GON Boekenkast

Boekenkast Veldzicht Personen

AuteurTitelCodeSoort
AARDWEG,HANS P. van denDE DOCHTERS VAN DOKTER ZEEMAN
Bussum 1954,110 pag.,zwart-wit foto’s en illustraties(in 1977 verscheen een tweede druk)
bo350boeken
AARTSE,EES60 JAAR EN 40 JAAR IN OVERHEIDSDIENST fol205folder
ALBERT VERWEYFOLDER GRAF 2x fol81folder
ALBUMFOTO`S, VILLA`S, PERSONEN fol499folder
AMMERAAL,JAAPDIVERSEN OVER EN VAN HEM fol326afolder
ATEN,A.DIVERSEN OVER EN VAN HEM , INDONESIE
Bussum 1977,128 pag.,zwart-wit foto’s, zie ook “De Straatmuzikanten”
bo413boeken
BAALBERGENBALEN IN DE SCHOOLSTRAAT fol74folder
BAALBERGENUIT DE OUDE DOOS fol59folder
BAALBERGEN,F.H.KERMISSPECIAL fol626folder
BAALBERGEN,J.E.BOUWBUREAU BAALBERGEN EN VOLKERS bo460boeken
BAALBERGEN,JANELSBETH 50 JAAR fol599folder
BAALBERGEN,MARTHAIN BOEKBLAD 2011
Noordwijk g.d.,60 pag.,zwart-wit ill.
fol192folder
BAALBERGEN,WILLEMIN MEMORIAM
Noordwijk g.d.,60 pag.,zwart-wit ill.
fol147folder
BAALBERGEN,WILLEM e.a.DE LATE BAKKER
Noordwijk 1999,62 pag.,zwart-wit foto’s, over het leven van Jan Kloos, schrijver van het boek “Noordwijk in de loop der eeuwen”, (zie ook Blauwdotter 113/ Leenheer blz. 51 en 148/Straatnamenboek blz. 118, Op’evist 2: blz. 126, de bijnaam De Late Bakker wordt in de eerste druk van het Bijnamenboek blz. 115)
bo449boeken
BAL,HENNYDIVERSEN VAN EN OVER HEM
Leiden 1977, 144 pag., tabellen, proefschrift van Noordwijker Cornelis Maarten plug(geb. 1948)
bo420boeken
BALJE,J.P.DE WOONWAGENTOCHT VAN DE TRAVELERS bo675boeken
BAUTZ,JAN THEO e.a.ZICHT OP DE TOP bo121boeken
BEDELIJST INWONERS NOORDWIJK 1496-1576 fol505folder
BEDIJN,JAAPOMMETJE NOORDWIJK
Boekje ter gelegenheid van de verkiezingen in ?, 24 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties, is later(4 jaar?) opnieuw uitgegeven
fol110folder
BENT,KRIJN van derBUITEN ETEN bo506boeken
BERG,SJAAK van denBAKKEN EN BRADEN MET bo498boeken
BOER,DICKEDWARD HERMAN DE GRAAF: GRAAF EN GRAFIEK
Leiden 1978, 396 pag., veel tabellen, proefschrift, veel verwijzingen naar Noordwijk
bo306boeken
BREDERODE,JAN80 JAAR IN VOGELVLUCHT fol519folder
BURG,PETER VAN DENVAN DEUR TOT DEUR
Boek over Noordwijkerhoutse straatventers, eigenlijk een zijstap in de collectie maar te herkenbaar om het eruit weg te laten
 boeken
CROMEEN-HOOGEVEEN,J.M. e.a.GENEALOGIE HOOGEVEEN bo566boeken
DE PRINSCORT VAN DER LINDEN 1916 fol309folder
DE SPIEGELOVER DE FAMILIE VAN DER NIET ( DE SPAR) fol541folder
DE SPIEGELOVER VAN DER NIET ( DE SPAR) fol533folder
DE ZEEKANTWELKE GEZINNEN WOONDEN ER IN 1830 AAN ZEE fol333folder
DEKKERS,MIDASDE BAVIAAN bo113boeken
DIRKZWAGER,J.M.DE SCHIEDAMSE TAK VAN DE FAM. VAN DER SCHALK bo599boeken
DOBBEHET FAMILIEWAPEN VAN HET GESLACHT fol22folder
DOUSA,JANUSZIJN VRIENDEN/ EXPOSITIE 2004/ DOUZA IN NOORDWIJK
Amsterdam 1987,238 pag.,enkele zwart-wit platen, met toelichting van Bert Paasman, in Heesen,H, Pen in ruste;schrijversgraven in Mideen-Nederland Baarn 2001 staat op blz. 161-163 iets over haar leven en haar…graf, in 1988 verscheen een herdruk van haar roman “Reinhart” ( Houten, 176 pag., niet geill., bewerkt en ingeleid door Leonard de Vries
fol97folder
DUIN,COR vanZONDER STRIJD GEEN OVERWINNING uitdagingen in twee
Rijnsburg 2002, 124 pag., gekl. en zwart-wit foto’s, biografie(opgesteld door Ed Muller) over Rijnsburger die als eigenaar van hotels hier enige bekendheid geniet/ genoot
bo166boeken
DUIN,PIETER vanHERINNERINGEN bo645boeken
DUIN,THOMAS vanHET LEVENSVERHAAL VAN MARIJ VAN DER MEULEN bo159boeken
DUIN-LINDHOUT,ANNIE vanHET LEVEN VAN/ REUNIE LINDHOUT-BARNHOORN
Zaltbommel 1963, 164 pag., zwart-wit prenten, is een bewerking naar de oorspronkelijke uitgave van Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren XVIe deel (Amsterdam, bij Isaak Tirion, 1746)
fol200folder
DUNCAN,ISADORAMIJN LEVEN bo182boeken
DUNCAN,ISADORATHE AUTOGRAFIE bo550boeken
DUNNING,A.J.UITERSTEN. BESCHOUWINGEN OVER MENSELIJK GEDRAG bo131boeken
EGMOND,FRANSEEN MISDADIG ELEMENT
Noordwijk g.d.,138 pag.,niet geillustreerd
bo125boeken
FAGEL,GASPARTRAKTAAT i.v.m. HEM fol359folder
FAMILIE DOBBEHET FAMILIEWAPEN fol22folder
GEMEENTE NOORDWIJKNOORDWIJKSE VETERANEN bo628boeken
GEUS,JAC deVERHALEN UIT ZIJN LEVEN fol47folder
GLASBERGEN,J.B.LET OP UW GLAS
Groningen 1969, 284 pag., zwart-wit foto’s, blz. 33-98: hoofdstuk “De Noordwijkse tak”
bo434boeken
GREUP-ROLDANUS,SINICATELIJNE VAN INGELMUNSTER bo364boeken
GUGTEN,van derPAKJE BRIEVEN fol328folder
HAASBROEK,PIMBELGISCHE VUCHTELINGEN 1914-1918
Noordwijk 1993,40 pag.,gecopieerde scriptie
fol563folder
HEEMSKERK,BERTEEN GEZONDE KRIMP bo63boeken
HIEP,GEEK/ MEER, PIET van derTER HERINNERING fol453folder
HOEK,HENKVARIABELE TRENTS (proefschrift) bo603boeken
HOGERVORST,BERTDE HOOGERVORSTEN UIT DE BOLLENSTREEK
Privé-uitgave 1999, 498 pag., zwart-wit foto’s
bo340boeken
HOGERVORST,BERTDUIJVENVOORDEN deel II Duijvenvoorde Duivenvoord
Privé-uitgabe 2012, 540 pag., zwart-wit foto’s, uiteraard met Noordwijkers
 boeken
HULSMAN,RITAFUNERAIRE LEKTUUR fol285folder
JACOBS,M.G.P.A. e.a.DE MAGIE VAN HEINEKEN
Amsterdam 2001, veel kleurenfoto’s, over één van Noordwijk’s bekendste inwoners
bo486boeken
JANSSEN- de GROOT,H.H.E.M.CORNELIS PETERSZ. DE GROOT EN ZIJN NAKOMELINGEN
Honselersdijk 1981,164 pag.,zwart-wit foto’s, familie-samboek van oorspronkelijk Noordwijks geslacht
bo123boeken
JONKERGOUW,JANMIJN OUDER WORDEN fol585folder
KASTELEYN,LEONARDJODEN IN LEIDEN EN OMGEVING 1933-1945 bo339boeken
KIEVIT,ARIEMIEN 77 JAAR DAKLOOS IN ROTTERDAM
Rotterdam 1999,96 pag.,zwart-wit foto’s,stofomslag, mooie reportage over Mien Spreeuw, een in Noordwijk geboren markante persoonlijkheid
bo22boeken
KLERK,GERARD deNOORDWIJKERHOUTSE HISTORIEN. (+ lijst bijnamen) bo571boeken
KLETON,J.BRAAF OPPASSEN bo531boeken
KLOOSTER,ONNO van `t e.a.DOSSIER BINNEN BIJ…
Amsterdam 2002, textill. door de auteur, gemaakt door Noordwijkse kunstenaar
bo91boeken
KOK,KARELBANKBILJET fol456folder
KOK,KAREL & LILYNIEUWJAARSKAART/ OVERLIJDENSADVERTENTIE fol302folder
KREWINKEL,WIMVERHALEN OVER SJORS bo663boeken
KROON,DIRKIK WORDT EEN VAN DEZEN (portretten van gekken) bo402boeken
KUIK,C.J.HELDEN OP SOKKEN
Fascimilé uit de zeventiger jaren van het werk uit 1725,met diverse prenten uit de Bollenstreek
bo116boeken
LANGE,G.P. deOP DE LANGE BAAN: kroniek van de familie de Lange
Noordwijk 1988,144 pag., zwart-wit foto’s en tekstillustraties (zie ook Blauwdotter 55)
bo7boeken
LANGE,JAN deOPA `KNORSIE`SAMEN MET `JANTJE ` IN SPRONGETJES TE fo654folder
LANGE,JAN deOPA KNORSIE SAMEN MET JANTJE TERUG IN DE TIJD fol204folder
LANSCHOT,W.CH.J.M. vanVERZETSHERDENKINGSKRUIS bo109boeken
LEEUWEN,PETER vanSCHRIFTJE 1837 fol583folder
LEVEN10 BURGERVADERS VAN NOORDWIJK fol598folder
LIEVAART,INGEWOORD & ANTWOORD (Nelly Poortier) bo417boeken
LINCEL,F.A. deONZE BAND. NOORDWIJKSE JONGENS IN INDIË 1948-1951
Noordwijk g.d.,paperback met stukjes uit dit Contactblad uitgegeven door het Katholiek Thuisfront te Noordwijk hernieuwde uitgave van de belevenissen van de Noordwijkse jongens in Indië in de periode van december 1948t/m april 1951
bo249boeken
LINHOUT,HENDRIK CORNELISREUNIE VAN ZIJN NAZATEN 2002/2007 fol601folder
LUIT,KEES van derZEE, STRAND EN DUINEN
Noordwijk 1992,30 pag., zwart-wit foto’s
fol202folder
MAASDIJK,ELISABETH vanAAN HEN DE VIELEN bo592boeken
MANN,THOMASDIVERSEN IN MAP fol582folder
MANN,THOMASIN NOORDWIJK/ KNIPSELS
Mann’s verblijf in Noordwijk komt uitgebreid aan bod
fol574folder
MECHELEN,P.J.van e.a.SAMENWERKEN AAN KWALITEIT bo143boeken
MEIJER,Ton en Cees(‘dePrikkepoes”) van der NIET NOORDWIIJKERS BIJ NAAM EN TOENAAM bo17boeken
MENS,HARRIEALS EEN MENS WAT WIL
Daffodil Publishers g.d.,220 pp.niet geill.,Mens is geen Noordwijker maar is wel áánwezig
bo490boeken
MEYIER,FENNA deHET LEVEN GAAT DOOR bo127boeken
MEYNEN,G.ONDER VIER OGEN
Leiden 1994,74 pag.,niet geill.,260 genummerde uitgaven
bo676boeken
MORTEL,J.B.V.M.J.van deDE POSITIE VAN DEN LANDDROST IN N.BRABANT 1807-181
Noordwijk 1987,40 pag.,niet geill., de Ridder schreef ook “Koffers op Hageveld: herinnerde historie”(Noordwijk 1987, 42 pag., oplage 150 exemplaren, over het klein-seminarie van het vroegere r.k. bisdom Haarlem)
bo265boeken
MULDER,GERARD e.a.H.M. VAN RANDWIJK EEN BIOGRAFIE
Amsterdam 1988,810 pag.,zwart-wit foto’s, blz. 209-217 hoofdstuk “Bezoek in Noordwijk” (zie ook Blauwdotter 102)
bo368boeken
MULDER,PTERKEES DE ZOON VAN EEN STROPER
Noordwijk 2012, aardig verhaal van een teruggevonden jeugdfilm die gedeeltelijk in Noordwijk is opgenomen
fol588folder
N..N.GEBOORTEN TE NOORDWIJK 1842-1852 fol374folder
N.N.ADRESBOEK VAN NOORDWIJK 1921-1922 (copie) fol454folder
N.N.BELGISCHE VLUCHTELINGEN IN NOORDWIJK fol270folder
N.N.DE JOODSE BEGRAAFPLAATS IN NKATWIJK AAN DEN RIJN fol285folder
N.N.ROLVERDELING HISTORISCHE OPTOCHT 1823 fol406folder
N.N.SAMENSTELLING GEZINNEN Zee en Binnen 1830 en 1860 fol639folder
N.N.SMOELENBOEK. TERUGBLIK 1948-1998/ SMOELENBOEK 2 fol252folder
N.N.ZO SCHREVEN ONZE VOOROUDERS
Naarden 1999,192 pag.,niet geill.
fol409folder
NAGEL,E.J.SOCIAAL-GENEESKUNDIGE ASPECTEN..BASSISSCHOOL bo267boeken
NEX10 BURGERVADERS VAN NOORDWIJK fol608folder
ONBEKENDADRESBOEK 1928-1929 bo85boeken
ONBEKENDLEVEN EN DADEN DER VORSTEN UIT HET HUIS VAN ORANJE bo150boeken
OTTER,THIJS denMIJN HUIS DAT OP DE HELLING LEIT VAN `t DUIN
Noordwijk 2001,88 pag.,zwart-wit foto’s/illustr.
bo73boeken
P.T.T.TELEFOONGIDS ca 1910 fol607folder
PISUISSE,JENNYJEAN-LOIS PISUISSE
Bussum 1977,128 pag.,zwart-wit foto’s, zie ook “De Straatmuzikanten”
bo322boeken
PLUG,C.M.CRYSTAL CHEMISTRY AND MANITIC.. bo357boeken
PLUG,CORNELISPORTRET DOOR Ludolf BERKEMEYER (reprint) fol325folder
POLAT,AHMETWESTKUST CULTUURDRAGERS VAN NOORDWIJK bo691boeken
PORTRETJAN VAN DER DOES fol463folder
PTTTELEFOONGIDS 1949/ 1951/ 1955 bo130/128/560boeken
PUNT,B.C.ONTVANKELIJKHEID EN OMVANG PROEFSCHRIFT 1974 fol585folder
PUNT,C. e.a.PREADVIEZEN OVER RECHTSKARAKTER vol 2 & 3 bo611boeken
REDTELBEROEPENTELEFOONBOEK bo612boeken
RIJKSMUSEUMTENTOONSTELLING HERMAN BOERHAVE 1986
Noordwijk 1989,126 pag.,zwart-wit foto’s,over Terschellingse jeugd van in Noordwijk wonende schrijver
bo235boeken
ROORDA,EUGENEKOGELHARDE SPRUITEN bo606boeken
ROOS,GOSSENJEUGDHERINNERINGEN
Noordwijk 1989,126 pag.,zwart-wit foto’s,over Terschellingse jeugd van in Noordwijk wonende schrijver
bo111boeken
SALMAN,HARRIE e.a.STEENVOORDE bo164boeken
SARTORIUS,JOHANNESPORTRET
Noordwijk 1992,104 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill., schrijver woonde zijn laatste jaren in Noordwijk, was meesterbrouwer bij Heineken
fol413folder
SCHOTEN,A.P.M.vanBOKNOPTE GENEALOGIE VAN SCHOOTEN bo319boeken
SECKER,J.H.UIT DE JEUGD VAN PIMMETJE
s-Gravenhage g.d., 120 pag., tekstill.(van Ben Horsthuis), dit jeugdboek speelt zich af in Noordwijk
bo188boeken
SILEMEE,JOHN?COVER VAN BOEK (kopie) folfolder
SLATS,GEEK e.a..DOOP- EN TROUWBOEK VAN DE R.C. GEMEENTE VAN NOORDW BO193boeken
SLUITER,WILLYPORTRET PROF. BLOK? fol301folder
SMEDING,SIBOLD S.VAN DE GRONDSLAGEN DER MENSELIJKE KENNIS
N.V. A. Dorsman’s Boekhandel en Drukkerij Noordwijk 1922,144 pag.,niet geill.
bo189boeken
SMIT,SUSANVLOED (INCL. DE VOORLOPER) bo514boeken
SPEELMAN,EWOUTVIER MANNEN VOOR JACOBA bo372boeken
STEENVOORDEN,ABEX LIBRIS fol455folder
STEIN,WIL vanIN HONDURAS fol586folder
STRIJBOS,JAN P.VOGELVRIJ bo256boeken
STURU,FAMILIE vanGENEALOGIE VAN STIRUM fol513folder
TOONEN,HANSNEDERLANDS EERSTE HOLYWOOD-STER
FRITS VAN DONGEN ALIAS PHILIP DORN Scheveningen 2002, 192 pag., zwart-wit foto’s, van der Niet stamt af van de Noordwijkse van der Nieten
bo397boeken
TULKENS,JOYCEJACOBA VAN BEIEREN, DE NICHT VAN DE BISSCHOP bo137boeken
URY,ELSEBENJAMINNETJE OP SONNEVANCK bo424boeken
URY,ELSENESTHAKCHEN IM KINDERHEIM bo464boeken
UUDEN,CORNELIE van e.a.DE GEZUSTERS VAN VLOTEN
de vrouwen achter Frederik van Eeden, Willem Witsen en Albert Verwey Amsterdam 2007, 304 pag., zwart-wit foto’s
bo43boeken
VARNHOORN,NICOLAASAFREKENING BIJ OVERLIJDEN VAN JAN PIERT BARNHOON fol596folder
VEEFKIND,A.H.ADDITIE.. (proefschrift) bo595boeken
VEEFKIND,J.C.A DWWBA SUDY.. (proefschrift) bo600boeken
VEGT,FAMILIEDE LAECKENWERCKER fol423folder
VEGT,INEKEDE PEREBOOM STORY bo717boeken
VENEMA,ADRIAANSCHRIJVERS, UITGEVERS & EN HUN COLLABORATIE bo110boeken
VERWEYEX LIBRIS ALBERT EN GERLOF VERWEY bo616boeken
VERWEY,ELS/ faGEVERSEX LIBRIS fol188folder
VERWEY,GERLOF`s LEVENS AVONTUUR bo427boeken
VERWEY,JANKOLLEKTIE BOEKEN VAN EN OVER HEM b314boeken
VERWEY,MEADE GESCHIEDENIS VAN EEN KRAAI (idem reprint) bo80boeken
VERWEY,MEAEEN UIT ZEVEN bo27boeken
VINK,J.A.J.FOTOREACTIES 1972 fol582folder
VLIET VLIELAND,Y.P.M.MULTIDISCIPLINARY TEAM CARE IN RHEUMATOID ATHRITI bo201boeken
VLIET,JOS van e.a.BEJEGENING IN BEELD een estafette op de Willem va
Noordwijk 1996,44 pag.,zwart-wit foto’s,met mooie foto’s van bewoners en personeel Willem van den Bergh
bo404boeken
VOORT-RUYGROK,M.AM.KENT U ZE NOG, DE NOORDWIJKERS bo57boeken
VRIES,PETER R. deDE ONTVOERING VAN HEINEKEN/ DE ZAAK HEINEKEN bo399/484boeken
VULPERHORSTBRIT, LENNY&VANYA OUDE HEKS EN LELIJK MEISJE bo168boeken
WARMERDAM,PETERDE NAZATEN VAN CORNELIS JANSZOON WARMERDAM 2 dele fo655folder
WEZELAAR-DOBBELMANN,LIESBETH LOUIS DOBBELMANN 1837-1901 Yankee en Rotterdammer
Amsterdam 1997, ? pag.,? ill.,met informatie over zijn woonplaats Noordwijk
bo227boeken
WICHERS,ANNETBEESTEN EN TAARTJES
uize van Wely, Noordwijk, 2005/2006, 38 pag., tekeningen van de schrijfster, geschenk van een van Noordwijks meest bekende bedrijven
bo337boeken
WOGNUM,JAN vanDE KLEUR VAN LOJKA
Noordwijk 1987, 220 pag., niet geill., toekomstroman, uitgegeven door J.M. Dekker, Noordwijk
bo507boeken
ZUSTERS FRANCISCANENBEGRAAFPLAATS fol24folder
ZWET,A. van derPIET VROLIJK EN DE VALSE MUNTERS
Delft g.d.,190 pag.,in serie Mei-Pocket, dit kinderboek speelt zich af in Noordwijk
bo185boeken