GON Boekenkast

Boekenkast Veldzicht Natuur

AuteurTitelCodeSoort
AARTSE,E. e.a.FLORA VAN DE DUIN- EN BOLLENSTREEK
overzicht van de planten welke in en rondom Noordwijk te vinden zijn en welke ooit zijn gesignaleerd
bo77boeken
AARTSE,E.e.a.DE VOGELS VAN NOORDWIJK
Noordwijk g.d.,92 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill., een wat ouder, in de zeventiger jaren gemaakt, overzicht van de vogels welke in Noordwijk zijn te zien en in de loop van de tijden zijn waargenomen
bo75boeken
ANDELAAR,W.NOORDWIJK IN HET GROENfol121folder
ANDELAAR,W. (pseudoniem vanWillem Baalbergen) RONDJE GROEN / NOORDWIJK IN HET GROEN
Noordwijk 1988,72 pp.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties, wandelingen op het strand en in de duinen, schreef in 1998 ook Rondje Groen(Noordwijk 1998,68 pag.,tekstill. Van Joke Bos),
bo24boeken
BAYENS,GERTHET ABC VAN DE AWDbo519boeken
BAYENS,GERTLEZEN IN HET DUIN 2e drukbo563boeken
BAYENS,GERT e.a.LEZEN IN HET DUIN
Amsterdam 1991,160 pag.,gekl.foto’s en ill.,over de Amsterdamse Waterleidingduinen
bo252boeken
BERG,PETER van denGROEN O.K.!
Noordwijk 1985,zwart-wit foto’s, aandacht gevraagd voor het groen in Noordwijkdoor de vereniging Kritisch Noordwijk
bo244boeken
BERKHEY,J. le FRANCO vanNATUURLIJKE HISTORIE VAN NEDERLAND deel 1bo226boeken
BOER,HARMEN deLENTEBLOEMEM/ ZOMER- EN HERFSTBLOEMEN 4 delen
Alphen a.d. Rijn 1939/1941,248/174 pag.,mooie gekl. litho’s,door Meester de Boer
bo105boeken
BORMAN,RUUD e.a.DE IJSTIJDEN IN DE NEDERLANDENbo106boeken
BOSWACHTERIJJUBILEUMWANDELINGENfol184folder
BUIJTENDORP,DONALDDIEREN VAN DE A.W. WATERLEIDINGDUINENbo437boeken
BUYTEWECH,WILLEMPRENT EN TEKST GESTRANDE POTVIS 1614fol300folder
DIJK,JELLE vanNATUURGIDS VOOR DE DUIN- EN BOLLENSTREEK
Noordwijk 2000,184 pag..,gekleurde foto’s, de natuur en natuurtereinen in de Bollenstreek beschreven
bo78boeken
DIJK,JELLE vanVOGELS VAN NOORDWIJK EN OMSTREKEN
Noordwijk 1989, 256 pag., gekl. en zwart-wit foto’s/ tekstill.
bo76boeken
DIJK,JELLE VAN /SPIERENBURG,PETE / STIJN,HAND TUSSEN TULPEN EN DE ZEE
Vogels van de Duin- en Bollenstreek Noordwijk 2011, 368 pag., rijk geill.
bo727boeken
DIJK,JELLE van a.o.BERMEN IN DE ZUID/ EEN OOIEVAAR IN DE DUINENfol284folder
DIJK,JELLE VAN e.a.VAN AARDAKKER TOT ZWANENBLOEM
Flora van de Duin- en Bollenstreek Noordwijk 2018, 288 pag., vol foto’s
728boeken
DOBBENVOGELTREK EN VINKENBAAN (kopie)fol422folder
GEMEENTECONCEPTBELEIDSPLAN 1961fol545folder
GRAAFF,GERRIT deMONUMENTALE BOMEN IN NEDERLANDbo534boeken
HARTOG,ELISABETH denDIEREN IN EN ROND DE KASTELEN TEYLINGEN EN BREDERbo145boeken
HOEK,D. e.a.DE FLORA VAN NOORDWIJKbo74boeken
HOLTHUIS,L.B.RIJKSMUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE 1820-1958bo271boeken
JACQUES,DAVID e.a.DE TUINEN VAN WILLEM EN MARY
Noordwijk aan Zee 1982,88 pag.,niet geill.
bo270boeken
JOCHEMSZ,PAUL e.a.BOERHAVEHUIS & TUINbo723boeken
JONGE,DICK deHET AMSTERDAMSE BOSbo671boeken
KUIPER,WIMVEGETATIE EN WEEKFAUNA IN DUINMEER BIJ NOORDWIJKfol55folder
LANGEVELD,KEESBOLLENVOGELSfol29folder
LAUTENBACH,PIETHET EILANDKONIJNbo276boeken
LENNEP,JACOB vanVERHANDELINGEN EN HOLLANDSCHE DUINZANG 2xfol419folder
LIELEMAN,S.W.J.DE WILDE TUINfo651folder
LIPPE,ARIE van derDE MOOISTE DROOGBOEKETTEN verzamelen,drogen en sam
Zutphen 1988,96 pag.,gekl.foto’s en zwart-wit prenten,boekje van de bekende bloemenhandelaar uit de Hoofdstraat
bo311boeken
LIPPE,ARIE van derGETROCKNETE BLUMEN IN NATURLICHEN FARBEN
Duitse uitgave van De mooiste droogboeketten
bo493boeken
MARIS,AREND J. e.a.JACHT, STROPERIJEN EN ROBBENVANGSTbo644boeken
MATTHEY,IGNAZVINCKEN MOETEN VINCKEN LOCKEN vijf eeuwen vangst
Hilversum 2002, 464 pag., Zwart-wit foto’s emn tekstill., aandacht voor de noordwijkse vinkenvangst en het eten van vinken op Leeuwenhorst
bo207boeken
MERULA,PAULUS G.F.P.N.PLACATEN ENDE ORDONANCUIEN OP `t STUCK VANDE WILDEbo223boeken
MEULEN, ENGEL van derGRENSVOLK
Enschede 1990,186 pag.,niet geill.,Achterhoekse roman van oud-Noordwijkse jachtopziener (zie ook Starrenbroek)
bo361boeken
MOLT,E.EEN VALKENJACHT BIJ HET BREDERODEbo266boeken
N.NNOORDWIJKS GROENPADfol180folder
N.NVOETSPOORKAART BOS EN DUINfol501folder
N.N.NATUURLIJK NOORDWIJK 2006fol6folder
N.N.NATUURPUZZELTOCHT DOOR NOORDWIJKfol181folder
N.N.OVER COLORADOKEVERSfol345folder
N.N.PLACAET BETREFFENDE DE JACHT IN DE WILDERNISSEfol292folder
N.N.PLACAET ENDE VERORDONATIE OP DE HOUTVESTERIJ EN DEfol418folder
N.N.RAPPORT BEPLANTEN ZEEDUINEN MET BOSCH 1892fol417folder
N.N.SOM. NATURSPAZIERGANG/ ZOMERNATUURPAD/ NOORDWIJK`Sfol361folder
N.N.SOM.NATURSPAZIERGASNG IN DIE NORDDUINENfol182folder
N.N.VOORJAARSNATUURPAD/ STRANDGIDS/ NATUURPAD DUINENfol431folder
NIEUW LEEUWENHORSTNATUURPADfol183folder
NOORDWIJKSE GOLFCLUBNATUUR OP DE NOORDWIJKSE GOLFCLUB
Noordwijk 2005,140 pag., kleurenfoto’s
bo15boeken
OORDT,G.J. a.oVOORKOMEN EN TREK ..VOGELSfol36folder
POTGIETER,E.J.AFRIT TER VALKENJACHTbo272boeken
RENDORP,JOACHIMVERHANDELINGEN OVER HET RECHT VAN JACHT 1777 (incobo526boeken
RIJK,J.H. deGESCHIEDENIS VAN HET KONIJN IN NEDERLANDbo274boeken
SALMAN,HARRIE e.a.NOORDWIJK AAN DE RIJNbo643boeken
SALVERDA,Z.COMPTE RENDU (over bescherming natuur)bo373boeken
STIGTER,C.DE ONTWIKKELING VAN EEN KUNSTMATIG AAN TE LEGGEN
NDUSTRIEEILAND VOOR DE NEDERLANDSE KUST Natuurkundige Voordrachten no.54 en 55, ‘s-Gravenhage 1978, pag. 43- 80, tabellen
bo431boeken
STRIJBOS,JAN P.ALBUM 1 & 2 (uit de Telegraaf)bo108boeken
SWAEN,A.E.H.JACHT-BEDRYFFbo254boeken
SWAINDE VALK IN DE ICONOGRAPHIE/ IDEM IN KOPIE/ DE VALK
Maastricht 1926, 35 pag., zwart-wit foto’s, met veel aandacht voor Sint Jeroen
fol420folder
TIJDSCHRIFT DUINOVER DE A.W.DUINENfol288folder
VERSTER van WULFERHORST,A.H.IETS OVER DEN GRIEL/. OVER PROEFNEMING.TOT OVERPLAbo647/648boeken
VERSTER van WULFERHORST,A.H.JAGT-HANDBOEKJE VOOR N. NEDERLANDbo152boeken
VERSTER van WULFERHORST,A.H.OVER DEN EENHOORNbo273boeken
VERVLOET,J.A.JJ. e.a..HET NEDERLANDSE LANDSCHAPbo234boeken
VERWEY,JANOVER VOGELS IN DE LEVENDE NATUURfol544folder
VERWEY,JANOVER VOGELS IN DE LEVENDE NATUURfol53folder
VOOUS,K.H.IN DE BAN VAN VOGELS Ornithologisch biografischbo208boeken
WALLAGE-DREES,J.M.RABBITS IN THE COASTAL SAND DUNESbo204boeken
ZAGWIJN,W.H.GEOLOGIE VAN NEDERLANDbo231boeken