GON Boekenkast

Boekenkast Veldzicht Dorp

AuteurTitelCodeSoort
AARTSE,EESCONCEPTEN VAN HET NOORDWIJKS KOOKBOEKJEfol534folder
ADMIRALITIEIT, deNOORDWIJK AAN ZEEbo513boeken
AMSTERDAM,HERMAN vanNOORDWIJK DE JAREN VIJFTIG
Sassenheim 1994,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.
bo 446boeken
AMSTERDAM,HERMAN vanNOORDWIJK DE JAREN ZESTIG
Sassenheim 1994,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.
bo447boeken
AMSTERDAM,HERMAN vanNOORDWIJK DE JAREN ZEVENTIG
Sassenheim 2000,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.
bo448boeken
ANGEVARE,FRANSRECHTSPREKERS & SCHUINMARSCHEERDERSbo 591boeken
ANONYMUSMAPPEN MET KRANTENKNIPSELS 5X
Deventer 1981, 168 pag., gekl. en zwart-wit foto’s
bo580boeken
ARCHITECTURANOORDWIJKfol652folder
ART NOORDWIJKKEUN 2000/2009/2016bo28/562boeken
ART NOORDWIJKNOORDWIJK AGENDA 2006/2007/2008bo351boeken
ART NOORDWIJKNOORDWIJK EEN KLEURRIJKE PLAATSbo452boeken
ASSELBERG,JOHNVERDWALEN IN NOORDWIJK726boeken
ASSELBERGS,JOHNEEN ZANPAD AAN ZEE
Noordwijk 2008, leuk fotoboekje met veel foto’s van de Boulevard uit het begin van de 20e eeuw
bo19boeken
ASSELBERGS,JOHNNOORDWIJK THUISAGENDA 20O8/2010
Noordwijk 1992,112 pag.,zwart-wit foto’s
bo147/148boeken
ASSELBERGS,JOHNNOORDWIJK VAN VISSERSDORP TOT INT. CONGRESBADPLAATfol711boeken
ASSEN,ROB vanOUD NOORDWIJK EN OMSTREKENbo439boeken
BAALBERGEN,MARTHA e.a,NOORDWIJK EEN KLEURRIJKE PLAATSbo649boeken
BAALBERGEN,WILLEMGROETEN UIT NOORDWIJKbo53boeken
BAALBERGEN,WILLEMNOORDWIJK IN DE LENS Noordwijk als vissersplaats
Noordwijk 2002, 158 pp., zwart-wit foto’s, een halve eeuw fotografeerde de Roos Noordwijk en de Noordwijkers
bo25boeken
BAALBERGEN,WILLEMOMZIEN IN NOORDWIJK het dorp en de bewoners in de
Noordwijk 2005, 101 zwart-wit foto’s uit de collectie van Museum Ous Noordwijk, met beschrijving van Willem Baalbergen
bo54boeken
BADCOURANT1937-1942 12 exfol644folder
BAKKERDE NOORDWYKEN NEVENS OFFEM, LANGEVELD EN DE LUGT 1fol298folder
BARENDS,SONJA e.a.OVER HAGELKRUISEN, BANPALEN EN PESTBOSJES
Noordwijk ong. 1965,15 pag.,1 zwart-wit foto van schrijver,vraag:schreef ook stuk in de Panorama-iets van bekend?
bo535boeken
BARNHOORN,CEESNOORDWIJK OUD EN NIEUW VAN ALLES WAT
Zaltbommel 2006, 144 pag.,boek vol zwart-wit tekeningen van de de katwijker Cees Barnhoorn
bo50boeken
BEEK,METREL van deBESTUUR EN RECHTSSPRAAK IN NOORDWIJK VAN 1400-1600fol27folder
BEEN,JOHANVADERTJE TALISMAN
Amsterdam g.d.,210 pag.,zwart-wit tekeningen,speelt zich af in Noordwijk maar auteur heeft alleen naam gebruikt:niets is te herkennen, in het boek “De strijd om het doode punt” gaat het verhaal verder
bo483boeken
BEEN,JOHAN.DE STRIJD OM HET DODE PUNTbo419boeken
BERTIUS,PETRUS ( bewerkt doorChr.L. Heesakkers en EEN WELBESTEED LEVEN EN EEN VROOM VERSCHEIDEN lijk
Amersfoort 2004, 59 pag., twee ill., over een van de bekendste “Noordwijkers”
boeken
BEUKEL,BERT van denOP WEG NAAR HUIS
Noordwijk 2007, 246 pag., kleurenfoto’s verslag van een voettocht van Noordwijk naar Santiago de Compostella en terug naar Noordwijk
bo458boeken
BICKER CAARTEN,A.WAAR `T OM GAATbo501boeken
BINNENDIJK,NICOHET WILHELMINAHOFJE
Noordwijk 1998,180 pag.zwart-wit foto’s en tekstill. (zie Blauwdotter 107, Op’evist : blz. 76)
bo 11boeken
BLOKZIJL,MAXIK TROK ER OP UIT een kwart eeuw journalistieke zw
Amsterdam g.d.,192 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.,met ook aandacht voor zijn optredens als straatmuzikanten samen met Pisuisse, Blokzijl is in 1946 ter dood gebracht vanwege zijn Nationaal-Socialistische propaganda-praatjes op de radio
bo183boeken
BLOKZIJL,MAXLUISTERAARS ANTWOORDEN
Utrecht 1942, 190 pp., tekstill. van Peter Beekman, dit boekje geeft aan waarom Blokzijl na de Tweede Wereldoorlog berecht is (zie Pisiesse)
bo184boeken
BOER,D.E.H.de /CORDFUNKE,E.H.P. GRAVEN VAN HOLLAND portretten i woord en beeld
(880-1580) Zutphen 1997, 176 pag., foto’s, met stukje geschiedenis Bollanstreek – Noordwijk
boeken
BOIS,MANUELE du e.a.ONDERWIJZERSLEVEN
Nijmegen 1981, 256 pag., zwart-wit foto’s, bevat een interview met dhr. Neefjes ( hoofd Willibrord-Mulo/Mavo, vader van Margriet de Moor)
bo367boeken
BOS,ARNONOORDWIJK. EEN ARTISTIEKE REISGIDS..
Noordwijk 1999, een verslag van het Schildersfestival
bo154boeken
BOS,E.E. e.a.OP REIS DOOR ONS VADERLANDbo173boeken
BOSMAN,PETER.CZOLANG ER MENSEN ZIJN Dr.Mr. Willem van den Bergh
Sassenheim 2000,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties
bo601boeken
BOS-RIPS,J.A.M.YGRAVEN OP ZOEK NAAR GELD de inkomsten van de grave
Hilversum 1993, Holland Sudiën nr. 29, 426 pag., zwart-wit foto’s en tabellen, Noordwijk wordt vaak genoemd de inkomsten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433
bo206boeken
BOULEVARDPLANDE HEEMBORGHfol527folder
BOUMAN,JANHET MERCKWAERDIGSTE MEYN BEKEND 2 delen
Den Haag g.d.,126 pag.,zwart-wit ill.,met tekening van eikenhouten zetel uit vergaderzaal Sint Jorisdoelen (zie ook Noordwijkse verhalen blz. 139)
bo355boeken
BREUKEL,THOMATLAS VAN GEKKE PLEKKEN IN NEDERLAND over bronnen,
Amsterdam 2001, 102 pag., tekstill., op blz. 74 een stukje over de kruidentuin bij de Oude Jeroenskerk
bo410boeken
BROEK,J.H. van der e.a.GIDS VOOR NEDERRLANDSE ARCITECTUURbo492boeken
BUCHANAN,PETER e.a.ALDO EN HANNIE VAN ECK
Amsterdam 1989, 64 pag., foto’s en tekstill., hoofdstuk over architectuur ESTEC
bo435boeken
BUITENARTIKELEN OVER NOORDWIJKfol320folder
BULTINCK,MARCALANDGOED VELDZICHTfol123folder
BUUREN,WILFRED vanTUSSEN VERPOZEN EN ONTHAASTEN een eeuw recreatie i
Amsterdam 2000, 80 pag., zwart-wit foto’s
bo384boeken
CASPERS,AADD`R WAS IS..bo135boeken
CASPERS,AADLEVEN EN LIEFDE OP DE BOKKUMDAM
oordwijk 1999,108 pag.,zwart-wit ill.door Marian Caspers, in Noordwijks dialect geschreven, schreef in 2001 ook D’r was is; Noortukse rijmpies en waere verhaele(Noordwijk 2001,88 pag.,zwart-wit tekeningen van Marian Caspers)
bo132boeken
CATALOGUS350 JAAR OPENBAAR VERVOER IN NOORDWIJK/ NOORDWIJKSfol177folder
CATALOGUS5 EEUWEN TEGELS 1990 4x/ 350 JAAR OPENBAAR VERVOERfol199folder
CATALOGUSALBERT VAN REIJZEN 2008/ BRAAKMAN-DE ROOS/VANKAMPEfol439folder
CATALOGUSDE MIDDELEEUWEN SPRINGLEVEND 3x/ DE EEUW VAN BEUK/fol142folder
CDALIJST 1994fol622folder
CDA NOORDWIJK TOTAALPOSTER/ POSTERfol262folder
CLERCK,MARTINE deVUURTOREN NOORDWIJKbo516boeken
CREMERS,MARIEJEUGDHERINNERINGENbo470boeken
CREMERS,MARIELICHTEND VERLEDEN jeugdherinneringen
Amsterdam g.d.,niet geill.,met haar jeugdherinneringen o.a. uit Noordwijk
fol77folder
DAM,MICHEL vanDE GEMEENTELIJKE GASFABRIEKbo589boeken
DAM,MICHEL vanDERTIG JAAR GAT VAN PALACEbo648boeken
DE ASCHPOTTEROVER KROCH(F)TENfolfolder
DE LINDENHOFUITNODIGING INGERUIKNEMINGfol556folder
DEPRENBRIEFKAARTVERZAMELAAR 1-4-1985rekfolder
DE VUURBOETOVER DE NOORDWIJKSE VUURTORENfol537folder
DE ZEEKANTTERUGBLIK 100 JAAR BADPLAATS idem 125 JAAR BADPLAAfol330folder
DEKKER,JAC.EEN RECONSTRUCTIE VAN DE JAN KROONSWEGbo690boeken
DEKKER,JAC.WANDELEN DOOR DE BADPLAATS NOORDWIJK TOE EN NUbo693boeken
DENNEBOOM,BOBVACANTIE IN NOORDWIJKfol474folder
DEZE WEEKBADKRANT 19-7-.63/ 122-8-.66/ 11-7-,69fol478folder
DONALD DUCKAFBEELDING BOULEVARDfol344folder
DUIN,LEEN, vanBEOORDELING VAN VORM 64bo556boeken
DVDKEES DE ZOON VAN DE STROPERfol474folder
FABER,F.J.ZO ONTSTOND NEDERLANDbo176boeken
FOCKEMA ANDREAE,S.J. e.sa.NOORDWIJKS VOLKSLEVENbo26boeken
FOTOVILLA NOCA reprintfol323folder
FOTO`SKALENDERS incl LUCHTFOTO`Sfol469folder
FOTO`SUIT KRANTEN 1908 EN 1926fol321folder
GEENTEALGEMENE POLITIE-VERORDENINGfol645folder
GEMEENTEDRAAIBOEK OPENING GEMEENTEHUIS 1987fol272folder
GEMEENTE NOORDWIJKBEELDANALYSEfol48folder
GEMEENTE NOORDWIJKBOUWVERORDENING 1962fol528folder
GEMEENTE NOORDWIJKBRIEVEN GEMEENTEWERKEN 2xfol521folder
GEMEENTE NOORDWIJKCONCEPT STRUCTUURVISIE MIDDENGEBIED/ TOEKOMSTVISIE
Noordwijk 1998,152 pag.,gekl. en zwart-wit foto’s,stofomslag, jubileumboek Rabobank Noordwijk-Noordwijkerhout, met veel verhalen over diverse bedrijven in Noordwijk en Noordwijkerhout
fol258folder
GEMEENTE NOORDWIJKDE KERN GEZOND 2006bo454boeken
GEMEENTE NOORDWIJKDIVERSEN OVER BESTEMMNGSPLANNENfol465folder
GEMEENTE NOORDWIJKGEMEENTEGIDS 1997-2005 (mist 200-2003))
Noordwijk 2002, 158 pp., zwart-wit foto’s, een halve eeuw fotografeerde de Roos Noordwijk en de Noordwijkers
rekfolder
GEMEENTE NOORDWIJKMASTERPLAN BADPLLAATSONTWIKKELING1997/1998 2 dele
Noordwijk 2005, 101 zwart-wit foto’s
bo194boeken
GEMEENTE NOORDWIJKNOORDWIJK ZEEWAARDIG STRUCTUURVISIE
Noordwijk 2004, 136 pag., zwart-wit foto’s/ tekstill./ tabellen, boeken en artikels van Willem Varkevisser, Huig van der Niet, Ad Weelen, Albert Plug en Klaas Passchier vormen de basis van dit stukl geschiedenis van de Noordwijkse visserij
fol555folder
GEMEENTE NOORDWIJKPROGRAMMA VAN EISEN BADPLAATSONTWIKKELING 2004-201bo115boeken
GEMEENTE NOORDWIJKPROGRAMMA VAN EISEN BADPLAATSONTWIKKELING 2004-201fol535folder
GEMEENTE NOORDWIJKRAADSVERSLAGEN 194
Amsterdam 2000, zwart-wit foto’s, met het graf van Albert Verwey
bo569boeken
GENOOTSCHAP OUD NOORDWIJKONS HUIS/ KNIPSELS MUSEUMfol87folder
GIDS VOOR NOORDWIJKca 1900/1915/1917/1927/1928/1929/ca 1930fol94folder
GOEDE,BAREND deKORT DAG keur uit de poëzie van jonggetorven dichtbo41boeken
HARTOG,ELISABETH den a.o.DE HISTORIE VAN DYCKENBURCH
Noordwijkerhout 2007, 274 pag., kleuren- en zwart-wit foto’s, stukje geschiedenis van Noordwijkerhout dat onmiskenbaar verbonden is met de Noordwikjkse geschiedenis e geschiedenis van de buitenplaatsen aan het Westeinde in Noordwijkerhout
bo61boeken
HEERINGEN,R.M. van a,o,VROEGE BRONSTIJD TE NOORDWIJKfol31folder
HEIJMANSUNIEK WONEN AAN DE DUINENbo664boeken
HET HUIS OUD EN NIEUWVILLA`S TE NOORDWIJK AAN ZEE 1907fol322folder
HEUVEL,J.H.J. van den e.a.GEDANE ZAKEN NEMEN GEEN KEER (over bouwlocaties inbo82aboeken
HILTEN, WILLEM vanNOORDWIJK 125 JAAR BADPLAATS
Noordwijk 1991,136 pag.,zwart-wit foto’s,stofomslag (zie ook Blauwdotter 79)
bo9boeken
HILTEN,WILLEM vanNOORDWIJK ALS BADPLAATS:op zoek naar het verleden-
Noordwijk 1986,64 pag.,zwart wit foto’s en illustraties
bo37boeken
HOEVEN,EMIEL van denNAAMSREGISTER SERIE OP ZOEK NAAR HET VERLEDENbo42boeken
HOFSTEDE,ROLFWIJ VISSEN NIET OP ZONDAGbo136boeken
HOLLANDBROCHURE IN HET FRANS EN ENGELSfol348folder
HOOF,J. vanRONDOM DE RIJN
Noordwijk 1986,64 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties, over schilders, schrijvers en andere kunstenaars die iets met Noordwijk te maken hebben gehad, geschreven door de Noordwijkse kunstenaar Henny Bal
BO 720boeken
HOOGEVEEN-BRINK,JOYCEH.J. JESSE ARCHITECT 1860-1943
Rotterdam 1997, 80 pag., veel foto’s, geen beschrijving van Noordwijkse ontwerpen maar interessant…..
bo646boeken
HUIS TER DUINNOORDWIJK AAN ZEEfol253folder
HUISMAN,JAAPMOOI GEBOUWD IN NEDERLAND
Den Haag 1992, 112 pag., zwart-wit foto’s, op pag. 28-29 aandacht voor Grand Hotel Huis ter Duin
bo491boeken
JANS,JANVOLKSCULTUUR EN BOUWKUNSTbo172boeken
JOCHEMSZ,PAUL e.a.DE OUDE JEROENSTORENbo703boeken
JONGE,DICK deMOOI IS ANDERSbo670boeken
JONGE,DICK deOP VERKENNING IN DE BETONWOESTIJN
Delft 1993, 198 pag., zwart-wit foto’s, studie van Noordwijker Dick de Jonge waarbij hij kritisch kijkt naar architectonische ontwerpen die door de gebruikers ervan niet als echt mooi/prettig worden ervaren, met veel voiorbeeldfoto’s uit Noordwijk
bo668boeken
JONGE,DICKdeTUSSEN PEN EN POTLOODbo669boeken
KLOOS,JANNOORDWIJK IN DE LOOP DER EEUWEN
Noordwijk 1928,442 pag.,zwart-wit fotos en 1 gevouwen kaart, standaardwerk over de geschiedenis van Noordwijk, er verscheen in 1973 een tweede druk ( Noordwijk 1973,442 pag.,zwart-wit foto’s en 1 gevouwen kaart,stofomslag) en in 1986 een derde (Noordwijk 1986,442 pag.,z/w foto’s en gevouwen kaarten), deze laatste druk is wat eenvoudiger uitgevoerd
bo232boeken
KOELEWIJN,LEONBRON 2 ARCHT. VAN EGMONDbo579boeken
KRAAKBONDDE KRAKELING 26-1-1979fol470folder
KRANTOPEN DAGPOLITIE EN BRANDWEER 1992fol293folder
KRIERMASTERPLAN NOORDWIJK AAN ZEE
Muntendamsche Investerings Maatschappij september 2002, 80 pag., gekl. en zwart-wit foto’s/ gekl. platen/ tekstill., totaalplan voor opwaarderen Noordwijk aan Zee, gemaat in opdracht van vastgoedmagnaat Roald(Ronnie) van de Putte
bo349boeken
KRITISCH NOORDWIJK10 JAARfol635folder
KRITISCH NOORDWIJKBULLETIN 199/ BLAD 1979/ 10 JAAR VAN VISSERSDORP Tfol105folder
KRITISCH NOORDWIJKLEEFBAARHGEID EN VERKIEZINGEN 2x. NOORDWIJK BULLET
Thema-nummer Kritisch Noordwijk maart 1986,64 pag.,zwart-wit foto’s
fol104folder
KUNSTKLANKVERHALEN VAN BINNENUIT een historische audiotour
door Noordwijk Noordwijk 2008, 24 pag., foto’s, incl. cd
boeken
LAAN,KO van derHET WONDER GERUCHT Nederlandsch Volksverhalenboek
Amsterdam g.d., 258 pag., tekstill., pag. 134-137 over Sint Jeroen
bo354boeken
LAMBOTTE,EMMAASTRID REINE DES BELGES
Astrid bracht soms haar vakanties door in Noordwijk
bo721boeken
LEENHEER,S.C.H.NOORDWIJKSE VERHALEN
Rijnsburg 1990,168 pag.zwart-wit foto’s, leuke historische verhalen geschreven door een oud-Noordwijker
bo72boeken
MARIJT,KOEN e.a.DE KERNDOTTERbo660boeken
MARXVELD,CISSY vanJOOP TER HEUL`S PROBLEMEN
Haarlem g.d., 198 pag., tekstill. (van Hans Borrebach), gaat o.a. over een vakantie in Noordwijk
bo383boeken
MEER, AAD van der e.a.FOCUS OP NOORDWIJK
Zaltbommel 2001,84 pag.,zwart-wit foto’s, een rondwandeling door het Noordwijk van de jaren twintig
bo65boeken
MEER, AAD van der e.a.NOORDWIJK TOEN EN NU
Zaltbommel 1996,zwart-wit foto’s
bo55boeken
MEIJER,MIAVAN LEEUWENSTRAAT
Alphen aan den Rijn 1999, 170 pag., zwart-wit foto’s, mooie Noordwijkse herinneringen jeugdherinneringen van en door de kinderen van Abraham van Dijk en Alida Versluis
bo167boeken
MEIJER,TONALPH. LIJST ONDERWERPENUIT OP-EVISTfol49folder
MEIJER,TONDE HISTORIE VAN NOORDWIJK 3 delenbo656boeken
MEIJER,TONOP `EVIST deel 1 + 2
Noordwijk g.d.,200 pag.,zwart-wit foto’s, oude foto’s met hun verhaal, verschenen eerder als artikel in de Zeekant, schreef ook Op ‘evist deel 2 ( Noordwijk 2000,200 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties), beide deeltjes zijn een keer herdrukt
bo62/63boeken
MEIJER,TONSTRAATNAMENBOEK
Hilversum 1992,264 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties
bo31boeken
MEIJER,TONVAN BINNEN NAAR ZEEbo20boeken
MEIJER,TONVIDEOBAND NOORDWIJK BINNENbo 581boeken
MIGNON,J.H.NOORDWIJK reprintfol313folder
MONTAGNE,A.DE STAD LEIDEN album eenige afbeeldingen der voorn
Leiden 1975, reprint van het werk uit 1959/60, met prent van G.J. Bos “Noordwijk”, met vier bladzijden tekst toegelicht
boeken
MULDER,PETERFILMLOCATIE NOORDWIJK
Door Moby Dick uitgegeven boekje bij documentaire over Noordwijkse filmlocaties
fol625 / fol143folder
MUSEUM NOORDWIJKDIVERSEN OVER EXPOSITIESfol464folder
MUZE18 LUXE APPARTEMENTENbo532boeken
N.N100 JAAR BADPLAATS/ 125 JAAR idem/ TERUGBLIK idem/
Amsterdam g.d.,210 pag.,zwart-wit tekeningen,speelt zich af in Noordwijk maar auteur heeft alleen naam gebruikt:niets is te herkennen
fol314folder
N.NDIVERSEN OVER POLITIEKE PARTIJENfol466folder
N.N.22 APPARTEMENTEN DE HOF BOECKHORSTfol551folder
N.N.BADCOURANT 1936-1941fol460folder
N.N.BESCHOUWINGEN BETREFFENDE DE WEDEROPBOUW DER NOORDfol254folder
N.N.DE BADPLAATS NOORDWIJK AAN ZEE
Lisse 2001,112 pag.,gekl. en zwart-wit ill./zwart-wit foto’s,met natuurlijk ook aandacht voor Noordwijk
fol227folder
N.N.DE HOOGE EN VRYE HEERLYKHEDEN VAN BEIDE NOORDWYKENfol407folder
N.N.DE VER-BAZELING VAN LANDBOED DYCKENBURG
Leiden 2003, 80 pp., b&w photos/ col.and b&w plates/ maps
fol282folder
N.N.ENKELE BLADZIJDEN UIT EEN GIDS VOORNOORDWIJKfol290folder
N.N.FIETSKUNST IN NOORDWIJKfol450folder
N.N.FOLDER NOORDWIJK HOLLAND 1980
Noordwijk 2001,92 pag.,veel zwart-wit foto’s
fol429folder
N.N.FOLDER NOORDWIJKAAN ZEE ca1930fol226folder
N.N.FOLDERS NOORDWIJK/HOLLAND e.a.fol230folder
N.N.GEDANE ZAKEN NEMEN GEEN KEER
Noordwijk 2003, 48 pag., tekstill., boekje met verhalen die in fam. vd Berg(slagers uit de Hoofdstraat) de ronde deden
fol558folder
N.N.GEMEENTEGIDS 1978fol600folder
N.N.GIDS HISTORISCHE RONDWANDELING/ IDEM IN DUITSfol106folder
N.N.HET GEZICHT VAN NEDERLAND NOORDWIJKfol364folder
N.N.HET NOORDZEEBAD, STICKERfol165folder
N.N.HISTORISCHE OPTOCHT 125 JAAR BADPLAATS
Noordwijk 1985,zwart-wit foto’s, aandacht gevraagd voor het groen in Noordwijkdoor de vereniging Kritisch Noordwijk
fol233folder
N.N.I KNOW A PLACE WHERE WE SHOULD MEETfol76folder
N.N.KAART NOORDWIJKfol347folder
N.N.KALENDER 1981
HOOGEVEEN g.d., 96 pag., zwart-wit foto’s, met afdrukken van ansichtkaarten van Noordwijk
fol627folder
N.N.KALENDER 2007fol224folder
N.N.KAPPEN EN MUTSENfol86folder
N.N.KLEDERDRACHTEN: HET PLATTELAND THUIS/ KONING WILHEfol411folder
N.N.KNIPSEL BLOEMENCORSO 1920fol354folder
N.N.KUSTVERSTERKING EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 2004-2fol618folder
N.N.LEPARELLO ANSICHTKAARTEN NOORDWIJKfol538folder
N.N.LOKALE GESCHIEDENIS IS DICHTERBIJ DAN U DENKT 2002fol185folder
N.N.MORGENSTER HET MOOIE EN LYXE WONENfol549folder
N.N.NIEUW OOST 2008fol559folder
N.N.NOORDWIJK 600 JAAR STADfol458folder
N.N.NOORDWIJK AAN ZEE DER BADEORT MIT DEM SCHONSTEN STfol294folder
N.N.NOORDWIJK AAN ZETfol615folder
N.N.NOORDWIJK AGENDA 2012fol475folder
N.N.NOORDWIJK EN ZIJJN TOEKOMSTBEELD/ ALS JE VAN NOORDfol352folder
N.N.NOORDWIJK TOEN-NU,/ GEBOORTEKAARTJE STILLE ZUIEfol178folder
N.N.NOORDWIJK-BOLLENSTREEK 1997bol375folder
N.N.NOORDWIJKER BADCOURANT 1905 (reprint)fol247folder
N.N.NOORDWIJKS UURTJE RONDWANDELINGfol468folder
N.N.NOORDWIJKS UURTJE/ WANDELEN IN NOORDWIJK
Alphen 1965,344 pag.,zwart-wit foto’s, met bladzij over Hoogewegse Molen (blz. 264)
fol138folder
N.N.OP ZOEK NAAR HET VERLEDEN KRANTENKNIPSELSfol317folder
N.N.OPEN MONUMENTENDAG 2001fol196folder
N.N.OVERDRUK: POMPEN/KERKEN/ZEERUST/VUURTORENPLEINfol51folder
N.N.OVERZICHT UITGAVEN OVER NOORDWIJKfol52folder
N.N.PLATTEGOND NOORDWIJKfol427folder
N.N.PLATTEGROND NOORDWIJK (2X) STADSGIDSfol186folder
N.N.PLATTEGRONDN NOORDWIJK 9xfol624folder
N.N.SAMENWERKING MET BOVEN VOLTA/ 2 FOLDERS NOORDWIJKfol473folder
N.N.STRATEN IN HET VINKENVELDfol96folder
N.N.STREEKDRACHTEN IN NEDERLANDfol113folder
N.N.THE EARLY BRONZE AGE FARRMSTAD OF NOORDWIJKfol54folder
N.N.VERJAARDAGSKALENDER 3xfol378folder
N.N.VERORDENING VOLKSHUISVESTING Cca 1920fol414folder
N.N.VOORSTRAAT 109 EN 19fol381folder
N.N.VORMINGSCENTRUM DE VONK 2x (1 in kopie)fol457folder
N.N.VUURTORENPLEIN-PALACEPLEIN
Amsterdam g.d.,192 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.,met ook aandacht voor zijn optredens als straatmuzikanten samen met Pisuisse, Blokzijl is in 1946 ter dood gebracht vanwege zijn Nationaal-Socialistische propaganda-praatjes op de radio
fol528folder
N.N.WONEN IN DE ZUIDDUINEN
Utrecht 1942, 190 pp., tekstill. van Peter Beekman, dit boekje geeft aan waarom Blokzijl na de Tweede Wereldoorlog berecht is (zie Pisiesse)
fol193folder
NEXTIJDSCHRIFT deel 1bo515boeken
NOORDWIJKADRESBOEK 3xfol111folder
NOORDWIJK MAGAZINE1990-1996rekfolder
NOORDWIJK, LEIDEN, KATWIJK1999-2004
Alphen a.d. Rijn 1939/1941,248/174 pag.,mooie gekl. litho’s,door Meester de Boer
rekfolder
OCTROOYPERMANENTE NACHTWACHT 1782fol509folder
OLLEFEN,L. vanDE NEDERLANDSCHE STAD- EN DORPBESCHRIJVER reprint
Fascimilé uit de zeventiger jaren van het werk uit 1793,met 2 prenten van Noordwijk
bo90boeken
ONBEKENDBATAVIA SACRA SIVE RES GESTA 1714
Noordwijk 1988,96 pag.,zwart-wit foto’s, op een foto hierin(blz.?) staan o.a. meester Feenstra en meester Stulp, één naam ontbreekt hier; deze moet Meester Pit zijn(voornaam ws Wim)
bo221boeken
ONBEKENDBEELD VAN NOORDWIJKbo3.boeken
ONBEKENDBELVEDERE NOORDWIJK AAN ZEE OASE VAN RUST..bo650boeken
ONBEKENDHET VADERLAND 1791bo180boeken
ONBEKENDHUIS TER DUIN OVERZICHT TE VERKOPEN APPARTEMENTENbo83boeken
ONBEKENDOVERIJSSELSCHE AKMANAK VOOR OUDHEID EN LETTEREN 18bo149boeken
ONBEKENDWANDELING DOOR NOORDWIJK BINNEN deel 1bo468boeken
OPENBARE VERKOPINGZEESTRAAT e.a. 1928fol133folder
OPENMONUMENTENDAG2000/ 2001/ 2007/ 2008/ 2017
Nijmegen 1981, 256 pag., zwart-wit foto’s, bevat een interview met dhr. Neefjes ( hoofd Willibrord-Mulo/Mavo, vader van Margriet de Moor)
fol135folder
OVEREEM,M. van e.a.NIEUW HOLLAND (over kustlokaties)bo390boeken
PAARDEKOPER,CEESARCHITECT IN DE BOLLENSTREEK
Rotterdam 2010, 138 pag., zwart-wit foto’s, tekende in Noordwijk: Willibrord-mavo, Bungalow van der Vijver en Bondsspaarbank Nieuwe Zeeweg IR. A.H.J. PAARDEKOOPPER (1918-1991) een biografie
bo622boeken
PANORAMABOULEVARD 13-8-1948fol479folder
PANORAMANR 29-1975/ NR33-1968fol488folder
PANORAMAPANORAMAFOTO NOORDWIJK AAN ZEE 1927
Noordwijk 1999,74 pag.,tekstill.(van de schrijver), Bonnike was burgemeester van Noordwijk van 1966-1987(zie Straatnamenboek blz. 63)
fol303folder
PANORAMATEKENING PALACEPLEINfol642folder
PARTIJ VAN DE ARBEIDHISTORIE EN TOEKOMSTfol191folder
PASSCHIER,JOH.HET LAATSTE BERICHT: “TERUG NAAR DE KAZERNE” geschbo441boeken
PISUISSE,L. LOIS e.a.AVONTUREN ALS STRAATMUZIKANT 2 delen
Amsterdam 1907,202 pag.,tekstill. van Louis Rademaekers en Jan Feith,komen op hun tocht door Noordwijk en beschrijven dit mooi
bo181/182boeken
POLITIEZWAAILICHT MEI 1974fol476folder
PRENTBRIEFKAARTVERZAMELAAR, de 1/5-1/6. TOEGANGSBEWIJS, LNIPSELSfol62folder
PRENTENOFFEM/ VISMARKT/ KERKEN @x/ WENSKAART, 4 VISJESfol261folder
PROGRESSIEVE COMBINATIECULTUURBADPLAATS NOORDWIJK 2007-2010fol146folder
PROGRESSIEVE COMBINATIECULTUURVISIE 2007-2010fol257folder
PROGRESSIEVE COMBINATIEROERING AAN ZEE 4 delenbo423boeken
RAAD,M. de en Zn78 PREMIEWONINGEN IN BOERENBURG phase 3fol616folder
RADEMAKER,ABRAHAMKABINET VAN NEDERLANDSCHE OUTHEDEN EN GEZICHTEN
Fascimilé uit de zeventiger jaren van het werk uit 1725,met diverse prenten uit de Bollenstreek
bo169boeken
REGISTERHISTORISCH TIJDSCHRIFT HOLLAND 1-30fol548folder
REGISTERLEIDS(CH)E JAARBOEKJES 1904-1958fol547folder
REIJERKERK,MARGARETBEELD VAN NOORDWIJK
Noordwijk g.d.,48 pag.,zwart-wit foto’s, een overzicht van Noordwijkse beelden/ kunstwerken
bo614boeken
REVUEZEE EN BINDERSfol577folder
RIJNBERK,TON VANVAN AMBITIE NAAR RESULTAAT
een inhoudelijke en bestuurlijke visie op de ontwikkeling en realisering van ruimtelijke plannen in Noordwijk Noordwijk 2015, 178 pag., foto’s, ringband, rapport van oud-wethouder
folder
RONDWANDELINGNOORDWIJK BINNENfol500folder
SALMAN,HARRIE e.a.DE KLEI IN NOORDWIJKbo537boeken
SALMAN,JEROENEEN BLAUWDRUK VOOR EEN NIEUWE GESCHIEDSCHRIJVING
Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland zomer 1980, 248 pag., gekl. foto’s en tekstill., met op blz. 174 aandacht voor de Noordwijkse molen(Hoogewegse Molen)
fol517folder
SCHEEREN,PETERHET CHARMANTE WONEN
Zwolle 1996, 176 pag., zwart-wit foto’s
bo719boeken
SCHEL,SIMONEZEEZICHT
Amsterdam 1980,120 pag.,tekstill. van Annelies Schoth, op voorkant van boek een tekening van villa Zeezicht( Jan v Henegouwenweg 10)
bo395boeken
SCHELVIS,HERMANDE GESCHIEDENIS VAN HET HISTORISCH ARCHIEF
Noordwijk 1974,90 pag.,zwart-wit foto’s
fol514folder
SCHELVIS,HERMANe.a.VAN KARRESPOOR TOT KLINKERWEG
Noordwijk 2003, 334 pag., zwart-wit foto’s en tekstill., met cd-rom, prachtig boek vol met geschiedenis van Noordwijk’s mooiste straat vier eeuwen Voorstraat en Lindeplein te Noordwijk
bo16boeken
SCHETSPLANVUURTORENPLEIN
Hilversum 1993, Holland Sudiën nr. 29, 426 pag., zwart-wit foto’s en tabellen, Noordwijk wordt vaak genoemd
fol471folder
SENF,LEONBADCOURANT 1930fol338folder
SHELL100 BUITENGEWONE BADPLAATSENbo500boeken
SLATS,GEEKNOORDWIJK HET GERECHT EN ZIJN DIENDERS
Noordwijk g.d.,64 pag.,zwart-wit foto’s (zie ook Blauwddotter 43) op zoek naar het verleden-de geschiedenis van Noordwijk
bo35boeken
SMELT,W.E.EEN VERRASSENDE VONDST IN HET OUD ARCHIEF VAN NOORfol269folder
SOUVENIRNOORDWIJK AAN ZEE nr 2 )zonder kaarten)bol489folder
STEENVOORDEN,ABEEN AVONTUUR IN HET NOORDWIJKS MUSEUMfol271folder
TOENVOOR ASTRID EN NINAfol643folder
V.V.V.BADPLAATS NOORDWIJKfol229folder
V.V.V.BADPLAATS NOORDWIJK 1897-1922fol245folder
V.V.V.GIDS VOOR DE BADPLAATS CA1900/CA ca900/ca1910/1915bo94boeken
VARKEVISSER,WILLEMDE NOORDWIJKSE VUURTOREN 2xfol111folder
VEEN,HENK van derWATERTORENS IN NEDERLANDbo289boeken
VERHEUL,GEEEN ZWERFTOCHT LANGS TIEN JAAR KERKEPADbo336boeken
VERHEUL,J.BOERDERIJEN IN ZUID-JHOLLANDbo195boeken
VERHOOG,JEROENATLAS VAN NOORDWIJK
Noordwijk 2013, 306 pag., rijk geill., een van de beste overzichten van de Noordwijkse geschiedenis
bo725aboeken
VERHOOG,JEROENATLAS VAN NOORDWIJKbo704boeken
VERHOOG,JEROENNOORDWIJK DOOR DE OGEN VAN LUTGENSbo684boeken
VERWEIJ,KEESVAN DAM TOT WURFTbo655boeken
VIDEO-PRESENTATIENOORDWIJK BINNEN HEDEN EN VERLEDEN deel 2/ KNIPSELfol283folder
VLOTEN,J. vanNOORDWIJK VOORHEEN EN THANSfol25folder
VOET,ARNOUDSTRANDLEVEN LANGS DE NEDERLANDSE NOORDZEEKUST 1895
Capelle aan den Ijssel g.d., 160 pag., rijk geill., met natuurlijk Noordwijk, de rest van het boek is ook zeer herkenbaar
b392boeken
VOORT-RUYGROK,M.A.M.NOORDWIJK IN OUDE ANSICHTEN 4 delenbo51/52/56boeken
VUURTORENBOUWPLAATfol636folder
WEBER,E.P.GEDENKBOEK VAN HET “ORANJEHOTEL” celmuren spreken
Amsterdam 1947( tweede, belangrijk uitgebreide en verbeterde druk), 432 pag., zwart-wit foto’s en tekstill., over de beruchte gevangenis in Scheveningen tijden de Tweede Wereldoorlog, komen Noordwijkers in voor: Leen Banck, Hein Alders(van hotel Royal), George Riemvis, Hannes van Wijk (de Vijzel), Lex Meyler en Jan Nederveen
bo332boeken
WETERINGS,PAUL / HAARLEM,JANVAN / ASSELBERGS,JOHN NOORDWIJK VAN BOVEN
Noordwijk 2012, 32 pagina’s vol luchtfoto’s
boeken
WIEL,AB van derMORGENSTER, HET MOOIE WONEN
Amsterdam 1983,534 pag.,niet geill., stofomslag, met op blz. 136-141 over zelfmoord van Gerlof van Vloten( een zwager van Albert Verwey) in Noordwijk
bo570boeken
WITTE SCHOOLBOUWPLAATbo453boeken
ZEEBADPOSTER PRIVESTRANDrekfolder
ZEEKANTOVER DE HOOFDSTRAAT 1960fol332folder
ZEEKANTWIJ HERDENKEN 5 OORLOGSJAREN-WEDEROPBOUW MEI 1970fol507folder
ZWAN,PUCK van derNOORDWIJK EN ZIJN KLEDERDRACHTEN
Noordwijk g.d.,64 pag.,zwart-wit foto’s op zoek naar het verleden: de geschiedenis van Noordwijk
bo34boeken