Nieuws

Het Genootschap Oud Noordwijk vraagt uw steun

Zo kan het worden …

Kunt u zich vinden in het realiseren van een prachtig, attractief museum voor de gemeente Noordwijk, laat het dan a.u.b. weten. Want uw stem kan de doorslag geven voor de gemeenteraad om akkoord te gaan met de nieuwbouw.

Het verzoek aan u is om uw naam, postcode en huisnummer in te vullen waarin u – zonder verdere (financiële) gevolgen voor u zelf – door op verzenden te drukken uw steun geeft aan de realisatie van een fantastisch museum[1].

Ik steun de nieuwbouwplannen voor het Museum Noordwijk

Hiermee draagt u bij aan het realiseren van een magnifiek Museum Noordwijk, dat het culturele erfgoed van de vier kernen op een prachtige, interactieve wijze laat zien aan de inwoners en de binnen- en buitenlandse bezoekers. Novato en Oud De Zilck blijven zelfstandig en zullen hun mooie werk voortzetten. Het huidige museum aan het Jan Kroonsplein dat ondergebracht is in een Rijksmonument blijft onderdeel uitmaken van het nieuwe museum.

[1] Uw gegevens worden opgeslagen in een database en eenmalig verwerkt in een lijst die symbolisch aan de gemeente zal worden overhandigd. In overeenstemming met onze privacy beleid, zullen de gegevens niet worden gedeeld met andere derden.

Laatste weken: Bezoek tentoonstelling geschiedenis vier kernen Noordwijk in Museum Noordwijk

Zonder geschiedenis is er geen toekomt. Een waarheid als een koe. In Museum Noordwijk is in het kader van de fusie tussen Noordwijk en Noordwijkerhout een mooie overzichtstentoonstelling ingericht waarin de geschiedenis van de kernen Noordwijk Binnen, Noordwijk aan Zee, Noordwijkerhout en De Zilk uit de doeken wordt gedaan. Wilt u als inwoner van een kern de historie van uw eigen kern beter leren kennen of ook kennis willen nemen van de geschiedenis van de andere drie kernen bezoek dan Museum Noordwijk aan het Jan Kloosterplein in Noordwijk aan Zee. Dat kan nog de komende drie weken. Kom langs en u zult met veel bagage naar buiten stappen. Naast kunstobjecten, foto’s en uitleg heeft de filmclub van het Genootschap Oud Noordwijk, dat waakt over het museum, een indrukkwekkende en informatieve film samengesteld over de geschiedenis van de vier kernen. Ouders met kinderen, grootouders met kleinkinderen, jongeren. Iedereen is welkom om de vraag beantwoord te krijgen ‘Waar kom ik vandaan?’ De tentoonstelling is elke dag van de week te bezoeken tot en met 15 september van dit jaar. Zie voor de openingstijden www.museumnoordwijk.nl.

De opening van de tentoonstelling werd verricht door commissaris van de Koning Jaap Smit. Tot 15 september kan de tentoonstelling 1+1+1+1=1 bezocht worden in Museum Noordwijk. Kom en leer de geschiedenis van de vier kernen kennen die samen de nieuwe gemeente Noordwijk vormen.

Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering 11 september 2019

Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering 11 september 2019

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van een buitengewone Algemene Ledenvergadering, welke woensdag 11 september 2019 gehouden zal worden in Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk.
De vergadering zal om 20.00 uur beginnen, inloop is vanaf 19.30 uur mogelijk.

Deze buitengewone Algemene Ledenvergadering heeft als doel haar leden te informeren over de laatste versie van de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk en daarvoor uw instemming te vragen.
Het bestuur zal het Nieuwbouwplan voor Museum Noordwijk toelichten in de vorm van een presentatie.
Daarnaast zal een voorstel tot verhoging van de contributie aan de orde worden gesteld.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid nog wat na te praten onder het genot van een drankje.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst!
Met een hartelijke groet, namens het GON-bestuur,

Leon Guijt, Voorzitter Genootschap Oud Noordwijk

Agenda
Buitengewone Algemene ledenvergadering GON d.d. 11 september 2019

  1. Opening

  2. Vaststelling agenda

  3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

  4. Presentatie nieuwbouw Museum Noordwijk en besluitvorming

  5. Verhoging contributie en besluitvorming

  6. Sluiting

Nieuwbouw naast Museumboerderij aan het Jan Kroonsplein

Exterieur

Interieur

Aan de inwoners van de Gemeente Noordwijk,

Een belangrijk verzoek

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk vraagt u vriendelijk om uw adhesie kenbaar te maken voor de uitbreidingsplannen van het Museum Noordwijk. Dat kunt u doen door deze petitie ingevuld (naam, adres en handtekening) per post te retourneren aan het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, 2202JC Noordwijk, of bij het museum af te geven, dan wel met een digitale kennisgeving te sturen naar algemeen@g-o-n.nl

Het Genootschap Oud Noordwijk telt 1600 leden en  heeft als doelstelling het onderzoeken, bewaren, en tentoonstellen van het rijke erfgoed van Noordwijk. In het huidige Museum Noordwijk is dat door de beperkte ruimte niet goed mogelijk. Met de gemeente is er in de afgelopen jaren, onder meer door het uitvoeren van haalbaarheidsstudies, samengewerkt om een uitbreiding van het Museum Noordwijk  mogelijk te maken. De uitbreiding is voorzien op de hoek van de Parallel Boulevard en het Jan Kroonsplein. Het huidige museum, een Binnenduinse hoeve uit 1640, blijft onderdeel uitmaken van het geheel.

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van het voormalige Noordwijk stonden positief tegenover de plannen. De fusie met Noordwijkerhout en de nieuwe samenstelling van het college en de raad maken het noodzaklelijk om het lobbytraject opnieuw te doorlopen. Het bestuur van het Genootschap is daar op vele fronten intensief mee bezig. Ook uw steun is daarbij van groot belang. Het Genootschap zoekt in dit traject naar brede ondersteuning vanuit de hele gemeente. Hoe meer inwoners van Noordwijk de uitbreidingsplannen steunen, hoe meer ook de nieuwe gemeenteraad bereid zal zijn zich achter de plannen te scharen.

Zowel de buitenkant als het interieur van de uitbreiding zien er fantastisch uit, zie de artist impressies aan de ommezijde. In het nieuwe museum zal er met behulp van acht, door deskundigen geselecteerde thema’s en gebruik makend van de collectie van het museum die nu door plaatsgebrek verre van volledig getoond kan worden, een boeiende en leerzame rondgang door de geschiedenis in beeld worden gebracht. Voor u, voor uw kinderen, kleinkinderen en ook voor alle bezoekers aan Noordwijk.

Bent u het met het Genootschap eens dat het erfgoed bewaard en tentoongesteld moet blijven – want zonder geschiedenis is er geen toekomst – onderteken dan deze petitie. Het verplicht u tot niets. U laat alleen zien dat u het nieuwe museum een warm hart toedraagt. Het Genootschap dankt u bij voorbaat.

Naam:

Adres:

Handtekening:

zie: uitbreidingsplan_Museum.pdf

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

5 bezoekers online
0 gasten, 5 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws