Algemene Ledenvergadering 2015

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt de leden van vereniging “Genootschap Oud-Noordwijk” van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 15 april 2015 in de Vinkenhof, waarbij verantwoording zal worden afgelegd over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar.

De agenda van deze vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Presentatie Harry Salman: “Veldzicht in historisch perspectief”Pauze
 4. Ingekomen stukken en mededelingen
 5. Notulen Algemene Ledenvergadering van 16 april 2014
 6. Jaarverslag 2014 van de secretaris
 7. Financiële verantwoording 2014
  a  Jaarverslag penningmeester
  b  Jaarrekening 2014
  c  Verslag kascontrolecommissie
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 9. Begroting 2015
 10. Bestuursvacatures
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

 

De beschikbare documenten kunt u hier vinden

Geef een antwoord


Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

3 bezoekers online
0 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Loading