Genootschap Oude Noordwijk benoemt drie nieuwe ereleden

13 juli 2021

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap Oud Noordwijk op 7 juli benoemden de aanwezigen drie nieuwe ereleden. Van links naar rechts: aftredend voorzitter Leon Guijt, Aleid en Ben Matser.

Op 7 juli vond de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap Oud Noordwijk plaats in de Buurtkerk in Noordwijk aan Zee. Op voorstel van het bestuur benoemden de aanwezigen drie nieuwe ereleden.

De ledenvergadering van 2020 kon door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Belangrijk was dat er nu wel bijeengekomen werd vanwege de goedkeuring van twee jaarrekeningen, de nieuwe begroting, de goedkeuring van de nieuwbouwplannen voor Museum Noordwijk en de benoeming van veel nieuwe bestuursleden. De kers op de taart was dat de aanwezige leden op voorstel van het bestuur graag akkoord gingen met de benoeming van drie nieuwe ereleden, in de personen van Aleid en Ben Matser en de aftredende voorzitter Leon Guijt. Het echtpaar Matser verricht al heel veel jaren onnoemelijk veel werk voor het genootschap en Museum Noordwijk. Aleid is hoofd van het collectiebeheer en organiseerde onder veel meer al 21 wisseltentoonstellingen. Haar echtgenoot ontfermt zich al lange tijd over onder meer de ledenadministratie, ICT, de ondersteuning van de receptie en is de contactpersoon voor de VVV. Leon Guijt vervulde twee termijnen van vier jaar als voorzitter, waarbij hij na zijn aantreden samen met penningmeester Leo Schaap weer rust terugbracht in het besturen van het genootschap en zich daarna bezig is gaan houden met de toekomst van Museum Noordwijk, waarbij de eerste nieuwbouwplannen ontstonden. Voordat de aanwezige leden met een luid applaus de benoemingen bekrachtigden nam voorzitter Leon Guijt de aanwezigen aan de hand mee door de agenda. De jaarrekeningen 2019 en 2020 werden goedgekeurd wat ook gebeurde met de opgestelde begroting. De bijgestelde nieuwbouwplannen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Noordwijk, werden gepresenteerd en met applaus omarmd. Dat deden de leden eerder al in 2019 toen een ruimer uitbreidingsplan werd voorgelegd. Omdat de statutaire termijnen van de bestuursleden Leon Guijt en Jan Hoogeveen in 2020 al afliepen namen ze op 7 juli alsnog afscheid. Leen van Duin besloot geen tweede termijn aan te nemen zo ook al eerder penningmeester Kees Langeveld deed. Het zittende bestuur slaagde er in goede nieuwe kandidaten te vinden. Op 7 juli werden Henk Kok (beoogd voorzitter), Joost de Vries (beoogd penningsmeester), Jan de Vreugd (beoogd HRM bestuurslid), René Le Clercq (juridische zaken en vice voorzitter) en Jan Schaafsma (nieuwbouw) voorgedragen en met goedkeuring van de aanwezige leden benoemd. Nella Brak (secretaris) en Harm Dragt (onder meer communicatie) verlengen hun termijn als bestuurslid.

Klik op de foto om te vergroten.

Deel dit bericht