Nieuws

Levendige ledenvergadering Genootschap Oud Noordwijk

Op 28 maart hield het Genootschap Oud Noordwijk zijn reguliere Algemene Ledenvergadering in eigen huis, te weten Streekmuseum Veldzicht. Het werd een levendige bijeenkomst waarbij ook de plannen voor het Streekmuseum en Museum Noordwijk de volle aandacht kregen. Met trots werd de 30.000 ste gedigitaliseerde historische foto van Noordwijk getoond.

Het sociale deel van het jaarverslag 2017 werd kort behandeld omdat het al in een editie van het ledenblad van het genootschap, De Blauwdotter aan de leden was aangeboden. Het financieel verslag, dat een (beperkt) positief resultaat laat zien, werd in dank goedgekeurd. De daarvoor verantwoordelijke aspirant penningmeester Kees Langeveld werd benoemd tot volwaardig bestuurslid. Dat gold ook voor aspirant secretaris Nella Brak. De begroting 2018 kreeg ook goedkeuring. Na een korte pauze werd stil gestaan bij de uitbreidingsplannen van Streekmuseum Veldzicht en Museum Noordwijk.  Tussen nu en een jaar wordt de voormalige koeienstal ingericht met aandacht voor de thema’s voedsel, textiel en touw. Er komen demonstraties over oude ambachten spinnen en weven, het maken van kaas en boter, en het slaan van touw. Aandacht is er ook voor de verbinding tussen verleden, heden en de toekomst op het gebied van duurzaamheid. Educatieve opdrachten zijn in voorbereiding om ook kinderen een leerzaam bezoek aan dit nieuwe deel van het Streekmuseum Veldzicht te bieden. Dit jaar wordt een vervolg onderzoek gehouden over de haalbaarheid van de mooie uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Kortom het Genootschap Oud Noordwijk is niet alleen bezig met de historie maar ook met de toekomst.

Op de ledenvergadering werd ook de 30.000ste gedigitaliseerde foto van het voormalige tramstation aan de huidige Pickéstraat gepresenteerd. Roel Lindhout coördinator van de foto- en filmclub kreeg de foto uit handen van eigenaar Arie Barnhoorn

Algemene Ledenvergadering 2018 op woensdag, 28 maart 2018

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Genootschap “Oud Noordwijk” nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2018. De vergadering zal worden gehouden in Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114, Noordwijk.

De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2017
 5. Jaarverslag 2017
 6. Financiële verantwoording 2017
  a. Jaarverslag penningmeester
  b. Jaarrekening 2017
  c. Verslag kascontrolecommissie
  d. Decharge bestuur
 7. Begroting 2018
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 9. Benoeming nieuwe bestuursleden:
  –    Kees Langeveld
  –    Nella Brak
 10. Rondvraag
  Pauze
 11. Presentatie Uitbreidingsplannen
  –    Streekmuseum Veldzicht
  –    Museum Noordwijk
 12. Sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u hier downloaden. Een .pdf reader is vereist.

De stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de receptie van het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, Noordwijk

In memoriam Jaap van der Wiel

In Memoriam

Ons bereikte het bericht dat Jaap van der Wiel op 1 februari 2018 is overleden.
Hij was een trouw lid  van de Modelbouwgroep met veel kennis van hout.
Maar  vooral was hij een mensen mens opgewekt en altijd vrolijk met leuke verhalen en een traktatie bij de koffie.
Wij zullen hem enorm missen  maar  niet vergeten.

Namens  de modelbouwgroep 

Cars Gravemeijer 

Drukke Nieuwjaarsbijeenkomst

Op 12 januari organiseerde het Genootschap Oud Noordwijk zijn traditionele nieuwjaarsbijeenkomst. Plaats van samenkomst was één van de twee musea waar het Genootschap over waakt, in dit geval Museum Noordwijk aan het Jan Kroonsplein. Ruim 70 genodigden hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt om de speech van voorzitter Leon Guijt aan te horen en elkaar het beste voor 2018 toe te wensen.

Terug gekeken kan worden op een jaar vol van activiteiten en een spannend jaar met tal van uitdagingen, zo hield voorzitter Leon Guijt de aanwezigen ( waar onder veel vrijwilligers. leden van het college, gemeenteraadsleden, ambtenaren en vertegenwoordigers namens Noordwijk Marketing). “De komst van het VVV op 1 april in Museum Noordwijk heeft voor veel aanpassingen gezorgd. Met inzet van vrijwilligers van het genootschap werd een ruimte in gereed gemaakt om de VVV-balie en andere aanpassingen door te kunnen voeren. Voormalige suppoosten werden omgeschoold tot receptionisten en nieuwe mensen werden geworven om de verruimde openingsdagen en -tijden te kunnen invullen. Daarnaast werd er samen met de gemeente en het ingehuurde bureau BMC veel energie en tijd gestoken in het ontwikkelen en verder brengen van de nieuwbouwplannen voor Museum Noordwijk.” Guijt stond ook stil bij de museale stukken die mede door donaties aan de collectie konden worden toegevoegd. “Wij zijn blij met het mooie schilderij dat Ludolph Berkemeier rond 1900 van Noordwijk aan Zee heeft gemaakt. Het prachtstuk is via een veiling in de Verenigde Staten uiteindelijk bij ons terecht gekomen. En als ik dat zeg dan wil ik niet onvermeld laten dat er dankzij Jaques Dekker een prachtig boekje over de schilder is gemaakt. Het is te koop. Voor de leden van het genootschap tegen een gereduceerde prijs.” Ook de uitbreidingsplannen van Streekmuseum Veldzicht kregen ruim de aandacht. In dat kader zei Guijt blij te zijn dat bij de nieuwjaarsbijeenkomst ook bestuurslid Jan Hoogeveen, na ziekte, weer aanwezig kon zijn. In het verlengde werden ook enkele overleden leden gememoreerd en vrijwilligers die hun bijdrage, mede vanwege leeftijdsredenen aan het genootschap hebben moeten beëindigen. Piet van der Niet was een van hen en hij werd extra in het zonnetje gezet, mede voor zijn inzet om veel edities van de Blauwdotter rond te brengen.  De bijeenkomst kreeg een extra feestelijke aankleding door de aanwezigheid van wisseltentoonstelling met glas in lood kunstwerken van Noordwijker Joost Wijnberg.

De Blauwdotterzaal was de locatie in Museum Noordwijk waar de nieuwjaarsbijeenkomst werd georganiseerd.  Voorzitter van het Genootschap Oud Noordwijk Leon Guijt nam de aanwezigen mee terug naar het afgelopen jaar en ging in op uitdagingen die in 2018 in het verschiet liggen.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

3 bezoekers online
0 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Loading