Nieuws

Genootschap Oude Noordwijk benoemt drie nieuwe ereleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap Oud Noordwijk op 7 juli benoemden de aanwezigen drie nieuwe ereleden. Van links naar rechts: aftredend voorzitter Leon Guijt, Aleid en Ben Matser.

Op 7 juli vond de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap Oud Noordwijk plaats in de Buurtkerk in Noordwijk aan Zee. Op voorstel van het bestuur benoemden de aanwezigen drie nieuwe ereleden.

De ledenvergadering van 2020 kon door de coronamaatregelen geen doorgang vinden. Belangrijk was dat er nu wel bijeengekomen werd vanwege de goedkeuring van twee jaarrekeningen, de nieuwe begroting, de goedkeuring van de nieuwbouwplannen voor Museum Noordwijk en de benoeming van veel nieuwe bestuursleden. De kers op de taart was dat de aanwezige leden op voorstel van het bestuur graag akkoord gingen met de benoeming van drie nieuwe ereleden, in de personen van Aleid en Ben Matser en de aftredende voorzitter Leon Guijt. Het echtpaar Matser verricht al heel veel jaren onnoemelijk veel werk voor het genootschap en Museum Noordwijk. Aleid is hoofd van het collectiebeheer en organiseerde onder veel meer al 21 wisseltentoonstellingen. Haar echtgenoot ontfermt zich al lange tijd over onder meer de ledenadministratie, ICT, de ondersteuning van de receptie en is de contactpersoon voor de VVV. Leon Guijt vervulde twee termijnen van vier jaar als voorzitter, waarbij hij na zijn aantreden samen met penningmeester Leo Schaap weer rust terugbracht in het besturen van het genootschap en zich daarna bezig is gaan houden met de toekomst van Museum Noordwijk, waarbij de eerste nieuwbouwplannen ontstonden. Voordat de aanwezige leden met een luid applaus de benoemingen bekrachtigden nam voorzitter Leon Guijt de aanwezigen aan de hand mee door de agenda. De jaarrekeningen 2019 en 2020 werden goedgekeurd wat ook gebeurde met de opgestelde begroting. De bijgestelde nieuwbouwplannen, goedgekeurd door de gemeenteraad van Noordwijk, werden gepresenteerd en met applaus omarmd. Dat deden de leden eerder al in 2019 toen een ruimer uitbreidingsplan werd voorgelegd. Omdat de statutaire termijnen van de bestuursleden Leon Guijt en Jan Hoogeveen in 2020 al afliepen namen ze op 7 juli alsnog afscheid. Leen van Duin besloot geen tweede termijn aan te nemen zo ook al eerder penningmeester Kees Langeveld deed. Het zittende bestuur slaagde er in goede nieuwe kandidaten te vinden. Op 7 juli werden Henk Kok (beoogd voorzitter), Joost de Vries (beoogd penningsmeester), Jan de Vreugd (beoogd HRM bestuurslid), René Le Clercq (juridische zaken en vice voorzitter) en Jan Schaafsma (nieuwbouw) voorgedragen en met goedkeuring van de aanwezige leden benoemd. Nella Brak (secretaris) en Harm Dragt (onder meer communicatie) verlengen hun termijn als bestuurslid.

Klik op de foto om te vergroten.

Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juli 2021

Algemene Ledenvergadering woensdag 7 juli 2021

Geachte leden,

De corona maatregelen die vanaf 16 maart vorig jaar werden opgelegd hebben grote invloed gehad op het economische, maatschappelijke en ons aller sociale leven. Voor het Genootschap Oud Noordwijk betekende het de sluiting van Museum Noordwijk op twee maanden na en van Streekmuseum Veldzicht voor de gehele periode. Het stil vallen van veel activiteiten had ook grote gevolgen voor het merendeel van onze vrijwilligers, die noodgedwongen hun belangrijke bijdrage aan het genootschap niet konden geven. Het betekende ook dat de Algemene Ledenvergadering in 2020 geen doorgang kon vinden en die van 2021 niet in de gebruikelijke maand maart kon worden georganiseerd. Nu de versoepelingen van de maatregelen versneld worden doorgevoerd is het mogelijk geworden om alsnog dit jaar een ALV uit te schrijven.

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk nodigt u hierbij dan ook van harte uit om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen op,

woensdag 7 juli 2021 in De Buurtkerk te Noordwijk. De vergadering zal om 20.00 uur beginnen. De inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur.  

Tijdens de bijeenkomst zal het bestuur de verslagen van 2019 en 2020 alsmede een samenvatting van de jaarrekeningen 2019 en 2020 en begroting 2021 presenteren. De jaarrekening en de begroting zijn opgenomen in de bestuurseditie van de Blauwdotter die eerder dit jaar aan alle leden van het genootschap is toegestuurd. De leden die kennis willen nemen van de uitgebreide jaarrekeningen 2019 en 2020 en de notulen van 2019 verwijst het bestuur graag naar de website van het genootschap (museumnoordwijk.nl link GON). Bij de receptie van Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk is voor geïnteresseerden een papieren versie op te halen bij de receptie. Op genoemde website kan ook de meest recent vastgestelde jaarrekening  van de Stichting Museum Boerderij Noordwijk  worden ingezien.

In de komende ledenvergadering zal het bestuur verantwoording afleggen over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren 2019 en 2020 en zal uw goedkeuring worden gevraagd voor de begroting 2021. Op de agenda staan verder de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk, die goedgekeurd zijn door de gemeenteraad, en een aantal bestuurswisselingen.

Helaas kunnen wij u door de nog van kracht zijnde maatregelen na afloop van de vergadering geen drankje aanbieden.

U dient zich aan te melden via e-mail: algemeen@g-o-n.nl of via telefoonnummer 071-3617884 van 10.00 tot 14.00 uur. Mondkapjes zijn in de wandelgangen verplicht.

Het bestuur ziet uit naar uw komst.

Met een hartelijke groet, namens het GON-bestuur,

Leon Guijt , aftredend voorzitter Genootschap Oud Noordwijk

 

Agenda 2021

Notulen 2019

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

 

 

 

 

In memoriam Jan Duindam

Jan was vanaf het eerste begin vrijwilliger bij het Genootschap ‘Oud Noordwijk’. Hij was zeer geliefd bij alle vrijwilligers en naar zijn verhalen en anekdotes over o.a. zijn periode als raadslid en zijn botsingen met de toenmalige burgemeester werd met genoegen geluisterd. Jan heeft lange tijd bij de receptie van het museum onze gasten ontvangen. Hij heeft dat tot op hoge leeftijd volgehouden. Met hem erbij was het altijd een vrolijke boel. Iedereen mocht hem graag en hij had altijd een vrolijk woord. Na zijn vertrek als vrijwilliger kwam hij regelmatig langs voor een praatje bij de receptie en bij de fotogroep.

Hij laat een grote leegte achter.

In memoriam Evert (Ees) Aartse

Dinsdag 10 november 2020 vernam het GON dat vrijwilliger Ees Aartse op 8 nov jl. is overleden.

Ees was sedert medio 1999 actief als vrijwilliger op het museum Noordwijk.

Hier was hij voornamelijk werkzaam binnen de Foto- en Filmgroep van het museum.
Ees was een echte “alleskunner”, hij heeft gedurende lange tijd de foto beschrijvingsgroep op woensdagmiddag gecoördineerd. Hiernaast heeft hij binnen de fotogroep veel foto’s gedigitaliseerd, beschreven en ingevoerd in het fotobestand van Museum Noordwijk. Hij heeft o.a. het complete fotoarchief van scouting Norvicus, bestaande uit zo’n 600 historische foto’s gedigitaliseerd, beschreven en vervolgens ingevoerd.

Ook heeft Ees veel publicaties verzorgd voor in de “Blauwdotter” en heeft hij in de beginjaren geholpen bij het fotograferen van de museum voorwerpen.

Wij hebben Ees leren kennen als een zeer gewaardeerde collega vrijwilliger, altijd bereid om iemand te helpen en van vele markten thuis. Wij zullen hem node missen.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

4 bezoekers online
0 gasten, 4 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Loading