Drukke Nieuwjaarsbijeenkomst

19 januari 2018

Op 12 januari organiseerde het Genootschap Oud Noordwijk zijn traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Plaats van samenkomst was één van de twee musea waar het Genootschap over waakt, in dit geval Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein. Ruim 70 genodigden hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om de speech van voorzitter Leon Guijt aan te horen en elkaar het beste voor 2018 toe te wensen.

Terug gekeken kan worden op een jaar vol van activiteiten en een spannend jaar met tal van uitdagingen, zo hield voorzitter Leon Guijt de aanwezigen ( waar onder veel vrijwilligers. leden van het college, gemeenteraadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers namens Noordwijk Marketing). “De komst van het VVV op 1 april in Museum Noordwijk heeft voor veel aanpassingen gezorgd. Met inzet van vrijwilligers van het genootschap werd een ruimte in gereed gemaakt om de VVV-balie en andere aanpassingen door te kunnen voeren. Voormalige suppoosten werden omgeschoold tot receptionisten en nieuwe mensen werden geworven om de verruimde openingsdagen en -tijden te kunnen invullen. Daarnaast werd er samen met de gemeente en het ingehuurde bureau BMC veel energie en tijd gestoken in het ontwikkelen en verder brengen van de nieuwbouwplannen voor Museum Noordwijk.” Guijt stond ook stil bij de museale stukken die mede door donaties aan de collectie konden worden toegevoegd. “Wij zijn blij met het mooie schilderij dat Ludolph Berkemeier rond 1900 van Noordwijk aan Zee heeft gemaakt. Het prachtstuk is via een veiling in de Verenigde Staten uiteindelijk bij ons terecht gekomen. En als ik dat zeg dan wil ik niet onvermeld laten dat er dankzij Jaques Dekker een prachtig boekje over de schilder is gemaakt. Het is te koop. Voor de leden van het genootschap tegen een gereduceerde prijs.” Ook de uitbreidingsplannen van Streekmuseum Veldzicht kregen ruim de aandacht. In dat kader zei Guijt blij te zijn dat bij de nieuwjaarsbijeenkomst ook bestuurslid Jan Hoogeveen, na ziekte, weer aanwezig kon zijn. In het verlengde werden ook enkele overleden leden gememoreerd en vrijwilligers die hun bijdrage, mede vanwege leeftijdsredenen aan het genootschap hebben moeten beëindigen. Piet van der Niet was een van hen en hij werd extra in het zonnetje gezet, mede voor zijn inzet om veel edities van de Blauwdotter rond te brengen. De bijeenkomst kreeg een extra feestelijke aankleding door de aanwezigheid van wisseltentoonstelling met glas in lood kunstwerken van Noordwijker Joost Wijnberg.

De Blauwdotterzaal was de locatie in Museum Noordwijk waar de nieuwjaarsbijeenkomst werd georganiseerd. Voorzitter van het Genootschap Oud Noordwijk Leon Guijt nam de aanwezigen mee terug naar het afgelopen jaar en ging in op uitdagingen die in 2018 in het verschiet liggen.

Deel dit bericht