ANBI – Stichting Museumboerderij Noordwijk

ANBI informatie

Op deze pagina zijn alle verplichte gegevens met betrekking tot de ANBI status van Stichting Museumboerderij Noordwijk te vinden. Via de contactgegevens kunt u de vereniging bereiken voor meer en uitgebreide informatie. Bovendien geeft deze website een overzicht van de activiteiten van de vereniging.

De officiële naam van de stichting is “Stichting Museumboerderij Noordwijk”. De stichting is eigenaar van gronden en gebouwen van de Museum Boerderij met bezoekadres Jan Kroonsplein 4.

Doelstelling van de Stichting Museumboerderij Noordwijk
De statuten van de stichting zijn notarieel vastgelegd. In artikel 2, lid 1, staat de doelstelling als volgt omschreven:

  • De stichting heeft ten doel met het oog op de culturele waarde; het behoud van monumenten beschermd op grond van de monumenten wet, met name perceel Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk en eventueel andere monumenten, welke voor de geschiedenis van Noordwijk van belang zijn, deze voor het nageslacht te bewaren en voorts datgene meer over verder te verrichten dat met voorstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, doch met uitsluiting van winstoogmerk.

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Dhr. J.J Peschier
Penningmeester: Vacature
Secretaris: Dhr. A. Timan
Lid: Dhr. L. Guijt
Lid: Dhr. C.J. Langeveld

Beloningsbeleid
Het bestuur wordt gevormd door vrijwilligers, zij krijgen geen beloning voor hun positie of werkzaamheden. De stichting kent geen directie.
Alle functies worden uitgevoerd door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen.

Beleidsplan
Het beleid van de stichting is er op gericht om de gebouwen Jan Kroonsplein 4 in goede staat te onderhouden en gelegenheid te bieden aan de vereniging Genootschap ‘Oud Noordwijk’ zodat zij haar activiteiten daar kan uitvoeren. Voor het beleid met betrekking tot deze activiteiten wordt verwezen naar het vigerende beleidsplan 2014-2016 van de stichting dat hiernaast kan worden gedownload.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
De stichting heeft in 2014 onderdak geboden aan de vereniging Het Genootschap ‘Oud Noordwijk’ en zich bezig gehouden met het onderhoud van Jan Kroonsplein 4. Voor het verslag van de in de gebouwen uitgevoerde activiteiten wordt verwezen naar het meest recente jaarverslag van de Stichting Museumboerderij Noordwijk dat hiernaast kan worden gedownload.

Financiële verantwoording
Het – meest recente – door het bestuur goedgekeurde financiële verslag kan hiernaast worden gedownload.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

2 bezoekers online
0 gasten, 2 bots, 0 leden

Abonneren op Nieuws