GON Boekenkast

Boekenkast Veldzicht Zuid-Holland

AuteurTitelCodeSoort
A,N.W.B.PER AUTO EN TE VOET NOORD-ZUID HOLLAND bo474boeken
A.N.W.B.RIJWIELTOCHTEN LANGS RUSTIGE WEGEN vol 3
Noordwijk g.d.,48 pag.,zwart-wit foto’s, over de kust-visserij (zie ook Blauwdotter 39, 40, 44, 56,60, 61, 82 en 103)
bo544boeken
ALBERDALAND AAN WATER bo312boeken
ALBERS,L.J.P.TUSSEN STRAND EN WATERLAND de laatste tien jaar v bo282boeken
ALLEBLAS,JANREGIONAAL-HISTORISCHE BIBLIOGRAFIE VAN HOLLAND 198 bo583boeken
ANROOIJ,W. van e.a.HOLLAND IN WORDING
Hilversum 1991, 174 pag., zwart-wit foto’s/tekstill./tabellen, uiteraard ook van belang voor de Noordwijkse geschiedenis
bo245boeken
ANWBKAART KATWIJK-HEEMSTEDE
Amsterdam 1962, 16 pag., werd gestuurd als dank voor het meeleven bij het overlijden van Wenckebach
fol335folder
BAKEN-CHAVANNES,A.E. van e.a.BIBLIOGRAFIE VAN DE GESCHIEDENIS VAN ZUID-HOLLAND b584boeken
BERKHOUT,J.G. e.a.HET LAND HOLLAND
Oegstgeest g.d., 50 pag., niet geill., met enkele Noordwijkse dichters/dichteressen
bo202boeken
BICKER CAARTEN,A.MIDDELEEUWSE WATERMOLENS IN HOLLANDS POLDERLAND
Wormerveer 1990, 256 pag., kleuren- en zwart-wit foto’s, stofomslag, interessant voor de Noordwijkse waterhuishouding
bo293boeken
BICKER CAARTEN,A. e.a.ZUID-HOLLANDS MOLENBOEK
Alphen 1965,344 pag.,zwart-wit foto’s, met bladzij over Hoogewegse Molen (blz. 264)
bo477boeken
BOSMA,E. e.a.DE MOLENS VAN ZUID-HOLLAND
Noordwijk 1974,90 pag.,zwart-wit foto’s, Bosman was jarenlang dominee/geestelijk verzorger op de Dr.Mr. Willem vd Bergh Stchting Dr.Mr. Willem van den Bergh-Stichting 1924-1974
b284boeken
DEK,A.W.E.GENEALOGIE DER GRAVEN VAN HOLLAND bo237boeken
DICKE,W.H.J.DOOR ZUID-HOLLAND
g.d.,176 pag.,met bijdrage over Noordwijk
bo126boeken
DIJKSTRA,.MENNORONDOM DE MONDING VAN DE RIJN & MAAS bo694boeken
ELECTRICITEITSBEDRIJF50 JAAR SPANNING IN ZUID HOLLAND bo300boeken
ELZENGA,E.NEDERLANDSE MONUMENTEN IN BEELD N & Z.HOLLAND- ZE bo174boeken
ERFGOEDHUISCANON VAN ZUID-HOLLAND bo551boeken
FEITH,JAN e.a.ZWERFTOCHTEN DOOR ONS LAND: ZUID-HOILLAND
N.V. Koek- en Beschuitfabriek v/h Hille & Zoon, Zaandam 1934, in navolging van Verkade uitgebracht plaatjesalbum, op blz. 73(plaatje 64) de boulevard van Noordwijk
bo261boeken
FOCKEMA ANDSREAE,S.J.SCHETS VAN Z.HOLLAND IN VROEGER TIJD fol35folder
GALJAARD,J.M.TOCHTEN TUSSEN HELLEVOETSLUIS EN HAARLEM
Amsterdam 1997, ? pag.,? ill.,met informatie over zijn woonplaats Noordwijk
bo480boeken
GEELS-ten BOOM,E.W.REG. HIST. BIBLIOGRAFIE VAN N. EN Z. HOLLAND bo310boeken
GLASBERGEN,W.42 NA CHRISTUS HET EERSTE JAARTAL fol117folder
GOOT,H.B. van derZUID-HOLLAND IN BEELD bo41boeken
GOUW,J.L. van der e.a.HONDERD JAAR PROV. WATERSTAAT IN Z.HOLLAND bo297boeken
HAGHE,JOHAN van deDOOR HOLLANDS WATERTUIN EN HEUVELLAND
Zwolle 1912, 204 pag., zwart-wit foto’s, op blz. 48 en 49 een beschrijving van Noordwijk, na een lofzang op Noordwijk eindigt de schrijver met “Het zou trouwens ondoenlijk zijn, al de kliefelijkheden op te sommen die Noordwijk aanbiedt”
b120boeken
HAIJTEMA,ARNOZAND WATER VEEN
Privé-uitgave van een oud-Noordwijker,90 pag.,niet geill.
bo279boeken
HATTUM,PE L van e.aGEBIEDEN DER WIJS bo590boeken
HAVERKAMP,OKKE..EN NEDERLAND LACHT. ZUID-HOLLAND bo171boeken
HAZEBROEK,J.W.LEIDSCHE BUITEN CINGELS (reprint) bo8boeken
HENDRIKX,P.A.DE BENEDEN-DELTA VAN RIJN EN MAAS 2 delen
Holland Studiën 19, Hilversum 1987, 176 pag., kaarten in de tekst, met apart mapje kaarten( 9 stuks), met aandacht voor Noordwijk landschap en bewoning van de Romeinse tijd tot ca. 1000
bo205boeken
HESP,ILSE e.a.HOF VAN HOLLAND
Uitg. Diverti 2007, 120 pag., kleurenfoto’s, Hesp(auteur en fotograaf) loopt de hele Heereweg langs, van Lisse,Warmond tot Noordwijk
bo303boeken
JANSE,ANTHEUNRIDDERSCHAP IN HOLLAND portret van een adelijke el
Amsterdam 2001, veel kleurenfoto’s, over één van Noordwijk’s bekendste inwoners
bo209boeken
JONG,J.A.,B.M. deHOLLAND IN PRENT bo104boeken
KOORN,F.J.W.BEGIJNHOVEN IN HOLLAND EN ZEELAND
Assen 1981, 250 pag., zwart-wit foto’s, Noordwijk wordt divewrse keren genoemd in het boek
bo307boeken
KROOK,HANSTOEREN DOOR ZUID-HOLLAND vol1 bo476boeken
KUYPER,J.GEMEENTEATLAS VAN ZUID HOLLAND (reprint)
Leeuwarden 1986,boek vol reprints van oude kaarten, Noordwijkse is van rond 1860
bo304boeken
LUCAS,E.V.A WANDERER IN HOLLAND
London 1911(is dertiende druk- eerste druk was 1905), 310 pag., gekl. platen en zwart-wit foto’s, verhaalt op blz. 92-93 kort over een bezoekje aan Noordwijk
bo178boeken
MARE GERMANIKAART ZUID-HOLLAND fol42folder
MUUSES,J.ZUID-HOLLAND deel 4 bo475boeken
N,N,ARCHEOLOGEN IN ZUID-HOLLAND fol19folder
N..N.TIJDSCHRIFT 1962 fol424folder
N.N.ARCHEOLOGEN WERKEN IN ZUID-HOLLAND fol58folder
N.N.BIBLOGRAFIE HISTORISCH BOERDERIJONDERZOEK 1971 fol251folder
N.N.BRUCURE fol358folder
N.N.DE ROMEINSE TIJD fol240folder
N.N.DYNAMISCH LANDSCHAP ARCHEOLOGY EN NED. KUSTGEBIED fol24afolder
N.N.FIETSEN VANUIT NOORDWIJK/ 9 FIETSROUTES VANUIT NOO fol88folder
N.N.FIETSTOCHTEN TUSSEN HOEK EN HAARLEM fol231folder
N.N.HET PROBLEEM VAN DE ONTSPANNING IN DE VRIJE NATUUR fol115folder
N.N.KAART KASTELEN EN BUITENPLAATSEN/ KAART HOLLANDS D fol225folder
N.N.LANDSCHAP EEN GESCHIEDENIS foil18folder
N.N.LEVEN IN EEN DELTA 1963 fol237folder
N.N.LOCALE GESCHIEDENIS IS DICHTERBIJ DAN U DENKT fol430folder
N.N.RIJWIELKAART VAN ZUID-HOLLAND/ FIETSEN VANUIT NOOR fol232folder
N.N.TOCHTEN TUSSEN HOEK EN HAARLEM fol447folder
N.N.VISSERSPAD HOEK VAN HOLLAND-HAARLEM fol120folder
NATUURMONUMENTEN52 FIETSROUTES DOOR DE NATUUR bo119boeken
OERLEMANS,HANSLANDSCHAPPEN IN ZUID-HOLLAND
Amsterdam 1996, 166 pag, niet geill., een bundeling verhalen van deze Noordwijkse columniste
bo280boeken
ONBEKENDDOOR ZUID-HOLLAND bo302boeken
POSTMA,C.HOLLAND IN VROEGER TIJD deel3 bo103boeken
PROV, RAAD VOOR DERECREATIE RECREATIENOTA bo345boeken
PROVINCIE ZUID-HOLLANDCULTUURHISTORISCHE ONDERLEGGER LEIDEN-KATWIJK bo248boeken
PROVINCIE ZUID-HOLLANDKANSEN VOOR DE KUST bo677boeken
PROVINCIE ZUID-HOLLANDVERZAMELALBUM IN 144 FACETTEN bo429boeken
PROVINCIEZUID-HOLLANDSTREEKPLAN WEST 2 delen bo344boeken
RIJKSWATERSTAATBESCHRIJVING VAN DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND bo305boeken
RIJKSWATERSTAATHISTORISCHE GEOGRAFIE NEDERLANDSE KUSTSTROOK bo516aboeken
ROY van ZUYDEWIJN,H.J.F. dePER NOORD-ZUID ER OP UIT
Amsterdam g.d.,216 pag.,zwart-wit foto’s,met aandacht voor Noordwijk(blz. 152-159) een tramreis van Volendam naar Scheveningen
bo407boeken
SARFATIJ,H.FRIEZEN-ROMEINEN-CANINEFATEN fol46folder
SLEESWIJKKAART VAN NEDERLAND LANGS DE NOORDZEE f ol43folder
SLIGGERS,BERTVOLKSVERHALEN UIT NOORD- EN ZUID-HOLLAND bo301boeken
STOVER,JOS e.a.KASTELEN EN BUITENPLAATSEN IN ZUID-HOLLAND bo220boeken
TIMMERMANS,PATRICKHISTORISCH ALBUM ZUID-HOLLAND bo582boeken
VIDEOKUSTSTREEK ZUID-HOLLAND b467boeken
VRIJE VOLK, hetHOLLAND EN ROND DE IJSSELMONDING
Noordwijk g.d.,64 pag.,zwart-wit foto’s
bo124boeken
WAALS,LAURENS van derAPOLLO`S REIS DOOR NEDERLAND bo479boeken
WANDELTOCHTENNORTGHO 1955/ VAN BROUWERSDAM NAAR BERGEN/ VAN NOO
Delft g.d.,190 pag.,in serie Mei-Pocket, dit kinderboek speelt zich af in Noordwijk
fol315folder
WIJBENGA,D.AAN DE WATEREN 500-1200 fol239folder
ZUID-HOLLANDTOERISTENKAART 1941
Oegstgeest 2001,338 pag.,tekstillustraties, Noordwijker Zwetsloot verluchtigt de vele daminformatie met eigen gemaakte limmericks over dammen, bijgevoegd een boekje met oplossingen diagramstanden(72 pag.,niet geill.)
fol405folder