJZERTOCHTEN DOOR BOLLENLANDfol356folder
WETENSCHAPSWINKELGEZONDHEID IN VERBAND MET BLOEMBOLLENTEELTfol327folder
ZALM,RITA van derBOLLEN, KNOLLEN EN WORTELSTOKKEN
Katwijk 1996,160 pag.,zwart-wit foto’s
fol498folder
ZOOLINGEN,JEROENHET VERLEDEN VAN DE DUIN- EN BOLLENSTREEKbo681boeken