Boekenkast Veldzicht Kerk

De Noordwijkse boeken in de boekenkast van Streekmuseum Veldzicht

categorie: Kerk

Terug naar overzicht

AuteurTitelcodesrt
BARGER,H.H.J.SCHARP, EEN PREDIKANT UIT DEN PATRIOTTENTIJD
bo247boeken
BERG- de HAAS,R. van den e.a.50 JAAR PAROCHIE MARIA TER ZEE 1951-2001
bo291boeken
BERGHUIS,WIERTLANGS DE OUDE ZUID-HOLLANHDSE KERKEN
bo161boeken
BINNENDIJK,NICOHET KNIPSCHEERORGEL
bo79boeken
BLOKLAND,THEODE WORDING VAN HET ZEVENLUIK
bo699boeken
BOS,F.L.,KRUUISDOMINEES figuren uit de Gereformeerde Kerk onder ‘t Kruis
bo246boeken
BOUMA,C.BELIJDENIS. HET HERINNERINGEN AAN DE GELOOFSBELÍJDENIS VAN D. DEN HOLLANDER 1934
fol210folder
DIGGELEN,MICHEL vanVIJFTIG JAAR HERVORMD NEDERLAND
bo379boeken
ELGERSMA,R.S.GOD EN HET LOT
bo473boeken
ELGERSMA,R.S.GOD EN HET LOT
fol211folder
ELST,JAN, van der e.a.HET VERHAAL VAN DE KAPEL IN HET LANGEVELD
bo682boeken
GER. JONGEL. VERENIGINGBIJBEL MET INSCRIPTIE
bo 233boeken
GROENVELD,S. e.a.DE KOGEL DOOR DE KERK/ DE BRUID IN DE SCHUIT 2 delen
bo107boeken
HARTOG,ELISABETH denDE OUDSTE KERKEN VAN NEDERLAND
bo12boeken
HAVERBEKE,FRANSZO ALS EEN MANTEL../ IK HEB MIJN ZIEL IN JOUW HANDEN GELEGD
fol132folder
HILTEN,WILLEM vanNOORDWIJK ALS BEDEVAARTPLAATS:op zoek naar het verleden van Noordwijk deel 1
bo32boeken
HOLLANDLEEUWENHORST 3x
fol221folder
HORST,J.J. van derO.L. VROUWE VAN LOURDES
bo96boeken
JONGEN,LUDOHEILIGENLEVENS IN NEDERLAND EN VLAANDEREN
bo162boeken
JONGENLUDOJEROEN DE MARTELAAR VAN NOORDWIJK IN META 1997/98
fol319folder
KERKWIJZEREXTRA NUMMER 2006
fol8folder
KOERS,JAAPDE GOEDE KOERS
fol50folder
KOK,ASTRIDLEVENSBOOM
fol376folder
LAGRANGE,F.LETTRES CHOISES DE SAINT JEROME 1921
bo598aboeken
LANGE,G.P. deDE REMONSTRANDSE KERK VAN NOORDWIJK
fol56folder
LANGE,G.P. deHET SINT-BARBARA EN SINT CATHARINAKLOOSTER
fol30folder
LAZONDER a.o.DE OLUDE VISSER
fol570folder
LEIDS ARCHIEFNOORDWIJKSE GEGEVENS o.a. BOEKENVEILINGEN
fol28folder
LEVEN EN WERKENZUID=HOLLANDNUMMER OVER KERKEN
fol98folder
MAAT,G.R.DE RELIEKEN VAN SINT JEROEN
fol484folder
N.N.10 JAAR WIJKWERK PAROCHIE SINT JEROEN/ DE SINT-JEROENSKERK/ OEC. VESPER 1984/ ONZE KERK 100 JAAR!
fol289folder
N.N.150 JAAR AFSCHEIDING/ DE AFGESCHEIDENEN VAN 1834
fol408folder
N.N.BEDEVAARTSBOEKJE VOOR DE SCHOOLJEUGD/ IDEM HJEILIGE JEROEN
fol90folder
N.N.BEELDEN UIT DE PAROCHIE SINT JEROEN/ ONZE KERK 100 JAAR
fol71folder
N.N.BESTEK EN VOORWAARDEN HERSTELLEN KERKTOREN
fol85folder
N.N.DE AFSCHEIDIUNG VAN 1834
fol14folder
N.N.DE KERK TE NOORDWIJK BINNEN/ OPENSTELLING / BEKJLIMMING
g.d.,176 pag.,met bijdrage over Noordwijk
fol83folder
N.N.DE KERK VAN SINT JEROEN OPNIEUW IN DE STEIGERS
fo653folder
N.N.DIVERSEN OVER JODEN
Den Haag 1995,128 pag.,zwart-wit foto’s, met aandacht voor de Noordwijkse hoofdredacteur Bert v Duijn(zie Bijnamenboek blz. 16)
fol604folder
N.N.EEN HOLLANDSE VROUW IN HONDURAS
fol370folder
N.N.ENIGE BIJZONDERHEDEN OVER DE SINT JEROENSKERK
fol630folder
N.N.EUCHARISTIE 20ste TROUWDAG FAM. VAN DER WEIJDEN
Noordwijk 2000,184 pp.,col.photos
fol425folder
N.N.FEESTWEEK KNIPSCHEERORGEL 2000
Noordwijk 1989, 256 pag., gekl. en zwart-wit foto’s/ tekstill.
fol628folder
N.N.FOLDER CONCATCVAVOND JEUGDVERENIGING 1962
fol291folder
N.N.FOTO VINKENLAANKERK
fol329folder
N.N.FOTO`S BUURTKERK EN DOMINEE BOUMA
fol477folder
N.N.GEZANGEN, GEZONGEN IN DE PAROCHIEKERK VAN DEN HE ILIGE JEROEN
fol107folder
N.N.HAARLEMMERS VOOR DE GROTE RAAD VAN MECHELEN 1458-1578
fol266folder
N.N.HEILIGE JEROE/ BEDEVAARTBOEKJE 1902
fol217folder
N.N.HET KERKGEBOUW DER NRED. HERV. GEMEENTE TE NOOR DWIJK BINNEN
fol144folder
N.N.HET LEVEN VAN SIN JEROEN (inl leparello)
fol542folder
N.N.JUBILEUMNUMMER P.A. VAN DEN BOSCH 1976
fol483folder
N.N.KALENDER 1985 OUDE JEROENSKERK
fol360folder
N.N.KERKEPAD 1984 R.K. SINT JHEROEN
fol630folder
N.N.LIBELLUM AMICORUM VOOR DICK KEUNING/ 50 JARIG AMBTSJUBILEUM
fol212folder
N.N.LIEDERENBUNDEL PAROCHIE SINT JEROEN
fol189folder
N.N.NOTULEN ZENDINGSCOMMISSIE 1961
fol596folder
N.N.ORGELS IN DE SINT JEROENSKERK
fol593folder
N.N.PASTOOR WIM KLEIN 40 JAAR PRIESTER
Noordwijk 1999, 176 pg., zwart-wit foto’s, v.d Doel schreef bij zijn afscheid als directeur van de Willem vd Berg ook ‘Doelpunt;colums bij een afscheid’ (1997), in 1996 publiceerde hij ‘De maakbaarheid van zorg; geslaagde en mislukte vernieuwingspogingen’
fol187folder
N.N.PASTOOR WIM KLEIN 40 JAAR PRIESTER..
Noordwijk 1997,172 pag.,tekstill.
fol636folder
N.N.PELGRIMSBOEKJE VOOR DE AMSTERDAMSCHE POROCESSIE NAAR NOORDWIJK 1934
fol208folder
N.N.PROT. GEMEENTE NOORDWIJK 2009
fol596folder
N.N.R.K. MEISJESSCHOOL/ BIDPRENTJES o.a. van SONJEE
Wageningen 1974
fol214folder
N.N.ROOSTER VROUWENVERENIGING LEID MIJ IN DE WAARHEID/ HUWELIJK KEES PLUG
fol336folder
N.N.STATUTEN CHRISTELIJKE JONGERENVERENIGING N.BINNEN
fol634folder
N.N.TEN AFSCHEID R.S. ELGERSMA/ AFSCHEID PIETER HEINEN
fol502folder
N.N.TENTOONSTELLING 1150 JAAR CHRISTENBDOM 2001
fol516folder
N.N.VEILINGCATALOGUS DE RANK
fol597folder
N.N.VISIES OP NATUURBEHOUD 1991
fol119folder
N.N.WOENSDAGAVONDZANG
fol118folder
NCRVKERKEPAD 1984
bo447boeken
NED.PROTESTANTENBONDSTATUTEN ..1910
fol573folder
NIET,HUIG van der e.a.NOORDWIJK ALS VISSERSPLAATS/ REDDINGEN STRANDINGEN TE NOORDWIJK/ NOORDWIJK EN ZIJN KERKEN
Noordwijkerhout 1988,228 pag.,zwart-wit foto’s (zie Blauwdotter 66)
bo33/36/39boeken
NIET,HUIG van derDE NEDERLANDS HERVORMDE KERK TE NOORDWIJK AAN ZEE
fol215folder
NIET,HUUG van derDE NERDERLANDS HERVORMDE KERK TE NOORDWIJK BINNEN
fol140folder
NIJBOER,JANNEKEBERMOOGST
bo636boeken
NIJBOER,JANNEKEPASSIEWOORDEN
fol575folder
NOORDUIN,KLAASHET WIJZE GODSBESTUUR
fol416folder
ONBEKENDPASSCHIER DE FYNE 1853
bo231boeken
PAROCHIE SINT JEROENHEER LEER ONS BIDDEN/ KERKEPAD 1984/ VAANTJE
fol213folder
PAROCHIE SINT JEROENST. JEROENSKLOK 1933-1934
Arnhem 2003, 228 pp., niet geill., speelt zich gedeeltelijk af in Noordwijk
bo342boeken
SMIT,LEENDERTGEDACHTENIS/ ACHTTAL NAGELATEN LEERREDENEN
fol216folder
SPANHAAK,G.ALS EEN HERDER
bo371boeken
SPARNAAY,C.DE BIJBEL AAN KINDEREN VERTELD (2 delen)
Arnhem 2002,190 pp.,, niet geill., speelt zich af in Noordwijk
bo358boeken
TEERLINK,JOBET GAAT ZIJN EIGEN WEG
fol209folder
TIDEMAN,JOANNESDE STICHTING DER REMONSTRANTSCHE BROEDERSCHAP
bo242boeken
TUIN,SIETSE van derFYSICA VAN DE HEILIGHEID
bo567boeken
VARKEVISSER,WILLEM100 JAAR BUURTKERK
Rijnsburg 2002, 124 pag., gekl. en zwart-wit foto’s, biografie(opgesteld door Ed Muller) over Rijnsburger die als eigenaar van hotels hier enige bekendheid geniet/ genoot
fol145folder
VERMEULEN,J.BLIJFT IN HEM 1926
fol461folder
VISSER,H.B.DE GESCHIEDENIS VAN DE SABBATSTRIJD ….
bo609boeken
VOORT-RUYGROK,M.A.M. DE PAROCHIE VAN SINT JEROEN IN BEELD uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig priesterfeest van de zeereerwaarde heer W.J. Kleijn, pastoor
bo58boeken
WIEL,JAAP van derAFSCHEID ALS PREDIKANT/ GOD ZIET UIT NAAR MENSEN
fol207folder
WIEL,JAAP van derGODS MENSZIJN MET ONS
fol544folder
WIJNTJES/ MOOR, GEERTUIDAHET KLOOSTER/ HET ONDERWIJS
fol494folder
WILDSCHUT,JANVREUGDE ALS MEDICIJN
fol117folder

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

6 bezoekers online
3 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op Nieuws