Boekenkast Veldzicht Kerk

De Noordwijkse boeken in de boekenkast van Streekmuseum Veldzicht

kerk

Terug naar de index
Auteur Titel Code Soort
BARGER,H.H. J.SCHARP, EEN PREDIKANT UIT DEN PATRIOTTENTIJD
Rotterdam 1906, 134 pag., portret van Scharp
bo247 boeken
BEENAKKER,JOOP EVEN ALLES LATEN LOPEN een Fransiscaanse voetreis
Noordwijk 2017, mooi vormgegevens verslag van een Noordwijker op reis
  boeken
BERG- de HAAS,R. van den e.a. 50 JAAR PAROCHIE MARIA TER ZEE 1951-2001
Noordwijk 2001,92 pag.,veel zwart-wit foto’s
bo291 boeken
BERGHUIS,WIERT LANGS DE OUDE ZUID-HOLLANHDSE KERKEN bo161 boeken
BINNENDIJK,NICO HET KNIPSCHEERORGEL
Noordwijk 2000,124 pag.,kleuren/zwart-wit foto’s
bo79 boeken
BLOKLAND,THEO DE WORDING VAN HET ZEVENLUIK bo699 boeken
BOS,F.L., KRUISDOMINEES figuren uit de Gereformeerde Kerk o
ampen 1953, 224 pag., niet geill., met een hoofdstuk over Cors Noorduyn, de mamn die bij de Afscheiding de Gereformeerde Kerk in Noordwijk heeft gesticht
bo246 boeken
BOUMA,C. BELIJDENIS. HET HERINNERINGEN AAN DE GELOOFSBELÍJD fol210 folder
DIGGELEN,MICHEL van VIJFTIG JAAR HERVORMD NEDERLAND
Den Haag 1995,128 pag.,zwart-wit foto’s, met aandacht voor de Noordwijkse hoofdredacteur Bert v Duijn(zie Bijnamenboek blz. 16)
bo379 boeken
ELGERSMA,R.S. GOD EN HET LOT bo473 boeken
ELGERSMA,R.S. GOD EN HET LOT
Kampen 1979,56 pag.,niet geill.,Ds Elgersma was van 1972-1999 dominee van de Vinkenlaankerk in Noordwijk Binnen
fol211 folder
ELST,JAN, van der e.a. HET VERHAAL VAN DE KAPEL IN HET LANGEVELD bo682 boeken
GER. JONGEL. VERENIGING BIJBEL MET INSCRIPTIE bo 233 boeken
GROENEVELD,S. e.a. DE KOGEL DOOR DE KERK/ DE BRUID IN DE SCHUIT 2 de bo107 boeken
HARTOG,ELISABETH den DE OUDSTE KERKEN VAN NEDERLAND bo12 boeken
HAVERBEKE,FRANS ZO ALS EEN MANTEL../ IK HEB MIJN ZIEL IN JOUW HAND
Noordwijk g.d., 27 pag., niet geill. edachten over pastoraat bij de divisie Ouderenzorg in Langeveld te Noordwijk
fol132 folder
HILTEN,WILLEM van NOORDWIJK ALS BEDEVAARTPLAATS:op zoek naar het ver
Noordwijk g.d.,64 pag.,zwart-wit foto’s en tekstill., over de schutspatroon van Noordwijk: Jeroen
bo32 boeken
HOLLAND LEEUWENHORST 3x fol221 folder
HORST,J.J. van der O.L. VROUWE VAN LOURDES
Leiden 1887, tweede vermeerderde uitgaaf, 360 pag., 1 prent, v.d. Horst was pastoor te Noordwijk
bo96 boeken
JONGEN,LUDO HEILIGENLEVENS IN NEDERLAND EN VLAANDEREN
Amsterdam 1998,208 pag.,zwart-wit foto’s,met hoofdstuk over Jeroen
bo162 boeken
JONGEN,LUDO JEROEN DE MARTELAAR VAN NOORDWIJK IN META 1997/98 fol319 folder
KERKWIJZER EXTRA NUMMER 2006 fol8 folder
KOERS,JAAP DE GOEDE KOERS fol50 folder
KOK,ASTRID LEVENSBOOM fol376 folder
LAGRANGE,F. LETTRES CHOISES DE SAINT JEROME 1921 bo598a boeken
LANGE,G.P. de DE REMONSTRANDSE GEMEENTE VAN NOORDWIJK
Voorhout mei 2004, 35 pag., zwart-wit ill., met lijst Remonstrantse families in Noordwijk
fol56 folder
LANGE,G.P. de HET SINT-BARBARA EN SINT CATHARINAKLOOSTER IN NOOR
Voorhout 2002, 44 pag. text/ 5 bijlagen/ 6 pag. broonen en literatuur/ 12 pag. noten, niet geill.
fol30 folder
LAZONDER a.o. DE OUDE VISSER fol570 folder
LEIDS ARCHIEF NOORDWIJKSE GEGEVENS o.a. BOEKENVEILINGEN fol28 folder
LEVEN EN WERKEN ZUID-HOLLANDNUMMER OVER KERKEN fol98 folder
MAAT,G.R. DE RELIEKEN VAN SINT JEROEN
Tijdschrift Holland, 17e jaargang nr.5 okt. 1985, 13 pag., zwart-wit foto’s
fol484 folder
MONDEEL,HANS MAAR MENSEN GAAN VOORBIJ
Alphen aan den Rijn 2013, 92 pag., foto’s, Mondeel was verbonden aan de Protestantse Kerk in Noordwijk en werkte o.a. als dominee in Sancta Maria en de Bavo, in dit boek haalt hij herinneringen op
  boeken
N.N. 10 JAAR WIJKWERK PAROCHIE SINT JEROEN/ DE SINT-JER fol289 folder
N.N. 150 JAAR AFSCHEIDING/ DE AFGESCHEIDENEN VAN 1834 fol408 folder
N.N. BEDEVAARTSBOEKJE VOOR DE SCHOOLJEUGD/ IDEM HJEILIG fol90 folder
N.N. BEELDEN UIT DE PAROCHIE SINT JEROEN/ ONZE KERK 100 fol71 folder
N.N. BESTEK EN VOORWAARDEN HERSTELLEN KERKTOREN fol85 folder
N.N. DE AFSCHEIDING VAN 1834 fol14 folder
N.N. DE KERK TE NOORDWIJK BINNEN/ OPENSTELLING / BEKJLI
g.d.,176 pag.,met bijdrage over Noordwijk
fol83 folder
N.N. DE KERK VAN SINT JEROEN OPNIEUW IN DE STEIGERS fo653 folder
N.N. DIVERSEN OVER JODEN
Den Haag 1995,128 pag.,zwart-wit foto’s, met aandacht voor de Noordwijkse hoofdredacteur Bert v Duijn(zie Bijnamenboek blz. 16)
fol604 folder
N.N. EEN HOLLANDSE VROUW IN HONDURAS fol370 folder
N.N. ENIGE BIJZONDERHEDEN OVER DE SINT JEROENSKERK fol630 folder
N.N. EUCHARISTIE 20ste TROUWDAG FAM. VAN DER WEIJDEN
Noordwijk 2000,184 pp.,col.photos
fol425 folder
N.N. FEESTWEEK KNIPSCHEERORGEL 2000
Noordwijk 1989, 256 pag., gekl. en zwart-wit foto’s/ tekstill.
fol628 folder
N.N. FOLDER CONCATCVAVOND JEUGDVERENIGING 1962 fol291 folder
N.N. FOTO VINKENLAANKERK fol329 folder
N.N. FOTO`S BUURTKERK EN DOMINEE BOUMA fol477 folder
N.N. GEZANGEN, GEZONGEN IN DE PAROCHIEKERK VAN DEN HE I fol107 folder
N.N. HAARLEMMERS VOOR DE GROTE RAAD VAN MECHELEN 1458-1 fol266 folder
N.N. HEILIGE JEROE/ BEDEVAARTBOEKJE 1902 fol217 folder
N.N. HET KERKGEBOUW DER NRED. HERV. GEMEENTE TE NOOR DW fol144 folder
N.N. HET LEVEN VAN SIN JEROEN (inl leparello) fol542 folder
N.N. JUBILEUMNUMMER P.A. VAN DEN BOSCH 1976 fol483 folder
N.N. KALENDER 1985 OUDE JEROENSKERK fol360 folder
N.N. KERKEPAD 1984 R.K. SINT JHEROEN fol630 folder
N.N. LIBELLUM AMICORUM VOOR DICK KEUNING/ 50 JARIG AMBT fol212 folder
N.N. LIEDERENBUNDEL PAROCHIE SINT JEROEN fol189 folder
N.N. NOTULEN ZENDINGSCOMMISSIE 1961 fol596 folder
N.N. ORGELS IN DE SINT JEROENSKERK fol593 folder
N.N. PASTOOR WIM KLEIN 40 JAAR PRIESTER
Noordwijk 1999, 176 pg., zwart-wit foto’s, v.d Doel schreef bij zijn afscheid als directeur van de Willem vd Berg ook ‘Doelpunt;colums bij een afscheid’ (1997), in 1996 publiceerde hij ‘De maakbaarheid van zorg; geslaagde en mislukte vernieuwingspogingen’
fol187 folder
N.N. PASTOOR WIM KLEIN 40 JAAR PRIESTER..
Noordwijk 1997,172 pag.,tekstill.
fol636 folder
N.N. PELGRIMSBOEKJE VOOR DE AMSTERDAMSCHE POROCESSIE NA fol208 folder
N.N. PROT. GEMEENTE NOORDWIJK 2009 fol596 folder
N.N. R.K. MEISJESSCHOOL/ BIDPRENTJES o.a. van SONJEE
Wageningen 1974
fol214 folder
N.N. ROOSTER VROUWENVERENIGING LEID MIJ IN DE WAARHEID/ fol336 folder
N.N. STATUTEN CHRISTELIJKE JONGERENVERENIGING N.BINNEN fol634 folder
N.N. TEN AFSCHEID R.S. ELGERSMA/ AFSCHEID PIETER HEINEN fol502 folder
N.N. TENTOONSTELLING 1150 JAAR CHRISTENBDOM 2001 fol516 folder
N.N. VEILINGCATALOGUS DE RANK fol597 folder
N.N. VISIES OP NATUURBEHOUD 1991 fol119 folder
N.N. WOENSDAGAVONDZANG fol118 folder
NCRV KERKEPAD 1984 bo447 boeken
NED.PROTESTANTENBOND STATUTEN ..1910 fol573 folder
NIET,HUIG van der DE NEDERLANDS HERVORMDE KERK TE NOORDWIJK AAN ZEE
Noordwijk 1984,10 pag.,zwart-wit foto’s
fol215 folder
NIET,HUIG van der DE NERDERLANDS HERVORMDE KERK TE NOORDWIJK BINNEN fol140 folder
NIJBOER,JANNEKE BERMOOGST
Boekje van Noordwijkse pioniersdominee
bo636 boeken
NIJBOER,JANNEKE PASSIEWOORDEN
Boekje van Noordwijkse pioniersdominee
fol575 folder
NOORDUIN,KLAAS HET WIJZE GODSBESTUUR fol416 folder
ONBEKEND PASSCHIER DE FYNE 1853 bo231 boeken
PAROCHIE SINT JEROEN HEER LEER ONS BIDDEN/ KERKEPAD 1984/ VAANTJE fol213 folder
PAROCHIE SINT JEROEN ST. JEROENSKLOK 1933-1934
Arnhem 2003, 228 pp., niet geill., speelt zich gedeeltelijk af in Noordwijk
bo342 boeken
PERSOON,GERARD JEROEN EN ZIJN KERK 724 boeken
SMIT,LEENDERT GEDACHTENIS/ ACHTTAL NAGELATEN LEERREDENEN fol216 folder
SPANHAAK,G. ALS EEN HERDER bo371 boeken
SPARNAAY,C. DE BIJBEL AAN KINDEREN VERTELD (2 delen) bo358 boeken
TAVENIER,DANIËL / BLOKLAND,THEO DE WORDING VAN HET ZEVENLUIK VAN ST. JEROEN
Noordwijk 2012, 72 pag.,veel foto’s, over het zevenluik dat Tavenier maakte over de Heilige Jeroen, dit vanwege Sint Jeroen 120 jaar Bedevaartkerk, de werken hangen in de genoemde kerk
  boeken
TEERLINK,JO BET GAAT ZIJN EIGEN WEG fol209 folder
TIDEMAN,JOANNES DE STICHTING DER REMONSTRANTSCHE BROEDERSCHAP bo242 boeken
TUIN,SIETSE van der FYSICA VAN DE HEILIGHEID bo567 boeken
VARKEVISSER,WILLEM 100 JAAR BUURTKERK
Noordwijk 1999,26pag.,zwart-wit foto’s
fol145 folder
VERMEULEN,J. BLIJFT IN HEM 1926 fol461 folder
VISSER,H.B. DE GESCHIEDENIS VAN DE SABBATSTRIJD …. bo609 boeken
VOORT-RUYGROK,M.A.M. DE PAROCHIE VAN SINT JEROEN IN BEELD uitgave ter bo58 boeken
WIEL,JAAP van der AFSCHEID ALS PREDIKANT/ GOD ZIET UIT NAAR MENSEN
Privé-uitgave van een oud-Noordwijker,90 pag.,niet geill.
fol207 folder
WIEL,JAAP van der GODS MENSZIJN MET ONS fol544 folder
WIJNTJES/ MOOR, GEERTUIDA HET KLOOSTER/ HET ONDERWIJS fol494 folder
WILDSCHUT,JAN VREUGDE ALS MEDICIJN fol117 folder

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

7 bezoekers online
1 gasten, 6 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws