Genootschap Oud Noordwijk

Genootschap Oud Noordwijk

ANBI informatie

Op deze pagina zijn alle verplichte gegevens met betrekking tot de ANBI status van Genootschap Oud Noordwijk te vinden. Via de contactgegevens kunt u de vereniging bereiken voor meer en uitgebreide informatie. Bovendien geeft deze website een overzicht van de activiteiten van de vereniging.

De officiële naam van de vereniging is “Genootschap Oud Noordwijk”. Activiteiten vinden ook plaats onder de naam ‘Streekmuseum Veldzicht Noordwijk’ en ‘Museum Noordwijk’.

Doelstelling van Genootschap Oud Noordwijk
De statuten van de vereniging zijn notarieel vastgelegd. In artikel 2 staat de doelstelling als volgt omschreven:

Lid 1
Het doel van de vereniging is de bevordering van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis en folklore van Noordwijk, alsmede het bewaren en conserveren van goederen en documenten, die daarop betrekking hebben en al hetgeen daarmee samenhangt, een en ander in de ruimste zin des woords.

Lid 2
Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het oprichten en instandhouden van een museum in Noordwijk (Zuid Holland);
  • het uitgeven van een periodiek (viermaal per jaar)
  • eigen werkzaamheden van haar leden en ondersteuning daarvan; en
  • alle wettige en geoorloofde middelen, welke voor het omschreven doel bevorderlijk zijn.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Dhr. H. Kok
Penningmeester: Dhr. J.K. de Vries
Secretaris: Mw. M. Kuiper
Bestuurslid: Dhr. H. Dragt
Bestuurslid: Dhr. R. le Clercq
Bestuurslid: Dhr. J. de Vreugd

Bestuurslid: 

Bestuurslid:

Dhr. J. Schaafsma

Dhr. H. Savenije

Adviseur Veldzicht: Dhr. J.G.M. Hoogeveen

Beloningsbeleid
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, zij krijgen geen beloning voor hun positie of werkzaamheden. De vereniging kent geen directie.
Voor een beperkt aantal functies binnen de vereniging wordt een vrijwilligersvergoeding verstrekt binnen de daarvoor geldende fiscale regels. Alle overige functies worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen.

Overige documenten
De meest recente documenten zoals Beleidsplan, Jaarverslag van de uitgeoefende activiteiten en het Financieel jaarverslag kun u hiernaast downloaden.