Boekenkast Veldzicht Dorp

De Noordwijkse boeken in de boekenkast van Streekmuseum Veldzicht

dorp

Terug naar de index
Auteur Titel Code Soort
AARTSE,EES CONCEPTEN VAN HET NOORDWIJKS KOOKBOEKJE fol534 folder
ADMIRALITIEIT, de NOORDWIJK AAN ZEE bo513 boeken
AMSTERDAM,HERMAN van NOORDWIJK DE JAREN VIJFTIG
Sassenheim 1994,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.
bo 446 boeken
AMSTERDAM,HERMAN van NOORDWIJK DE JAREN ZESTIG
Sassenheim 1994,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.
bo447 boeken
AMSTERDAM,HERMAN van NOORDWIJK DE JAREN ZEVENTIG
Sassenheim 2000,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.
bo448 boeken
ANGEVARE,FRANS RECHTSPREKERS & SCHUINMARSCHEERDERS bo 591 boeken
ANONYMUS MAPPEN MET KRANTENKNIPSELS 5X
Deventer 1981, 168 pag., gekl. en zwart-wit foto’s
bo580 boeken
ARCHITECTURA NOORDWIJK fol652 folder
ART NOORDWIJK KEUN 2000/2009/2016 bo28/562 boeken
ART NOORDWIJK NOORDWIJK AGENDA 2006/2007/2008 bo351 boeken
ART NOORDWIJK NOORDWIJK EEN KLEURRIJKE PLAATS bo452 boeken
ASSELBERG,JOHN VERDWALEN IN NOORDWIJK 726 boeken
ASSELBERGS,JOHN EEN ZANPAD AAN ZEE
Noordwijk 2008, leuk fotoboekje met veel foto’s van de Boulevard uit het begin van de 20e eeuw
bo19 boeken
ASSELBERGS,JOHN NOORDWIJK THUISAGENDA 20O8/2010
Noordwijk 1992,112 pag.,zwart-wit foto’s
bo147/148 boeken
ASSELBERGS,JOHN NOORDWIJK VAN VISSERSDORP TOT INT. CONGRESBADPLAAT fol711 boeken
ASSEN,ROB van OUD NOORDWIJK EN OMSTREKEN bo439 boeken
BAALBERGEN,MARTHA e.a, NOORDWIJK EEN KLEURRIJKE PLAATS bo649 boeken
BAALBERGEN,WILLEM GROETEN UIT NOORDWIJK bo53 boeken
BAALBERGEN,WILLEM NOORDWIJK IN DE LENS Noordwijk als vissersplaats
Noordwijk 2002, 158 pp., zwart-wit foto’s, een halve eeuw fotografeerde de Roos Noordwijk en de Noordwijkers
bo25 boeken
BAALBERGEN,WILLEM OMZIEN IN NOORDWIJK het dorp en de bewoners in de
Noordwijk 2005, 101 zwart-wit foto’s uit de collectie van Museum Ous Noordwijk, met beschrijving van Willem Baalbergen
bo54 boeken
BADCOURANT 1937-1942 12 ex fol644 folder
BAKKER DE NOORDWYKEN NEVENS OFFEM, LANGEVELD EN DE LUGT 1 fol298 folder
BARENDS,SONJA e.a. OVER HAGELKRUISEN, BANPALEN EN PESTBOSJES
Noordwijk ong. 1965,15 pag.,1 zwart-wit foto van schrijver,vraag:schreef ook stuk in de Panorama-iets van bekend?
bo535 boeken
BARNHOORN,CEES NOORDWIJK OUD EN NIEUW VAN ALLES WAT
Zaltbommel 2006, 144 pag.,boek vol zwart-wit tekeningen van de de katwijker Cees Barnhoorn
bo50 boeken
BEEK,METREL van de BESTUUR EN RECHTSSPRAAK IN NOORDWIJK VAN 1400-1600 fol27 folder
BEEN,JOHAN VADERTJE TALISMAN
Amsterdam g.d.,210 pag.,zwart-wit tekeningen,speelt zich af in Noordwijk maar auteur heeft alleen naam gebruikt:niets is te herkennen, in het boek “De strijd om het doode punt” gaat het verhaal verder
bo483 boeken
BEEN,JOHAN. DE STRIJD OM HET DODE PUNT bo419 boeken
BERTIUS,PETRUS ( bewerkt door Chr.L. Heesakkers en EEN WELBESTEED LEVEN EN EEN VROOM VERSCHEIDEN lijk
Amersfoort 2004, 59 pag., twee ill., over een van de bekendste “Noordwijkers”
  boeken
BEUKEL,BERT van den OP WEG NAAR HUIS
Noordwijk 2007, 246 pag., kleurenfoto’s verslag van een voettocht van Noordwijk naar Santiago de Compostella en terug naar Noordwijk
bo458 boeken
BICKER CAARTEN,A. WAAR `T OM GAAT bo501 boeken
BINNENDIJK,NICO HET WILHELMINAHOFJE
Noordwijk 1998,180 pag.zwart-wit foto’s en tekstill. (zie Blauwdotter 107, Op’evist : blz. 76)
bo 11 boeken
BLOKZIJL,MAX IK TROK ER OP UIT een kwart eeuw journalistieke zw
Amsterdam g.d.,192 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.,met ook aandacht voor zijn optredens als straatmuzikanten samen met Pisuisse, Blokzijl is in 1946 ter dood gebracht vanwege zijn Nationaal-Socialistische propaganda-praatjes op de radio
bo183 boeken
BLOKZIJL,MAX LUISTERAARS ANTWOORDEN
Utrecht 1942, 190 pp., tekstill. van Peter Beekman, dit boekje geeft aan waarom Blokzijl na de Tweede Wereldoorlog berecht is (zie Pisiesse)
bo184 boeken
BOER,D.E.H.de / CORDFUNKE,E.H.P. GRAVEN VAN HOLLAND portretten i woord en beeld
(880-1580) Zutphen 1997, 176 pag., foto’s, met stukje geschiedenis Bollanstreek – Noordwijk
  boeken
BOIS,MANUELE du e.a. ONDERWIJZERSLEVEN
Nijmegen 1981, 256 pag., zwart-wit foto’s, bevat een interview met dhr. Neefjes ( hoofd Willibrord-Mulo/Mavo, vader van Margriet de Moor)
bo367 boeken
BOS,ARNO NOORDWIJK. EEN ARTISTIEKE REISGIDS..
Noordwijk 1999, een verslag van het Schildersfestival
bo154 boeken
BOS,E.E. e.a. OP REIS DOOR ONS VADERLAND bo173 boeken
BOSMAN,PETER.C ZOLANG ER MENSEN ZIJN Dr.Mr. Willem van den Bergh
Sassenheim 2000,128 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties
bo601 boeken
BOS-RIPS,J.A.M.Y GRAVEN OP ZOEK NAAR GELD de inkomsten van de grave
Hilversum 1993, Holland Sudiën nr. 29, 426 pag., zwart-wit foto’s en tabellen, Noordwijk wordt vaak genoemd de inkomsten van de graven van Holland en Zeeland 1389-1433
bo206 boeken
BOULEVARDPLAN DE HEEMBORGH fol527 folder
BOUMAN,JAN HET MERCKWAERDIGSTE MEYN BEKEND 2 delen
Den Haag g.d.,126 pag.,zwart-wit ill.,met tekening van eikenhouten zetel uit vergaderzaal Sint Jorisdoelen (zie ook Noordwijkse verhalen blz. 139)
bo355 boeken
BREUKEL,THOM ATLAS VAN GEKKE PLEKKEN IN NEDERLAND over bronnen,
Amsterdam 2001, 102 pag., tekstill., op blz. 74 een stukje over de kruidentuin bij de Oude Jeroenskerk
bo410 boeken
BROEK,J.H. van der e.a. GIDS VOOR NEDERRLANDSE ARCITECTUUR bo492 boeken
BUCHANAN,PETER e.a. ALDO EN HANNIE VAN ECK
Amsterdam 1989, 64 pag., foto’s en tekstill., hoofdstuk over architectuur ESTEC
bo435 boeken
BUITEN ARTIKELEN OVER NOORDWIJK fol320 folder
BULTINCK,MARCA LANDGOED VELDZICHT fol123 folder
BUUREN,WILFRED van TUSSEN VERPOZEN EN ONTHAASTEN een eeuw recreatie i
Amsterdam 2000, 80 pag., zwart-wit foto’s
bo384 boeken
CASPERS,AAD D`R WAS IS.. bo135 boeken
CASPERS,AAD LEVEN EN LIEFDE OP DE BOKKUMDAM
oordwijk 1999,108 pag.,zwart-wit ill.door Marian Caspers, in Noordwijks dialect geschreven, schreef in 2001 ook D’r was is; Noortukse rijmpies en waere verhaele(Noordwijk 2001,88 pag.,zwart-wit tekeningen van Marian Caspers)
bo132 boeken
CATALOGUS 350 JAAR OPENBAAR VERVOER IN NOORDWIJK/ NOORDWIJKS fol177 folder
CATALOGUS 5 EEUWEN TEGELS 1990 4x/ 350 JAAR OPENBAAR VERVOER fol199 folder
CATALOGUS ALBERT VAN REIJZEN 2008/ BRAAKMAN-DE ROOS/VANKAMPE fol439 folder
CATALOGUS DE MIDDELEEUWEN SPRINGLEVEND 3x/ DE EEUW VAN BEUK/ fol142 folder
CDA LIJST 1994 fol622 folder
CDA NOORDWIJK TOTAAL POSTER/ POSTER fol262 folder
CLERCK,MARTINE de VUURTOREN NOORDWIJK bo516 boeken
CREMERS,MARIE JEUGDHERINNERINGEN bo470 boeken
CREMERS,MARIE LICHTEND VERLEDEN jeugdherinneringen
Amsterdam g.d.,niet geill.,met haar jeugdherinneringen o.a. uit Noordwijk
fol77 folder
DAM,MICHEL van DE GEMEENTELIJKE GASFABRIEK bo589 boeken
DAM,MICHEL van DERTIG JAAR GAT VAN PALACE bo648 boeken
DE ASCHPOTTER OVER KROCH(F)TEN fol folder
DE LINDENHOF UITNODIGING INGERUIKNEMING fol556 folder
DE PRENBRIEFKAARTVERZAMELAAR 1-4-1985 rek folder
DE VUURBOET OVER DE NOORDWIJKSE VUURTOREN fol537 folder
DE ZEEKANT TERUGBLIK 100 JAAR BADPLAATS idem 125 JAAR BADPLAA fol330 folder
DEKKER,JAC. EEN RECONSTRUCTIE VAN DE JAN KROONSWEG bo690 boeken
DEKKER,JAC. WANDELEN DOOR DE BADPLAATS NOORDWIJK TOE EN NU bo693 boeken
DENNEBOOM,BOB VACANTIE IN NOORDWIJK fol474 folder
DEZE WEEK BADKRANT 19-7-.63/ 122-8-.66/ 11-7-,69 fol478 folder
DONALD DUCK AFBEELDING BOULEVARD fol344 folder
DUIN,LEEN, van BEOORDELING VAN VORM 64 bo556 boeken
DVD KEES DE ZOON VAN DE STROPER fol474 folder
FABER,F.J. ZO ONTSTOND NEDERLAND bo176 boeken
FOCKEMA ANDREAE,S.J. e.sa. NOORDWIJKS VOLKSLEVEN bo26 boeken
FOTO VILLA NOCA reprint fol323 folder
FOTO`S KALENDERS incl LUCHTFOTO`S fol469 folder
FOTO`S UIT KRANTEN 1908 EN 1926 fol321 folder
GEENTE ALGEMENE POLITIE-VERORDENING fol645 folder
GEMEENTE DRAAIBOEK OPENING GEMEENTEHUIS 1987 fol272 folder
GEMEENTE NOORDWIJK BEELDANALYSE fol48 folder
GEMEENTE NOORDWIJK BOUWVERORDENING 1962 fol528 folder
GEMEENTE NOORDWIJK BRIEVEN GEMEENTEWERKEN 2x fol521 folder
GEMEENTE NOORDWIJK CONCEPT STRUCTUURVISIE MIDDENGEBIED/ TOEKOMSTVISIE
Noordwijk 1998,152 pag.,gekl. en zwart-wit foto’s,stofomslag, jubileumboek Rabobank Noordwijk-Noordwijkerhout, met veel verhalen over diverse bedrijven in Noordwijk en Noordwijkerhout
fol258 folder
GEMEENTE NOORDWIJK DE KERN GEZOND 2006 bo454 boeken
GEMEENTE NOORDWIJK DIVERSEN OVER BESTEMMNGSPLANNEN fol465 folder
GEMEENTE NOORDWIJK GEMEENTEGIDS 1997-2005 (mist 200-2003))
Noordwijk 2002, 158 pp., zwart-wit foto’s, een halve eeuw fotografeerde de Roos Noordwijk en de Noordwijkers
rek folder
GEMEENTE NOORDWIJK MASTERPLAN BADPLLAATSONTWIKKELING1997/1998 2 dele
Noordwijk 2005, 101 zwart-wit foto’s
bo194 boeken
GEMEENTE NOORDWIJK NOORDWIJK ZEEWAARDIG STRUCTUURVISIE
Noordwijk 2004, 136 pag., zwart-wit foto’s/ tekstill./ tabellen, boeken en artikels van Willem Varkevisser, Huig van der Niet, Ad Weelen, Albert Plug en Klaas Passchier vormen de basis van dit stukl geschiedenis van de Noordwijkse visserij
fol555 folder
GEMEENTE NOORDWIJK PROGRAMMA VAN EISEN BADPLAATSONTWIKKELING 2004-201 bo115 boeken
GEMEENTE NOORDWIJK PROGRAMMA VAN EISEN BADPLAATSONTWIKKELING 2004-201 fol535 folder
GEMEENTE NOORDWIJK RAADSVERSLAGEN 194
Amsterdam 2000, zwart-wit foto’s, met het graf van Albert Verwey
bo569 boeken
GENOOTSCHAP OUD NOORDWIJK ONS HUIS/ KNIPSELS MUSEUM fol87 folder
GIDS VOOR NOORDWIJK ca 1900/1915/1917/1927/1928/1929/ca 1930 fol94 folder
GOEDE,BAREND de KORT DAG keur uit de poëzie van jonggetorven dicht bo41 boeken
HARTOG,ELISABETH den a.o. DE HISTORIE VAN DYCKENBURCH
Noordwijkerhout 2007, 274 pag., kleuren- en zwart-wit foto’s, stukje geschiedenis van Noordwijkerhout dat onmiskenbaar verbonden is met de Noordwikjkse geschiedenis e geschiedenis van de buitenplaatsen aan het Westeinde in Noordwijkerhout
bo61 boeken
HEERINGEN,R.M. van a,o, VROEGE BRONSTIJD TE NOORDWIJK fol31 folder
HEIJMANS UNIEK WONEN AAN DE DUINEN bo664 boeken
HET HUIS OUD EN NIEUW VILLA`S TE NOORDWIJK AAN ZEE 1907 fol322 folder
HEUVEL,J.H.J. van den e.a. GEDANE ZAKEN NEMEN GEEN KEER (over bouwlocaties in bo82a boeken
HILTEN, WILLEM van NOORDWIJK 125 JAAR BADPLAATS
Noordwijk 1991,136 pag.,zwart-wit foto’s,stofomslag (zie ook Blauwdotter 79)
bo9 boeken
HILTEN,WILLEM van NOORDWIJK ALS BADPLAATS:op zoek naar het verleden-
Noordwijk 1986,64 pag.,zwart wit foto’s en illustraties
bo37 boeken
HOEVEN,EMIEL van den NAAMSREGISTER SERIE OP ZOEK NAAR HET VERLEDEN bo42 boeken
HOFSTEDE,ROLF WIJ VISSEN NIET OP ZONDAG bo136 boeken
HOLLAND BROCHURE IN HET FRANS EN ENGELS fol348 folder
HOOF,J. van RONDOM DE RIJN
Noordwijk 1986,64 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties, over schilders, schrijvers en andere kunstenaars die iets met Noordwijk te maken hebben gehad, geschreven door de Noordwijkse kunstenaar Henny Bal
BO 720 boeken
HOOGEVEEN-BRINK,JOYCE H.J. JESSE ARCHITECT 1860-1943
Rotterdam 1997, 80 pag., veel foto’s, geen beschrijving van Noordwijkse ontwerpen maar interessant…..
bo646 boeken
HUIS TER DUIN NOORDWIJK AAN ZEE fol253 folder
HUISMAN,JAAP MOOI GEBOUWD IN NEDERLAND
Den Haag 1992, 112 pag., zwart-wit foto’s, op pag. 28-29 aandacht voor Grand Hotel Huis ter Duin
bo491 boeken
JANS,JAN VOLKSCULTUUR EN BOUWKUNST bo172 boeken
JOCHEMSZ,PAUL e.a. DE OUDE JEROENSTOREN bo703 boeken
JONGE,DICK de MOOI IS ANDERS bo670 boeken
JONGE,DICK de OP VERKENNING IN DE BETONWOESTIJN
Delft 1993, 198 pag., zwart-wit foto’s, studie van Noordwijker Dick de Jonge waarbij hij kritisch kijkt naar architectonische ontwerpen die door de gebruikers ervan niet als echt mooi/prettig worden ervaren, met veel voiorbeeldfoto’s uit Noordwijk
bo668 boeken
JONGE,DICKde TUSSEN PEN EN POTLOOD bo669 boeken
KLOOS,JAN NOORDWIJK IN DE LOOP DER EEUWEN
Noordwijk 1928,442 pag.,zwart-wit fotos en 1 gevouwen kaart, standaardwerk over de geschiedenis van Noordwijk, er verscheen in 1973 een tweede druk ( Noordwijk 1973,442 pag.,zwart-wit foto’s en 1 gevouwen kaart,stofomslag) en in 1986 een derde (Noordwijk 1986,442 pag.,z/w foto’s en gevouwen kaarten), deze laatste druk is wat eenvoudiger uitgevoerd
bo232 boeken
KOELEWIJN,LEON BRON 2 ARCHT. VAN EGMOND bo579 boeken
KRAAKBOND DE KRAKELING 26-1-1979 fol470 folder
KRANT OPEN DAGPOLITIE EN BRANDWEER 1992 fol293 folder
KRIER MASTERPLAN NOORDWIJK AAN ZEE
Muntendamsche Investerings Maatschappij september 2002, 80 pag., gekl. en zwart-wit foto’s/ gekl. platen/ tekstill., totaalplan voor opwaarderen Noordwijk aan Zee, gemaat in opdracht van vastgoedmagnaat Roald(Ronnie) van de Putte
bo349 boeken
KRITISCH NOORDWIJK 10 JAAR fol635 folder
KRITISCH NOORDWIJK BULLETIN 199/ BLAD 1979/ 10 JAAR VAN VISSERSDORP T fol105 folder
KRITISCH NOORDWIJK LEEFBAARHGEID EN VERKIEZINGEN 2x. NOORDWIJK BULLET
Thema-nummer Kritisch Noordwijk maart 1986,64 pag.,zwart-wit foto’s
fol104 folder
KUNSTKLANK VERHALEN VAN BINNENUIT een historische audiotour
door Noordwijk Noordwijk 2008, 24 pag., foto’s, incl. cd
  boeken
LAAN,KO van der HET WONDER GERUCHT Nederlandsch Volksverhalenboek
Amsterdam g.d., 258 pag., tekstill., pag. 134-137 over Sint Jeroen
bo354 boeken
LAMBOTTE,EMMA ASTRID REINE DES BELGES
Astrid bracht soms haar vakanties door in Noordwijk
bo721 boeken
LEENHEER,S.C.H. NOORDWIJKSE VERHALEN
Rijnsburg 1990,168 pag.zwart-wit foto’s, leuke historische verhalen geschreven door een oud-Noordwijker
bo72 boeken
MARIJT,KOEN e.a. DE KERNDOTTER bo660 boeken
MARXVELD,CISSY van JOOP TER HEUL`S PROBLEMEN
Haarlem g.d., 198 pag., tekstill. (van Hans Borrebach), gaat o.a. over een vakantie in Noordwijk
bo383 boeken
MEER, AAD van der e.a. FOCUS OP NOORDWIJK
Zaltbommel 2001,84 pag.,zwart-wit foto’s, een rondwandeling door het Noordwijk van de jaren twintig
bo65 boeken
MEER, AAD van der e.a. NOORDWIJK TOEN EN NU
Zaltbommel 1996,zwart-wit foto’s
bo55 boeken
MEIJER,MIA VAN LEEUWENSTRAAT
Alphen aan den Rijn 1999, 170 pag., zwart-wit foto’s, mooie Noordwijkse herinneringen jeugdherinneringen van en door de kinderen van Abraham van Dijk en Alida Versluis
bo167 boeken
MEIJER,TON ALPH. LIJST ONDERWERPENUIT OP-EVIST fol49 folder
MEIJER,TON DE HISTORIE VAN NOORDWIJK 3 delen bo656 boeken
MEIJER,TON OP `EVIST deel 1 + 2
Noordwijk g.d.,200 pag.,zwart-wit foto’s, oude foto’s met hun verhaal, verschenen eerder als artikel in de Zeekant, schreef ook Op ‘evist deel 2 ( Noordwijk 2000,200 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties), beide deeltjes zijn een keer herdrukt
bo62/63 boeken
MEIJER,TON STRAATNAMENBOEK
Hilversum 1992,264 pag.,zwart-wit foto’s en tekstillustraties
bo31 boeken
MEIJER,TON VAN BINNEN NAAR ZEE bo20 boeken
MEIJER,TON VIDEOBAND NOORDWIJK BINNEN bo 581 boeken
MIGNON,J.H. NOORDWIJK reprint fol313 folder
MONTAGNE,A. DE STAD LEIDEN album eenige afbeeldingen der voorn
Leiden 1975, reprint van het werk uit 1959/60, met prent van G.J. Bos “Noordwijk”, met vier bladzijden tekst toegelicht
  boeken
MULDER,PETER FILMLOCATIE NOORDWIJK
Door Moby Dick uitgegeven boekje bij documentaire over Noordwijkse filmlocaties
fol625 / fol143 folder
MUSEUM NOORDWIJK DIVERSEN OVER EXPOSITIES fol464 folder
MUZE 18 LUXE APPARTEMENTEN bo532 boeken
N.N 100 JAAR BADPLAATS/ 125 JAAR idem/ TERUGBLIK idem/
Amsterdam g.d.,210 pag.,zwart-wit tekeningen,speelt zich af in Noordwijk maar auteur heeft alleen naam gebruikt:niets is te herkennen
fol314 folder
N.N DIVERSEN OVER POLITIEKE PARTIJEN fol466 folder
N.N. 22 APPARTEMENTEN DE HOF BOECKHORST fol551 folder
N.N. BADCOURANT 1936-1941 fol460 folder
N.N. BESCHOUWINGEN BETREFFENDE DE WEDEROPBOUW DER NOORD fol254 folder
N.N. DE BADPLAATS NOORDWIJK AAN ZEE
Lisse 2001,112 pag.,gekl. en zwart-wit ill./zwart-wit foto’s,met natuurlijk ook aandacht voor Noordwijk
fol227 folder
N.N. DE HOOGE EN VRYE HEERLYKHEDEN VAN BEIDE NOORDWYKEN fol407 folder
N.N. DE VER-BAZELING VAN LANDBOED DYCKENBURG
Leiden 2003, 80 pp., b&w photos/ col.and b&w plates/ maps
fol282 folder
N.N. ENKELE BLADZIJDEN UIT EEN GIDS VOORNOORDWIJK fol290 folder
N.N. FIETSKUNST IN NOORDWIJK fol450 folder
N.N. FOLDER NOORDWIJK HOLLAND 1980
Noordwijk 2001,92 pag.,veel zwart-wit foto’s
fol429 folder
N.N. FOLDER NOORDWIJKAAN ZEE ca1930 fol226 folder
N.N. FOLDERS NOORDWIJK/HOLLAND e.a. fol230 folder
N.N. GEDANE ZAKEN NEMEN GEEN KEER
Noordwijk 2003, 48 pag., tekstill., boekje met verhalen die in fam. vd Berg(slagers uit de Hoofdstraat) de ronde deden
fol558 folder
N.N. GEMEENTEGIDS 1978 fol600 folder
N.N. GIDS HISTORISCHE RONDWANDELING/ IDEM IN DUITS fol106 folder
N.N. HET GEZICHT VAN NEDERLAND NOORDWIJK fol364 folder
N.N. HET NOORDZEEBAD, STICKER fol165 folder
N.N. HISTORISCHE OPTOCHT 125 JAAR BADPLAATS
Noordwijk 1985,zwart-wit foto’s, aandacht gevraagd voor het groen in Noordwijkdoor de vereniging Kritisch Noordwijk
fol233 folder
N.N. I KNOW A PLACE WHERE WE SHOULD MEET fol76 folder
N.N. KAART NOORDWIJK fol347 folder
N.N. KALENDER 1981
HOOGEVEEN g.d., 96 pag., zwart-wit foto’s, met afdrukken van ansichtkaarten van Noordwijk
fol627 folder
N.N. KALENDER 2007 fol224 folder
N.N. KAPPEN EN MUTSEN fol86 folder
N.N. KLEDERDRACHTEN: HET PLATTELAND THUIS/ KONING WILHE fol411 folder
N.N. KNIPSEL BLOEMENCORSO 1920 fol354 folder
N.N. KUSTVERSTERKING EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 2004-2 fol618 folder
N.N. LEPARELLO ANSICHTKAARTEN NOORDWIJK fol538 folder
N.N. LOKALE GESCHIEDENIS IS DICHTERBIJ DAN U DENKT 2002 fol185 folder
N.N. MORGENSTER HET MOOIE EN LYXE WONEN fol549 folder
N.N. NIEUW OOST 2008 fol559 folder
N.N. NOORDWIJK 600 JAAR STAD fol458 folder
N.N. NOORDWIJK AAN ZEE DER BADEORT MIT DEM SCHONSTEN ST fol294 folder
N.N. NOORDWIJK AAN ZET fol615 folder
N.N. NOORDWIJK AGENDA 2012 fol475 folder
N.N. NOORDWIJK EN ZIJJN TOEKOMSTBEELD/ ALS JE VAN NOORD fol352 folder
N.N. NOORDWIJK TOEN-NU,/ GEBOORTEKAARTJE STILLE ZUIE fol178 folder
N.N. NOORDWIJK-BOLLENSTREEK 1997 bol375 folder
N.N. NOORDWIJKER BADCOURANT 1905 (reprint) fol247 folder
N.N. NOORDWIJKS UURTJE RONDWANDELING fol468 folder
N.N. NOORDWIJKS UURTJE/ WANDELEN IN NOORDWIJK
Alphen 1965,344 pag.,zwart-wit foto’s, met bladzij over Hoogewegse Molen (blz. 264)
fol138 folder
N.N. OP ZOEK NAAR HET VERLEDEN KRANTENKNIPSELS fol317 folder
N.N. OPEN MONUMENTENDAG 2001 fol196 folder
N.N. OVERDRUK: POMPEN/KERKEN/ZEERUST/VUURTORENPLEIN fol51 folder
N.N. OVERZICHT UITGAVEN OVER NOORDWIJK fol52 folder
N.N. PLATTEGOND NOORDWIJK fol427 folder
N.N. PLATTEGROND NOORDWIJK (2X) STADSGIDS fol186 folder
N.N. PLATTEGRONDN NOORDWIJK 9x fol624 folder
N.N. SAMENWERKING MET BOVEN VOLTA/ 2 FOLDERS NOORDWIJK fol473 folder
N.N. STRATEN IN HET VINKENVELD fol96 folder
N.N. STREEKDRACHTEN IN NEDERLAND fol113 folder
N.N. THE EARLY BRONZE AGE FARRMSTAD OF NOORDWIJK fol54 folder
N.N. VERJAARDAGSKALENDER 3x fol378 folder
N.N. VERORDENING VOLKSHUISVESTING Cca 1920 fol414 folder
N.N. VOORSTRAAT 109 EN 19 fol381 folder
N.N. VORMINGSCENTRUM DE VONK 2x (1 in kopie) fol457 folder
N.N. VUURTORENPLEIN-PALACEPLEIN
Amsterdam g.d.,192 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill.,met ook aandacht voor zijn optredens als straatmuzikanten samen met Pisuisse, Blokzijl is in 1946 ter dood gebracht vanwege zijn Nationaal-Socialistische propaganda-praatjes op de radio
fol528 folder
N.N. WONEN IN DE ZUIDDUINEN
Utrecht 1942, 190 pp., tekstill. van Peter Beekman, dit boekje geeft aan waarom Blokzijl na de Tweede Wereldoorlog berecht is (zie Pisiesse)
fol193 folder
NEX TIJDSCHRIFT deel 1 bo515 boeken
NOORDWIJK ADRESBOEK 3x fol111 folder
NOORDWIJK MAGAZINE 1990-1996 rek folder
NOORDWIJK, LEIDEN, KATWIJK 1999-2004
Alphen a.d. Rijn 1939/1941,248/174 pag.,mooie gekl. litho’s,door Meester de Boer
rek folder
OCTROOY PERMANENTE NACHTWACHT 1782 fol509 folder
OLLEFEN,L. van DE NEDERLANDSCHE STAD- EN DORPBESCHRIJVER reprint
Fascimilé uit de zeventiger jaren van het werk uit 1793,met 2 prenten van Noordwijk
bo90 boeken
ONBEKEND BATAVIA SACRA SIVE RES GESTA 1714
Noordwijk 1988,96 pag.,zwart-wit foto’s, op een foto hierin(blz.?) staan o.a. meester Feenstra en meester Stulp, één naam ontbreekt hier; deze moet Meester Pit zijn(voornaam ws Wim)
bo221 boeken
ONBEKEND BEELD VAN NOORDWIJK bo3. boeken
ONBEKEND BELVEDERE NOORDWIJK AAN ZEE OASE VAN RUST.. bo650 boeken
ONBEKEND HET VADERLAND 1791 bo180 boeken
ONBEKEND HUIS TER DUIN OVERZICHT TE VERKOPEN APPARTEMENTEN bo83 boeken
ONBEKEND OVERIJSSELSCHE AKMANAK VOOR OUDHEID EN LETTEREN 18 bo149 boeken
ONBEKEND WANDELING DOOR NOORDWIJK BINNEN deel 1 bo468 boeken
OPENBARE VERKOPING ZEESTRAAT e.a. 1928 fol133 folder
OPENMONUMENTENDAG 2000/ 2001/ 2007/ 2008/ 2017
Nijmegen 1981, 256 pag., zwart-wit foto’s, bevat een interview met dhr. Neefjes ( hoofd Willibrord-Mulo/Mavo, vader van Margriet de Moor)
fol135 folder
OVEREEM,M. van e.a. NIEUW HOLLAND (over kustlokaties) bo390 boeken
PAARDEKOPER,CEES ARCHITECT IN DE BOLLENSTREEK
Rotterdam 2010, 138 pag., zwart-wit foto’s, tekende in Noordwijk: Willibrord-mavo, Bungalow van der Vijver en Bondsspaarbank Nieuwe Zeeweg IR. A.H.J. PAARDEKOOPPER (1918-1991) een biografie
bo622 boeken
PANORAMA BOULEVARD 13-8-1948 fol479 folder
PANORAMA NR 29-1975/ NR33-1968 fol488 folder
PANORAMA PANORAMAFOTO NOORDWIJK AAN ZEE 1927
Noordwijk 1999,74 pag.,tekstill.(van de schrijver), Bonnike was burgemeester van Noordwijk van 1966-1987(zie Straatnamenboek blz. 63)
fol303 folder
PANORAMA TEKENING PALACEPLEIN fol642 folder
PARTIJ VAN DE ARBEID HISTORIE EN TOEKOMST fol191 folder
PASSCHIER,JOH. HET LAATSTE BERICHT: “TERUG NAAR DE KAZERNE” gesch bo441 boeken
PISUISSE,L. LOIS e.a. AVONTUREN ALS STRAATMUZIKANT 2 delen
Amsterdam 1907,202 pag.,tekstill. van Louis Rademaekers en Jan Feith,komen op hun tocht door Noordwijk en beschrijven dit mooi
bo181/182 boeken
POLITIE ZWAAILICHT MEI 1974 fol476 folder
PRENTBRIEFKAARTVERZAMELAAR , de 1/5-1/6. TOEGANGSBEWIJS, LNIPSELS fol62 folder
PRENTEN OFFEM/ VISMARKT/ KERKEN @x/ WENSKAART, 4 VISJES fol261 folder
PROGRESSIEVE COMBINATIE CULTUURBADPLAATS NOORDWIJK 2007-2010 fol146 folder
PROGRESSIEVE COMBINATIE CULTUURVISIE 2007-2010 fol257 folder
PROGRESSIEVE COMBINATIE ROERING AAN ZEE 4 delen bo423 boeken
RAAD,M. de en Zn 78 PREMIEWONINGEN IN BOERENBURG phase 3 fol616 folder
RADEMAKER,ABRAHAM KABINET VAN NEDERLANDSCHE OUTHEDEN EN GEZICHTEN
Fascimilé uit de zeventiger jaren van het werk uit 1725,met diverse prenten uit de Bollenstreek
bo169 boeken
REGISTER HISTORISCH TIJDSCHRIFT HOLLAND 1-30 fol548 folder
REGISTER LEIDS(CH)E JAARBOEKJES 1904-1958 fol547 folder
REIJERKERK,MARGARET BEELD VAN NOORDWIJK
Noordwijk g.d.,48 pag.,zwart-wit foto’s, een overzicht van Noordwijkse beelden/ kunstwerken
bo614 boeken
REVUE ZEE EN BINDERS fol577 folder
RIJNBERK,TON VAN VAN AMBITIE NAAR RESULTAAT
een inhoudelijke en bestuurlijke visie op de ontwikkeling en realisering van ruimtelijke plannen in Noordwijk Noordwijk 2015, 178 pag., foto’s, ringband, rapport van oud-wethouder
  folder
RONDWANDELING NOORDWIJK BINNEN fol500 folder
SALMAN,HARRIE e.a. DE KLEI IN NOORDWIJK bo537 boeken
SALMAN,JEROEN EEN BLAUWDRUK VOOR EEN NIEUWE GESCHIEDSCHRIJVING
Provinciaal Bestuur van Zuid-Holland zomer 1980, 248 pag., gekl. foto’s en tekstill., met op blz. 174 aandacht voor de Noordwijkse molen(Hoogewegse Molen)
fol517 folder
SCHEEREN,PETER HET CHARMANTE WONEN
Zwolle 1996, 176 pag., zwart-wit foto’s
bo719 boeken
SCHEL,SIMONE ZEEZICHT
Amsterdam 1980,120 pag.,tekstill. van Annelies Schoth, op voorkant van boek een tekening van villa Zeezicht( Jan v Henegouwenweg 10)
bo395 boeken
SCHELVIS,HERMAN DE GESCHIEDENIS VAN HET HISTORISCH ARCHIEF
Noordwijk 1974,90 pag.,zwart-wit foto’s
fol514 folder
SCHELVIS,HERMANe.a. VAN KARRESPOOR TOT KLINKERWEG
Noordwijk 2003, 334 pag., zwart-wit foto’s en tekstill., met cd-rom, prachtig boek vol met geschiedenis van Noordwijk’s mooiste straat vier eeuwen Voorstraat en Lindeplein te Noordwijk
bo16 boeken
SCHETSPLAN VUURTORENPLEIN
Hilversum 1993, Holland Sudiën nr. 29, 426 pag., zwart-wit foto’s en tabellen, Noordwijk wordt vaak genoemd
fol471 folder
SENF,LEON BADCOURANT 1930 fol338 folder
SHELL 100 BUITENGEWONE BADPLAATSEN bo500 boeken
SLATS,GEEK NOORDWIJK HET GERECHT EN ZIJN DIENDERS
Noordwijk g.d.,64 pag.,zwart-wit foto’s (zie ook Blauwddotter 43) op zoek naar het verleden-de geschiedenis van Noordwijk
bo35 boeken
SMELT,W.E. EEN VERRASSENDE VONDST IN HET OUD ARCHIEF VAN NOOR fol269 folder
SOUVENIR NOORDWIJK AAN ZEE nr 2 )zonder kaarten) bol489 folder
STEENVOORDEN,AB EEN AVONTUUR IN HET NOORDWIJKS MUSEUM fol271 folder
TOEN VOOR ASTRID EN NINA fol643 folder
V.V.V. BADPLAATS NOORDWIJK fol229 folder
V.V.V. BADPLAATS NOORDWIJK 1897-1922 fol245 folder
V.V.V. GIDS VOOR DE BADPLAATS CA1900/CA ca900/ca1910/1915 bo94 boeken
VARKEVISSER,WILLEM DE NOORDWIJKSE VUURTOREN 2x fol111 folder
VEEN,HENK van der WATERTORENS IN NEDERLAND bo289 boeken
VERHEUL,GE EEN ZWERFTOCHT LANGS TIEN JAAR KERKEPAD bo336 boeken
VERHEUL,J. BOERDERIJEN IN ZUID-JHOLLAND bo195 boeken
VERHOOG,JEROEN ATLAS VAN NOORDWIJK
Noordwijk 2013, 306 pag., rijk geill., een van de beste overzichten van de Noordwijkse geschiedenis
bo725a boeken
VERHOOG,JEROEN ATLAS VAN NOORDWIJK bo704 boeken
VERHOOG,JEROEN NOORDWIJK DOOR DE OGEN VAN LUTGENS bo684 boeken
VERWEIJ,KEES VAN DAM TOT WURFT bo655 boeken
VIDEO-PRESENTATIE NOORDWIJK BINNEN HEDEN EN VERLEDEN deel 2/ KNIPSEL fol283 folder
VLOTEN,J. van NOORDWIJK VOORHEEN EN THANS fol25 folder
VOET,ARNOUD STRANDLEVEN LANGS DE NEDERLANDSE NOORDZEEKUST 1895
Capelle aan den Ijssel g.d., 160 pag., rijk geill., met natuurlijk Noordwijk, de rest van het boek is ook zeer herkenbaar
b392 boeken
VOORT-RUYGROK,M.A.M. NOORDWIJK IN OUDE ANSICHTEN 4 delen bo51/52/56 boeken
VUURTOREN BOUWPLAAT fol636 folder
WEBER,E.P. GEDENKBOEK VAN HET “ORANJEHOTEL” celmuren spreken
Amsterdam 1947( tweede, belangrijk uitgebreide en verbeterde druk), 432 pag., zwart-wit foto’s en tekstill., over de beruchte gevangenis in Scheveningen tijden de Tweede Wereldoorlog, komen Noordwijkers in voor: Leen Banck, Hein Alders(van hotel Royal), George Riemvis, Hannes van Wijk (de Vijzel), Lex Meyler en Jan Nederveen
bo332 boeken
WETERINGS,PAUL / HAARLEM,JAN VAN / ASSELBERGS,JOHN NOORDWIJK VAN BOVEN
Noordwijk 2012, 32 pagina’s vol luchtfoto’s
  boeken
WIEL,AB van der MORGENSTER, HET MOOIE WONEN
Amsterdam 1983,534 pag.,niet geill., stofomslag, met op blz. 136-141 over zelfmoord van Gerlof van Vloten( een zwager van Albert Verwey) in Noordwijk
bo570 boeken
WITTE SCHOOL BOUWPLAAT bo453 boeken
ZEEBAD POSTER PRIVESTRAND rek folder
ZEEKANT OVER DE HOOFDSTRAAT 1960 fol332 folder
ZEEKANT WIJ HERDENKEN 5 OORLOGSJAREN-WEDEROPBOUW MEI 1970 fol507 folder
ZWAN,PUCK van der NOORDWIJK EN ZIJN KLEDERDRACHTEN
Noordwijk g.d.,64 pag.,zwart-wit foto’s op zoek naar het verleden: de geschiedenis van Noordwijk
bo34 boeken

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

10 bezoekers online
2 gasten, 8 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws