Nieuws

Wisseltentoonstelling “Nieuwe meesters” feestelijk geopend

Cultuurwethouder Sjaak van den Berg opende op 11 oktober een leuke en gevarieerde tijdelijke tentoonstelling in Museum Noordwijk. Zes kunstenaars, wonend of werkend in Noordwijk, die hun sporen verdiend hebben in de wereld van de kunst laten hun zeer diverse werken zien. En het mooie is, ze zijn ook nog te koop. De tentoonstelling draagt de naam ‘Nieuwe meesters in Museum Noordwijk’.

Wethouder Sjaak van den Berg opende de wisseltentoonstelling ‘Nieuwe meesters in Museum Noordwijk’

 In de Blauwdotterzaal van het Museum Noordwijk aan de Jan Kroonsplein in Noordwijk aan Zee zijn de werken te zien en vond vanzelfsprekend ook de openingshandeling plaats. Die werd verricht door wethouder Sjaak van den Berg door de film, gemaakt door de vrijwilligers van de filmclub van het Genootschap Oud Noordwijk, te starten. Daarin zijn de zes kunstenaars te zien terwijl ze aan het werk zijn. Van den Berg benadrukte dat de gemeente zij aan zij met het genootschap bezig blijft om de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk verder te brengen.

Daaraan voorafgaand heette de voorzitter van het genootschap Leon Guijt de aanwezigen welkom. Vervolgens was het woord aan lid van de tentoonstellingscommissie en mede verantwoordelijk voor ook deze tentoonstelling, Jaques Dekker om de kunstenaars nader te introduceren. De uitleg gaf een mooie  inkijk hoe gedreven de zes met hun werk bezig zijn en wat hen drijft.                                              

De zes kunstenaars die hun werk exposeren waren vanzelfsprekend ook bij de opening door wethouder Sjaak van den Berg aanwezig.

 

Omdat de werken die getoond worden zo verschillend van aard zijn en van een hoge kwaliteit is het een interessante en leuke tentoonstelling geworden. Jaap Deelder laat zijn beelden van vogels in verschillende hout- en steensoorten zien. De massieve schilderijen van Hans van Duyn tonen zijn nauwe betrokkenheid bij de aarde. Jurriaan van Hall op zijn beurt, begonnen als kunstschilder heeft zich ook toegelegd op beeldhouwen en experimenten met nieuwe media. De rode draad in het werk van Maddy Schwarz is de verbeelding van de mens in zijn bestaan. Dat doet ze door te werken met textiele sculpturen. Beeldend kunstenaar Daniël Tavenier en dichter Abel Staring hebben de handen in een geslagen en laten zich in hun samenwerking inspireren door het strand, de duinen en de bollenvelden in en rond Noordwijk. Naast het tonen van de vaste collectie van het museum worden er elk jaar twee tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. De eerste dit jaar ging over de gemeente van de vier kernen die nu de nieuwe gemeente Noordwijk vormen. ‘Nieuwe meesters in Museum Noordwijk’ wordt volgend jaar gevolgd door een tentoonstelling over het werk van kunstschilder Leo Klein Diepold.  De afgelopen vrijdag geopende tentoonstelling is nog te zien tot 26 april 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele vrijwilligersbijeenkomst Genootschap Oud Noordwijk druk bezocht

De vrijwilligersbijeenkomst van het Genootschap Oud Noordwijk op één van de locaties van het genootschap te weten Streekmuseum Veldzicht werd afgelopen zaterdag 21 september druk bezocht. Ruim 110 genodigden kwamen naar de Herenweg 144 om te genieten van elkaars verhalen, het Aziatisch buffet en het prachtige najaarsweer.

Het Genootschap Oud Noordwijk en de beide daaronder opererende musea, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht kunnen niet bestaan zonder de vrijwilligers en hun tomeloze inzet. Om de vrijwilligers hiervoor te bedanken organiseert het bestuur van het genootschap al enkele jaren achtereen een samenzijn. Met een fantastische eigen locatie Streekmuseum Veldzicht dat ruimte biedt aan grote en kleine gezelschappen ligt de plaats van handeling voor de hand. De Bollenschuur was ingericht om de meesten aan tafels te kunnen laten genieten van het Aziatisch buffet. De borrel daaraan voorafgaande speelde zich vooral af in de buitenlucht op het mooie centrale plein tussen de opstallen die onderdeel uit maken van het streekmuseum. Voorzitter Leon Guijt heette iedereen welkom. Hij stond stil bij de recente buitengewone algemene ledenvergadering ook op Veldzicht gehouden, waar de leden op 11 september in overweldigende meervoud het bestuur het groene licht gaven om met de gemeente verder te praten over de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Een belangrijke mijlpaal want ook de leden moeten kunnen instemmen met dit soort belangrijke ontwikkelingen binnen het genootschap.

Guijt memoreerde ook de succesvol verlopen pompoenmarkt die op 21 september voor de derde keer op rij op Veldzicht plaatsvond. Honderden bezoekers bezochten de markt waar streekgebonden dan wel zelf gemaakte producten werden aangeboden. Guijt maakte van de gelegenheid gebruikt om zijn grote dank uit te spreken voor Dies Griffioen die zo’n tien jaar  haar beste krachten heeft gegeven aan de ontwikkeling van eerst Museum Noordwijk en later vooral Streekmuseum Veldzicht. Die legde haar ideeën voor Veldzicht graag vast in notities aan de hand waarvan de plannen werden uitgerold. Naast de inrichting van de stal en de realisatie van de Rembert Dodoens kruidentuin heeft ze zich vooral hard gemaakt voor het project ‘Parels van de Bollenstreek’ waar Veldzicht als eerste van de grond kwam. Geheel in stijl overhandigde zij  aan voorzitter Guijt een notitie met als pakkende titel ‘Op weg naar een museaal masterplan Streekmuseum Veldzicht’.

 

Het Genootschap Oud Noordwijk kan terugkijken op een druk bezochte en geslaagde vrijwilligersbijeenkomst

Leden Genootschap Oud Noordwijk akkoord met uitbreiding Museum Noordwijk

De leden van het Genootschap Oud Noordwijk hebben het bestuur groen licht gegeven om met de gemeente verder te praten over de realisatie van de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Tevens werd goedkeuring verleend voor een verhoging van het lidmaatschap.

Er wordt fors gediscussieerd maar uiteindelijk bleek een overgroot deel van de leden achter het voorstel te staan om de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk verder te brengen en ook de lichte contributieverhoging van het genootschap kon de goedkeuring wegdragen.

 Op 11 september kwamen zo’n 60 leden bijeen in Streekmuseum Noordwijk om zich te buigen over twee voorstellen van het bestuur. Het ging om de gevraagde goedkeuring die het bestuur de mogelijkheid biedt om door te gaan met het overleg met de gemeente om de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk mogelijk te maken. Aan de stemming ging een presentatie vooraf waarom de uitbreiding noodzakelijk is, hoe die er uitziet en wat de financiële gevolgen zijn voor zowel de investering als de exploitatie. De uitbreiding is om drie redenen nodig. Er zijn meer vierkante meters nodig om de collectie die het genootschap bezit op een verantwoorde wijze te laten zien. De huidige statische presentatie moet vervangen worden door een interactieve die appelleert aan de huidige wensen van de bezoekers. Jong en oud. Ook de buitenlandse bezoekers moeten tegemoet gekomen worden met een heldere uitleg in alle delen van het museum. Er moet een aparte zaal komen voor de wisseltentoonstellingen, waar nu nog elke keer een deel van de vaste collectie verwijderd moet worden om deze tentoonstellingen in te kunnen richten. Een deel van de collectie is door gebrek aan tentoonstellingsruimte ondergebracht in een depot elders in Noordwijk. In de nieuwbouw is een klimaatneutraal depot opgenomen, waardoor risico vol transport van collectiestukken niet meer nodig is. Last but not least voorziet de uitbreiding in voldoende en geschikte werk- en vergaderruimtes voor de vrijwilligers die de ruggengraat zijn voor het genootschap en Museum Noordwijk. Aan de leden werd de loop van het vijf jaar durend proces uitgelegd dat tot nu toe, waarvan in de afgelopen drie jaar samen met de gemeente, gewerkt is om de uitbreidingsplannen verder te brengen. Ook de cijfers die gekomen zijn uit de onderzoeken van BMC, in opdracht van de gemeente, werden getoond over de financiële haalbaarheid. Dat het GON beschikt over een ledenaantal dat zeer betrokken is bij het reilen en zeilen van het genootschap werd gaandeweg de avond keer op keer bevestigd. Er werden veel vragen gesteld en waar mogelijk werden die zo goed mogelijk beantwoord. Natuurlijk waren er vragen over de haalbaarheid maar bij de stemming werd duidelijk dat een overgrote meerderheid het bestuur de ruimte geeft om het proces te vervolgen. 49 leden waren voor, 3 tegen en 9 leden onthielden zich van stemming. Het tweede agendapunt ging over de verhoging van de contributie. Penningmeester Kees Langeveld legde uit waarom het na ruim 10 jaar nodig is om de uitgaven en inkomsten wat meer op elkaar af te stemmen. Dat vond gehoor maar ook werd ingebracht of de verhoging niet wat forser kon zijn. Vanuit het bestuur werd beargumenteerd waarom de verhoging van € 15 naar € 17,50 voor de inwoners van Noordwijk, en die van buiten het postgebied van € 17,50 naar €20.00, en die in het buitenland naar €20,00 naar € 25,00 noodzakelijk is om de kosten te kunnen dekken. Meer is voor een voorlopige gezonde exploitatie niet nodig. De aanwezige leden konden zich daar in vinden. Onder een hapje en een drankje werd daarop zoals gewoonlijk genoeglijk verder gepraat. Het bestuur dankt alle vrijwilligers die ook deze bijeenkomst weer mogelijk hebben gemaakt.

Pompoenmarkt trekt veel bezoekers

De Pompoenmarkt, die op 14 september al weer zijn derde editie op de locatie van Streekmuseum Noordwijk beleefde, kende opnieuw een grote opkomst. Het weer, met volle zon, een heerlijke temperatuur en nauwelijks wind deed volop mee om er weer een onvergetelijke dag van te maken.

 Hoewel er vanaf het begin al veel bezoekers over de vloer waren ging de markt na de opening door de nieuwe voorzitter van vereniging De Oude Dorpskern, Pieter Jan Barnhoorn en Jan Hoogeveen voorzitter van de stichting Landgoed Veldzicht echt van start. Alle onderdelen van de locatie Veldzicht waren open. Zoals de bollenschuur waar traditioneel weer een keur aan bloembollen onder coördinatie van Jan Rietmeijer te koop was. De, dit jaar geopende, Stal met daarin een mooi educatief programma kon bekeken worden. Vanzelfsprekend het museum met de indrukwekkende tijdlijn van de geschiedenis van Noordwijk. Verder de bolbloementuin, de kruidentuin en een andere nieuw loot aan de volle stam, de Dodoens Cruydehof. Tussen de verschillende opstallen, op het centrale mooie plein stonden de kramen en tafels waar een keur aan verschillende producten werd aangeboden. Locatiemanager Van Veldzicht, Lida van der Voort: “In totaal hebben zo’n 25 deelnemers zich gemeld om aan deze editie mee te doen.” Criteria om toegelaten te worden zijn ofwel het aanbieden van streekproducten dan wel de verkoop van zelf gemaakte artikelen. “Daar houden wij aan vast en dat maakt dat de bezoekers weten wat ze kunnen aantreffen. Alles wat wordt aangeboden aan producten is te koop.” Gelijk de verwijzing naar de naam van de markt zijn er natuurlijk ook pompoenen te koop. Zij werden aangeboden in alle denkbare varianten en vormen. Voor de jeugdigen was er ook van alles te doen, zoals geschminkt worden en bloemstukjes maken. Het Genootschap Oud Noordwijk waar naast het Museum Noordwijk ook Streekmuseum Veldzicht onder valt kan terug zien op een mooie een succesvolle najaarsmarkt waar dat eerder het geval was in het voorjaar met de Boerenmarkt. Van der Voort: “ Direct na de succesvol verlopen Boerenmarkt zijn wij begonnen met de voorbereiding van onze tweede grote jaarlijkse markt, de Pompoenmarkt. Vergunningen regelen, een programma opstellen en optrekken met de vrijwilligers die er hun schouders onder willen zetten.” Dat waren er dit jaar om en nabij 20. Het Genootschap Oud Noordwijk en de beide musea zouden voor hun dagelijkse opereren niet kunnen bestaan zonder hun vrijwilligers. Het is mooi om te zien dat die ook bereid zijn om specifieke evenementen als de Pompoenmarkt mogelijk te maken.

 

Editie 2019 van de Pompoenmarkt op Streekmuseum Veldzicht, die verliep onder stralende weersomstandigheden trok weer heel veel bezoekers.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

5 bezoekers online
0 gasten, 5 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws