GON Boekenkast

Boekenkast Veldzicht Kerk

AuteurTitelCodeSoort
BARGER,H.H.J.SCHARP, EEN PREDIKANT UIT DEN PATRIOTTENTIJD
Rotterdam 1906, 134 pag., portret van Scharp
bo247boeken
BEENAKKER,JOOPEVEN ALLES LATEN LOPEN een Fransiscaanse voetreis
Noordwijk 2017, mooi vormgegevens verslag van een Noordwijker op reis
 boeken
BERG- de HAAS,R. van den e.a.50 JAAR PAROCHIE MARIA TER ZEE 1951-2001
Noordwijk 2001,92 pag.,veel zwart-wit foto’s
bo291boeken
BERGHUIS,WIERTLANGS DE OUDE ZUID-HOLLANHDSE KERKEN bo161boeken
BINNENDIJK,NICOHET KNIPSCHEERORGEL
Noordwijk 2000,124 pag.,kleuren/zwart-wit foto’s
bo79boeken
BLOKLAND,THEODE WORDING VAN HET ZEVENLUIK bo699boeken
BOS,F.L.,KRUISDOMINEES figuren uit de Gereformeerde Kerk o
ampen 1953, 224 pag., niet geill., met een hoofdstuk over Cors Noorduyn, de mamn die bij de Afscheiding de Gereformeerde Kerk in Noordwijk heeft gesticht
bo246boeken
BOUMA,C.BELIJDENIS. HET HERINNERINGEN AAN DE GELOOFSBELÍJD fol210folder
DIGGELEN,MICHEL vanVIJFTIG JAAR HERVORMD NEDERLAND
Den Haag 1995,128 pag.,zwart-wit foto’s, met aandacht voor de Noordwijkse hoofdredacteur Bert v Duijn(zie Bijnamenboek blz. 16)
bo379boeken
ELGERSMA,R.S.GOD EN HET LOT bo473boeken
ELGERSMA,R.S.GOD EN HET LOT
Kampen 1979,56 pag.,niet geill.,Ds Elgersma was van 1972-1999 dominee van de Vinkenlaankerk in Noordwijk Binnen
fol211folder
ELST,JAN, van der e.a.HET VERHAAL VAN DE KAPEL IN HET LANGEVELD bo682boeken
GER. JONGEL. VERENIGINGBIJBEL MET INSCRIPTIE bo 233boeken
GROENEVELD,S. e.a.DE KOGEL DOOR DE KERK/ DE BRUID IN DE SCHUIT 2 de bo107boeken
HARTOG,ELISABETH denDE OUDSTE KERKEN VAN NEDERLAND bo12boeken
HAVERBEKE,FRANSZO ALS EEN MANTEL../ IK HEB MIJN ZIEL IN JOUW HAND
Noordwijk g.d., 27 pag., niet geill. edachten over pastoraat bij de divisie Ouderenzorg in Langeveld te Noordwijk
fol132folder
HILTEN,WILLEM vanNOORDWIJK ALS BEDEVAARTPLAATS:op zoek naar het ver
Noordwijk g.d.,64 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill., over de schutspatroon van Noordwijk: Jeroen
bo32boeken
HOLLANDLEEUWENHORST 3x fol221folder
HORST,J.J. van derO.L. VROUWE VAN LOURDES
Leiden 1887, tweede vermeerderde uitgaaf, 360 pag., 1 prent, v.d. Horst was pastoor te Noordwijk
bo96boeken
JONGEN,LUDOHEILIGENLEVENS IN NEDERLAND EN VLAANDEREN
Amsterdam 1998,208 pag.,zwart-wit foto’s,met hoofdstuk over Jeroen
bo162boeken
JONGEN,LUDOJEROEN DE MARTELAAR VAN NOORDWIJK IN META 1997/98 fol319folder
KERKWIJZEREXTRA NUMMER 2006 fol8folder
KOERS,JAAPDE GOEDE KOERS fol50folder
KOK,ASTRIDLEVENSBOOM fol376folder
LAGRANGE,F.LETTRES CHOISES DE SAINT JEROME 1921 bo598aboeken
LANGE,G.P. deDE REMONSTRANDSE GEMEENTE VAN NOORDWIJK
Voorhout mei 2004, 35 pag., zwart-wit ill., met lijst Remonstrantse families in Noordwijk
fol56folder
LANGE,G.P. deHET SINT-BARBARA EN SINT CATHARINAKLOOSTER IN NOOR
Voorhout 2002, 44 pag. text/ 5 bijlagen/ 6 pag. broonen en literatuur/ 12 pag. noten, niet geill.
fol30folder
LAZONDER a.o.DE OUDE VISSER fol570folder
LEIDS ARCHIEFNOORDWIJKSE GEGEVENS o.a. BOEKENVEILINGEN fol28folder
LEVEN EN WERKENZUID-HOLLANDNUMMER OVER KERKEN fol98folder
MAAT,G.R.DE RELIEKEN VAN SINT JEROEN
Tijdschrift Holland, 17e jaargang nr.5 okt. 1985, 13 pag., zwart-wit foto’s
fol484folder
MONDEEL,HANSMAAR MENSEN GAAN VOORBIJ
Alphen aan den Rijn 2013, 92 pag., foto’s, Mondeel was verbonden aan de Protestantse Kerk in Noordwijk en werkte o.a. als dominee in Sancta Maria en de Bavo, in dit boek haalt hij herinneringen op
 boeken
N.N.10 JAAR WIJKWERK PAROCHIE SINT JEROEN/ DE SINT-JER fol289folder
N.N.150 JAAR AFSCHEIDING/ DE AFGESCHEIDENEN VAN 1834 fol408folder
N.N.BEDEVAARTSBOEKJE VOOR DE SCHOOLJEUGD/ IDEM HJEILIG fol90folder
N.N.BEELDEN UIT DE PAROCHIE SINT JEROEN/ ONZE KERK 100 fol71folder
N.N.BESTEK EN VOORWAARDEN HERSTELLEN KERKTOREN fol85folder
N.N.DE AFSCHEIDING VAN 1834 fol14folder
N.N.DE KERK TE NOORDWIJK BINNEN/ OPENSTELLING / BEKJLI
g.d.,176 pag.,met bijdrage over Noordwijk
fol83folder
N.N.DE KERK VAN SINT JEROEN OPNIEUW IN DE STEIGERS fo653folder
N.N.DIVERSEN OVER JODEN
Den Haag 1995,128 pag.,zwart-wit foto’s, met aandacht voor de Noordwijkse hoofdredacteur Bert v Duijn(zie Bijnamenboek blz. 16)
fol604folder
N.N.EEN HOLLANDSE VROUW IN HONDURAS fol370folder
N.N.ENIGE BIJZONDERHEDEN OVER DE SINT JEROENSKERK fol630folder
N.N.EUCHARISTIE 20ste TROUWDAG FAM. VAN DER WEIJDEN
Noordwijk 2000,184 pp.,col.photos
fol425folder
N.N.FEESTWEEK KNIPSCHEERORGEL 2000
Noordwijk 1989, 256 pag., gekl. en zwart-wit foto’s/ tekstill.
fol628folder
N.N.FOLDER CONCATCVAVOND JEUGDVERENIGING 1962 fol291folder
N.N.FOTO VINKENLAANKERK fol329folder
N.N.FOTO`S BUURTKERK EN DOMINEE BOUMA fol477folder
N.N.GEZANGEN, GEZONGEN IN DE PAROCHIEKERK VAN DEN HE I fol107folder
N.N.HAARLEMMERS VOOR DE GROTE RAAD VAN MECHELEN 1458-1 fol266folder
N.N.HEILIGE JEROE/ BEDEVAARTBOEKJE 1902 fol217folder
N.N.HET KERKGEBOUW DER NRED. HERV. GEMEENTE TE NOOR DW fol144folder
N.N.HET LEVEN VAN SIN JEROEN (inl leparello) fol542folder
N.N.JUBILEUMNUMMER P.A. VAN DEN BOSCH 1976 fol483folder
N.N.KALENDER 1985 OUDE JEROENSKERK fol360folder
N.N.KERKEPAD 1984 R.K. SINT JHEROEN fol630folder
N.N.LIBELLUM AMICORUM VOOR DICK KEUNING/ 50 JARIG AMBT fol212folder
N.N.LIEDERENBUNDEL PAROCHIE SINT JEROEN fol189folder
N.N.NOTULEN ZENDINGSCOMMISSIE 1961 fol596folder
N.N.ORGELS IN DE SINT JEROENSKERK fol593folder
N.N.PASTOOR WIM KLEIN 40 JAAR PRIESTER
Noordwijk 1999, 176 pg., zwart-wit foto’s, v.d Doel schreef bij zijn afscheid als directeur van de Willem vd Berg ook ‘Doelpunt;colums bij een afscheid’ (1997), in 1996 publiceerde hij ‘De maakbaarheid van zorg; geslaagde en mislukte vernieuwingspogingen’
fol187folder
N.N.PASTOOR WIM KLEIN 40 JAAR PRIESTER..
Noordwijk 1997,172 pag.,tekstill.
fol636folder
N.N.PELGRIMSBOEKJE VOOR DE AMSTERDAMSCHE POROCESSIE NA fol208folder
N.N.PROT. GEMEENTE NOORDWIJK 2009 fol596folder
N.N.R.K. MEISJESSCHOOL/ BIDPRENTJES o.a. van SONJEE
Wageningen 1974
fol214folder
N.N.ROOSTER VROUWENVERENIGING LEID MIJ IN DE WAARHEID/ fol336folder
N.N.STATUTEN CHRISTELIJKE JONGERENVERENIGING N.BINNEN fol634folder
N.N.TEN AFSCHEID R.S. ELGERSMA/ AFSCHEID PIETER HEINEN fol502folder
N.N.TENTOONSTELLING 1150 JAAR CHRISTENBDOM 2001 fol516folder
N.N.VEILINGCATALOGUS DE RANK fol597folder
N.N.VISIES OP NATUURBEHOUD 1991 fol119folder
N.N.WOENSDAGAVONDZANG fol118folder
NCRVKERKEPAD 1984 bo447boeken
NED.PROTESTANTENBONDSTATUTEN ..1910 fol573folder
NIET,HUIG van derDE NEDERLANDS HERVORMDE KERK TE NOORDWIJK AAN ZEE
Noordwijk 1984,10 pag.,zwart-wit foto’s
fol215folder
NIET,HUIG van derDE NERDERLANDS HERVORMDE KERK TE NOORDWIJK BINNEN fol140folder
NIJBOER,JANNEKEBERMOOGST
Boekje van Noordwijkse pioniersdominee
bo636boeken
NIJBOER,JANNEKEPASSIEWOORDEN
Boekje van Noordwijkse pioniersdominee
fol575folder
NOORDUIN,KLAASHET WIJZE GODSBESTUUR fol416folder
ONBEKENDPASSCHIER DE FYNE 1853 bo231boeken
PAROCHIE SINT JEROENHEER LEER ONS BIDDEN/ KERKEPAD 1984/ VAANTJE fol213folder
PAROCHIE SINT JEROENST. JEROENSKLOK 1933-1934
Arnhem 2003, 228 pp., niet geill., speelt zich gedeeltelijk af in Noordwijk
bo342boeken
PERSOON,GERARDJEROEN EN ZIJN KERK 724boeken
SMIT,LEENDERTGEDACHTENIS/ ACHTTAL NAGELATEN LEERREDENEN fol216folder
SPANHAAK,G.ALS EEN HERDER bo371boeken
SPARNAAY,C.DE BIJBEL AAN KINDEREN VERTELD (2 delen) bo358boeken
TAVENIER,DANIËL /BLOKLAND,THEO DE WORDING VAN HET ZEVENLUIK VAN ST. JEROEN
Noordwijk 2012, 72 pag.,veel foto’s, over het zevenluik dat Tavenier maakte over de Heilige Jeroen, dit vanwege Sint Jeroen 120 jaar Bedevaartkerk, de werken hangen in de genoemde kerk
 boeken
TEERLINK,JOBET GAAT ZIJN EIGEN WEG fol209folder
TIDEMAN,JOANNESDE STICHTING DER REMONSTRANTSCHE BROEDERSCHAP bo242boeken
TUIN,SIETSE van derFYSICA VAN DE HEILIGHEID bo567boeken
VARKEVISSER,WILLEM100 JAAR BUURTKERK
Noordwijk 1999,26pag.,zwart-wit foto’s
fol145folder
VERMEULEN,J.BLIJFT IN HEM 1926 fol461folder
VISSER,H.B.DE GESCHIEDENIS VAN DE SABBATSTRIJD …. bo609boeken
VOORT-RUYGROK,M.A.M.DE PAROCHIE VAN SINT JEROEN IN BEELD uitgave ter bo58boeken
WIEL,JAAP van derAFSCHEID ALS PREDIKANT/ GOD ZIET UIT NAAR MENSEN
Privé-uitgave van een oud-Noordwijker,90 pag.,niet geill.
fol207folder
WIEL,JAAP van derGODS MENSZIJN MET ONS fol544folder
WIJNTJES/ MOOR, GEERTUIDAHET KLOOSTER/ HET ONDERWIJS fol494folder
WILDSCHUT,JANVREUGDE ALS MEDICIJN fol117folder