Nieuws

Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering 11 september 2019

Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering 11 september 2019

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van een buitengewone Algemene Ledenvergadering, welke woensdag 11 september 2019 gehouden zal worden in Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk.
De vergadering zal om 20.00 uur beginnen, inloop is vanaf 19.30 uur mogelijk.

Deze buitengewone Algemene Ledenvergadering heeft als doel haar leden te informeren over de laatste versie van de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk en daarvoor uw instemming te vragen.
Het bestuur zal het Nieuwbouwplan voor Museum Noordwijk toelichten in de vorm van een presentatie.
Daarnaast zal een voorstel tot verhoging van de contributie aan de orde worden gesteld.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid nog wat na te praten onder het genot van een drankje.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst!
Met een hartelijke groet, namens het GON-bestuur,

Leon Guijt, Voorzitter Genootschap Oud Noordwijk

Agenda
Buitengewone Algemene ledenvergadering GON d.d. 11 september 2019

  1. Opening

  2. Vaststelling agenda

  3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

  4. Presentatie nieuwbouw Museum Noordwijk en besluitvorming

  5. Verhoging contributie en besluitvorming

  6. Sluiting

Nieuwbouw naast Museumboerderij aan het Jan Kroonsplein

Exterieur

Interieur

Aan de inwoners van de Gemeente Noordwijk,

Een belangrijk verzoek

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk vraagt u vriendelijk om uw adhesie kenbaar te maken voor de uitbreidingsplannen van het Museum Noordwijk. Dat kunt u doen door deze petitie ingevuld (naam, adres en handtekening) per post te retourneren aan het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, 2202JC Noordwijk, of bij het museum af te geven, dan wel met een digitale kennisgeving te sturen naar algemeen@g-o-n.nl

Het Genootschap Oud Noordwijk telt 1600 leden en  heeft als doelstelling het onderzoeken, bewaren, en tentoonstellen van het rijke erfgoed van Noordwijk. In het huidige Museum Noordwijk is dat door de beperkte ruimte niet goed mogelijk. Met de gemeente is er in de afgelopen jaren, onder meer door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, samengewerkt om een uitbreiding van het Museum Noordwijk  mogelijk te maken. De uitbreiding is voorzien op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein. Het huidige museum, een Binnenduinse hoeve uit 1640, blijft onderdeel uitmaken van het geheel.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van het voormalige Noordwijk stonden positief tegenover de plannen. De fusie met Noordwijkerhout en de nieuwe samenstelling van het college en de raad maken het noodzaklelijk om het lobbytraject opnieuw te doorlopen. Het bestuur van het Genootschap is daar op vele fronten intensief mee bezig. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Het Genootschap zoekt in dit traject naar brede ondersteuning vanuit de hele gemeente. Hoe meer inwoners van Noordwijk de uitbreidingsplannen steunen, hoe meer ook de nieuwe gemeenteraad bereid zal zijn zich achter de plannen te scharen.

Zowel de buitenkant als het interieur van de uitbreiding zien er fantastisch uit, zie de artist impressies aan de ommezijde. In het nieuwe museum zal er met behulp van acht, door deskundigen geselecteerde thema’s en gebruik makend van de collectie van het museum die nu door plaatsgebrek verre van volledig getoond kan worden, een boeiende en leerzame rondgang door de geschiedenis in beeld worden gebracht. Voor u, voor uw kinderen, kleinkinderen en ook voor alle bezoekers aan Noordwijk.

Bent u het met het Genootschap eens dat het erfgoed bewaard en tentoongesteld moet blijven – want zonder geschiedenis is er geen toekomst – onderteken dan deze petitie. Het verplicht u tot niets. U laat alleen zien dat u het nieuwe museum een warm hart toedraagt. Het Genootschap dankt u bij voorbaat.

Naam:

Adres:

Handtekening:

zie: uitbreidingsplan_Museum.pdf

In Memoriam Willem Peschier

Aan het werk tijdens de restauratie van de netten wagen

Het Genootschap Oud Noordwijk rouwt om de dood van Willem Peschier. Een vrijwilliger waar nooit tevergeefs een beroep op werd gedaan en daarnaast een innemende persoonlijkheid die uit zich zelf met heel veel ideeën kwam die ten goede zijn gekomen aan het genootschap, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Elke greep uit zijn veelomvattende bijdragen doet hem te kort. Toch doen wij een poging. Een van de eerste, toen hij in 2004 in het leven van het genootschap kwam is nog zichtbaar op de visserijzolder. De patrijspoort met daar achter een schilderijtje van een Egmonder pink. In die tijd ontstond ook het idee van de nettenwagen die hij tot op het metalen geraamte heeft gesloopt en opnieuw heeft opgebouwd. Bij Museum Noordwijk deed hij klein onderhoud  en hielp hij bij het inrichten van tentoonstellingen. Zo maakte hij bij de tentoonstelling van Cor Alons lichtbakken voor de glas in lood ramen en een podium voor presentatie van de tafels, stoelen en meubilair.

Verder was hij betrokken bij de verbouwingen van achtereenvolgens de schilderijen zolder, de stal en de visserijzolder. Op Veldzicht was hij samen met Kees Dekker en Willem Baalbergen actief bij onder meer de inrichting van de keuken, de toiletten en een nieuwe schutting.

Ook had hij de klimaatbeheersing in portefeuille. Hij had daartoe een viertal sensoren opgehangen die hij regelmatig uitlas en via de computer maakte hij uitdraaien en overzichten van het temperatuursverloop en het verloop van de vochtigheidsgraad. Daarnaast hield hij zich in het depot  bezig met de restauratie van antieke voorwerpen en lijsten. Hij had met steun van internet een unieke methode ontwikkeld om gipsen lijsten te herstellen. Daartoe maakte hij van zeepsop en kit een plak zacht vervormbaar materiaal dat hij op een lijst plakte waardoor er een mal ontstond. Die vulde hij met gips en daar kon hij delen van een lijst precies mee namaken. Een fantastisch procedé waardoor hij heel wat lijsten heeft kunnen herstellen. In de receptie staat een vitrine met koperen antieke aan de scheepvaart gerelateerde voorwerpen waaronder een kompas een log en een sextant die hij gerestaureerd heeft.

Elk overzicht doet hem te kort. Wij gaan Willem missen vanwege zijn grote bijdragen aan het genootschap en zijn beide musea maar vooral als uniek en aimabel mens.

Willem met Willem Koppers, in 2009
In die jaren deed hij samen met Willem Koppers het onderhoud in het museum.
Willem in 2010
De nettenwagen in oorspronkelijke staat
En direct na de restauratie
Op boerenmarkt 2010

Boerenmarkt 2019

Op zaterdag 20 april 2019 zal traditiegetrouw de Boerenmarkt weer rond het Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk worden gehouden. Een markt met tal van kramen met producten uit de streek.
Wij streven naar zoveel mogelijk kramen met verschillende producten.

Inlichtingen over het huren van kramen:
Lida van der Voort : lidavandervoort@gmail.com of tel . 06 42204546

Het Streekmuseum Veldzicht Noordwijk is gelegen aan de Herenweg 114 in Noordwijk.
Wij zien u graag op 20 april.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

7 bezoekers online
0 gasten, 7 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws