Nieuws

Geen doorgang Algemene ledenvergadering op 8 april


Geen doorgang Algemene ledenvergadering Genootschap Oud Noordwijk op 8 april

Geachte leden,

Helaas moeten wij in verband met de thans geldende maatregelen van het COVID-19 virus de Algemene ledenvergadering van het Genootschap Oud Noordwijk  op 8 april annuleren en verplaatsen naar een later tijdstip.

Zodra de situatie het weer toe laat en er duidelijkheid is betreffende de maatregelen van de overheid informeren wij u graag via onze website en facebook pagina van Genootschap Oud Noordwijk  wanneer de Algemene ledenvergadering zal plaats vinden.

Wij hopen u in gezondheid dan weer te mogen begroeten en wensen u veel sterkte toe!

Met een vriendelijke groet,

Het bestuur van Het Genootschap Oud Noordwijk

 

 

 

 

Sluiting Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht

Het corona virus heeft ook voor het museum Noordwijk, het VVV-kantoor en Streekmuseum Veldzicht grote consequenties.

Museum Noordwijk, het VVV-kantoor Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht zijn met ingang van van heden gesloten tot 6 april.

Nieuwjaarsreceptie GON druk bezocht

Nieuwjaarsreceptie GON druk bezocht

De traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van het Genootschap Oud Noordwijk (GON) op 10 januari jl. werd met zo’n 100 aanwezigen druk bezocht. Vanwege de aanwezigheid van een groot aantal kunstwerken in de wisseltentoonstelling ‘Nieuwe meesters’ in Museum Noordwijk was uitgeweken naar het tweede museum van het GON, Streekmuseum Veldzicht.

De nieuwjaarsbijeenkomst van het Genootschap Oud Noordwijk werd druk bezocht door leden, vrijwilligers en relaties van het genootschap.

Voorzitter van het Genootschap Oud Noordwijk Leon Guijt blikte terug op een dynamisch jaar 2019 en een verwachtingsvol 2020. “Vorig jaar maakte Streekmuseum Veldzicht een ware metamorfose door. De stal werd ingericht voor educatieve doeleinden en beleefde haar opening tijdens de jaarlijkse Boerenmarkt. De tweede kruidentuin, naar de ideeën van arts en plantdeskundige Rembert Dodoens werd feestelijk in gebruik genomen. Ook werd de nieuwe wandelroute, waar Veldzicht zowel start- als finishplaats is, geopend. De bestaande binnen- en buitenruimtes werden verder opgeknapt. Dit alles werd mogelijk door de enorme inzet van tientallen vrijwilligers die op Veldzicht actief zijn. Steeds meer personen, bedrijven en maatschappelijke organisaties strijken op Veldzicht neer voor lezingen, vergaderingen, bijeenkomsten, recepties, feesten en allerhande culturele activiteiten. Voor de toekomstige bezoekers had Guijt ook goed nieuws. “Er worden concrete plannen uitgewerkt om het huidige aantal dagen waarop Veldzicht geopend is te verruimen.” De locatie is niet voor niets uitgeroepen tot parel van de Duin- en Bollenstreek. In Museum Noordwijk lag vorig jaar de nadruk op de uitbreidingsplannen waar nu al vijf jaar aan wordt gewerkt. In het college en de raad van het voormalige Noordwijk werden de uiteindelijke nieuwbouwplannen goed ontvangen. Met de start van het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad bleek het nodig om het lobbytraject opnieuw te starten. Het college en de fracties zijn langs geweest en hebben een presentatie gekregen van de nieuwbouwplannen. Gaandeweg werd duidelijk dat de eerder gepresenteerde plannen bijgesteld moeten worden om nieuwbouw mogelijk te maken. “Daar wordt momenteel aan gewerkt en het bestuur blijft volharden om een forse uitbreiding mogelijk te maken waar een interactief museum in wordt ondergebracht en waar de uitgebreide en interessante collectie van het genootschap op een mooie manier te bewonderen is. Wij zijn ook in gesprek met de stichting Kurt Carlsen en Noordwijk Marketing die beide hebben gevraagd of zij, onder hun voorwaarden, meegenomen kunnen worden in de nieuwbouw.” Hij liet weten dat Noordwijk Marketing en het genootschap hebben afgesproken dat de VVV ook in het hele jaar 2020 in Museum Noordwijk aanwezig blijft. Guijt memoreerde ook nog de huidige tentoonstelling ‘Nieuwe meesters’ en de komende over de schilder Leo Klein Diepold, die beide in Museum Noordwijk te zien (zullen) zijn. Voorzitter Guijt bedankte alle vrijwilligers voor hun grote inzet in het afgelopen jaar en alvast voor hun bijdrage in het nieuwe jaar. Daarna was er ruim de tijd om elkaar de beste wensen over te brengen en van gedachten te wisselen.

In memoriam Dhr. P.F. Reddingius

Begin december vernam het GON dat oud-bestuurslid Peter Reddingius op 30 november jl. is overleden. Peter Reddingius had vanaf medio Jaren Tachtig van de vorige eeuw zitting in het Bestuur van het GON, vanaf de zomer van 1989 ook in de hoedanigheid van redacteur van de Blauwdotter (de redactie maakte toen nog integraal deel uit van het Bestuur). Peter was (oud) archivaris van de Gemeente Noordwijk en wist als zodanig zijn weg goed te vinden in de geschiedenis van Noordwijk, niet alleen vanuit zijn professionaliteit, maar ook vanuit zijn warme persoonlijke belangstelling in de geschiedenis van het dorp.

Vanuit die invalshoek leverde hij graag zijn bijdragen aan het tentoonstellingsprogramma, in het bijzonder aan de tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog (“Noordwijk 1940-45, Atlantik Wall” in 1992 en “Noordwijk oorlogsjaren en bevrijding” in 1995).

Samen met Karel Kok vormde hij tevens de redactie van De Blauwdotter. Zijn naam verscheen nog in de zomer van 2004 in de redactiecolofon! Bescheiden als hij was publiceerde hij veel materiaal zonder er zijn naam onder te zetten. Maar de veelsoortigheid aan onderwerpen en de diepgang ervan verraadden zijn hand. Hij wist bovendien vele anderen te inspireren tot het leveren van verhalen en vooral ook van bijzondere foto’s. Juist in zijn periode als redacteur werd een keur aan bijzondere platen in De Blauwdotter opgenomen (ook de fotografie had zijn grote belangstelling).

Hij toonde tevens veel interesse in de boeken van Churchill, die hij koesterde. Op zijn afscheidskaart stond dan een uitspraak van Churchill uit 1940: “Als de jeugd is vervlogen, moge de wijsheid dan volstaan”.

Het Genootschap Oud Noordwijk herdenkt Peter Reddingius in grote dankbaarheid en met groot respect.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

7 bezoekers online
0 gasten, 7 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Noordwijk webcam live