GON Boekenkast

Boekenkast Veldzicht Rijnland

AuteurTitelCodeSoort
BEEKMAN,A.A.AAN DE MOND VAN DE OUDE RIJN
Tijdschrift v.h. Kon. Ned. Aardsrijkskundig Genootschap maart 1929, 11 pag. waarvan 2 zwart-wit kaarten, gaat over Noordwijk en Katwijk
fol41folder
BEEKMAN,A.A.WATERWEGEN IN OUD HOLLAND fol612folder
BEELAARTS van BLIKLAND,M.A.IETS OVER DE WEGEN TUSSEN RIJN .. fol44folder
BOERHAVE MUSEUMMONSTERS VAN RIJNLAND bo89boeken
BUSSINESS KRONIEK100 JAAR BEDRIJVIGHEID RIJNLAND bo355boeken
FOCKEMA ANDREAE,S.J.DE OUDSTE ARCHIEVEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN
Leiden 1933, 274 pag., 1 gevouwen kaart, relevant voor Noordwijkse geschiedenis
bo238boeken
FOCKEMA ANDREAE,S.J.HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND zijn recht en zijn
Alphen a/d Rijn 1982, 494 pag., kaarten en tabelen
bo160boeken
FOCKEMA ANDRERAE,S.J.KASTELEN RIDDERHOFSTEDEN EN BUITENPLAATSEN IN RIJN bo658boeken
HART,G. `tRIJNLANDS WAPEN fol238folder
HOEK,J.A. van den25 JAAR RIJNLANDSE MOLENSTICHTING bo263boeken
HOOGHEEMRAADSCHAP VANRHIJNLAND KEUREN ENDE ORDONANTIEN 1769 bo224boeken
JAARBOEKJE LEIDENREGISTER 1904-1948 bo665boeken
KEMNER,F.R.ZWERFTOCHTEN DOOR DE LEIDSE REGIO
De Leidse Post- Zuid-Holland Post g.d., een mooi boek vol met pentekeningen(door Frederik Kemner) die eerder verschenen zijn de beide bladen, stofomslag, op blz. 70-73 tekeningen gemaakt in Noordwijk
bo286boeken
KUILE,E.H. terDE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN RIJNLAN
’s Gravenhage 1944, 260 pag. tekst met zwart-wit platen en 187 zwart-wit foto’s, blz. 160-168 over Noordwijk
bo296boeken
LEEUWEN,SIMON vanCOSTUMEN , KEUREN ENDE ORDONANTIEN VAN RIJNLAND
Leyden 1667, 546 pag., niet geill.
bo225boeken
LIT,ROBERT vanKASTELEN EN BUITENPLAATSEN IN RIJNLAND
Zutphen 1983, 96 pag., zwart-wit ill. van auteur, stofomslag, op blz. 21-23 een stukje over huis Calorama(Gooweg)
bo93boeken
LOOSJES,A.KATWIJK`S ZOMERTOCHTJE 1705
Haarlem 1805, waarin ballade over St. Jorisdoelen
bo230boeken
MOERMA,INGRID W.L.LEIDEN EN OMGEVING bo153boeken
N.N.ALPHABETISCHE LIJST DER BOEZEMWATEREN IN RIJNLAND fol3folder
N.N.DE STORMVLOED VAN 1894/ DE LOOP VAN DE RIJN DOOR E fol576folder
N.N.JOODSE BEGRAAFPLAATS KATWIJK 3x fol591folder
N.N.POLDERNAMEN IN RIJNLAND fol34folder
N.N.TOERISTENKAARTTOERISTENKAART LEIDEN-NOORDWIJK fol318folder
OUD LEIDENJAARBOEKJE 7 delen bo175boeken
PARLEVLIET,D.DE RIJNMOND VERSTOPT fol45folder
PLANOLOGISCHE DIENSTKAART LEIDEN 30f bo294boeken
POORT,W.A.RONDOM DE OUDE RIJNMOND bo655boeken
SCHENKRHIJNLANDS FRAAISTE GEZICHTEN
Groningen g.d.,fascimile van het werk uit 1732,met reprodukties van verschillende Noordwijkse prenten
bo521boeken
SINNINGHE,JACQUES R.W.SPOKERIJEN IN RIJNLAND, DELFLAND EN SCHIELAND bo170boeken
SLATS,GEEKDE NOORDZIJDERPOLDER bo41boeken
SMITSLOO-de GRAAFF,MIEPTUSSEN TOL EN TREKVAART bo6boeken
SWAGERMAN,JANVERTELLINGEN RONDOM DE OUDE RIJNMOND
atwijk 1991,148 pag.,zwart-wit ill.,met o.a. Jeroen verhalen en legenden uit twintig eeuwen over de monding van de oude Rijn
bo443boeken
VENEMAN,G.A.C.RIJNLAND IN KAART bo546boeken
WIJBENGADE ROMEINEN AAN DE RIJNMOND (incl. 5 andewre publ. bo582boeken