Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

Genootschap Oud Noordwijk – Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 10 april 2019. De vergadering zal worden gehouden bij Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk. De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financiële verantwoording 2018
  1. Jaarverslag penningmeester
  2. Jaarrekening 2018
  3. Verslag kascontrolecommissie
  4. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (*)
 7. Decharge bestuur
 8. Begroting 2019
 9. Gedachtewisseling nieuw Beleidsplan GON
 10. Rondvraag

Pauze

 1. Presentatie Uitbreidingsplannen
  – Streekmuseum Veldzicht
  – Museum Noordwijk
 2. Sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u downloaden van deze website.

De stukken zijn vanaf 1 april ook  verkrijgbaar bij de receptie van het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk.

(*) Kandidaten voor de kascontrolecommissie kunnen zich tot 10 april aanmelden bij de secretaris via e-mail: secretaris@g-o-n.nl of telefonisch 06-48489944.

Streekmuseum Veldzicht heeft Wifi

Sinds het begin van deze maand beschikt Streekmuseum Veldzicht over Wifi. De investering past in de vele activiteiten die ondernomen worden om het gebruik van de unieke locatie door derden en het Genootschap Oud Noordwijk zelf te vergroten.

Streekmuseum Veldzicht beschikt nu over Wifi, waarmee weer een stap is gezet om de locatie nog aantrekkelijker te maken voor allerlei soorten bijeenkomsten

De aanvragen om Veldzicht of delen daarvan door derden te mogen gebruiken voor uiteenlopende activiteiten groeit. En dat is logisch want de locatie aan de Herenweg is uniek  en biedt veel mogelijkheden. Het was de uitdrukkelijke wens van de laatste bewoner en eigenaar van de boerderij, de andere opstallen en de omliggende gronden te behouden. De oprichting van de stichting Landgoed  Veldzicht zorgde dat die wens in beton gegoten werd. Het Genootschap Oud Noordwijk dat de vrijheid kreeg om Veldzicht te exploiteren kreeg een veelheid aan mogelijkheden in de schoot geworpen toen de pachter van enkele opstallen en de gronden aangaf ermee te willen stoppen. Sindsdien is er veel werk verricht aan de aanwezige bollenschuur en is er een nieuwe kruidentuin aangelegd. De oorspronkelijk aanwezige hooischuur is met nieuwe materialen sinds enige tijd weer prominent aanwezig op Veldzicht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Stal, die ingezet gaat worden voor educatieve doeleinden. De oude  kruidentuin wordt heringericht aan de hand van de ideeën en geschriften die de bekende Leidse hoogleraar Rembert Dodoens internationale faam bezorgde. Dat staat nog los van het al langer ingerichte museum waar heel veel interessants te vinden is over archeologische vondsten (Veldzicht stond op de oever van de Rijn die ooit bij het huidige Vinkenveld de Noordzee instroomde), de kruiden- en de bollenteelt en de aanwezigheid van het bekende koeien ras ‘De Blaarkoppen’. Veldzicht leent zich als een bijzondere locatie om te vergaderen, lezingen te houden en om uiteenlopende bijeenkomsten te organiseren. De gratis parkeervoorzieningen blijken een extra pré om er gebruik van te maken. Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk is samen met de andere vrijwilligers voortdurend bezig om binnen de beperkte financiële middelen toch te streven naar het verder vergroten van het aanbod. Wifi, belangrijk voor het houden van presentaties, lezingen en andere bijeenkomsten maar zeker ook voor het goed kunnen laten verlopen van de educatieve programma’s, stond hoog op de verlanglijst en is nu met medewerking van het Noordwijkerhoutste PWA gerealiseerd. “Wij hebben de twee problemen op Veldzicht, te weten het ontbreken van Wifi en de gebrekkige internet snelheid aangepakt en opgelost.  Wij hebben één van onze producten ‘draadloos glasvezel’ toegepast om een snelle internetverbinding te realiseren. Daardoor kon honderden meters graafwerk worden voorkomen maar is er wel een verbinding gecreëerd die net zo snel en stabiel is als glasvezel onder de grond en ook nog eens veel goedkoper. Dit alles uiteraard inclusief een gescheiden gastennetwerk voor bezoekers. In de opstallen is slimme Wifi apparatuur opgehangen waardoor er overal dekking is.” De investering zal de aantrekkelijkheid om in Veldzicht bijeen te komen zeker vergroten.

 

Berkemeier en Wijsmuller schilderen hetzelfde stukje Noordwijk

Eind oktober van het vorig jaar kreeg Museum Noordwijk een mooi cadeau; Kruidenpluksters in het Dobbelmannduin, een werk van Jan Hillebrand Wijsmuller werd door een gulle gever toegevoegd aan de collectie. In een berichtje hierover in deze rubriek was o.a. het volgende te lezen: ‘Jan H. Wijsmuller verbleef van 2 juli tot 12 oktober 1898 bij W. van Beelen en van 14 juni tot 23 augustus 1902 in villa Cato in Noordwijk. Hij trok destijds veel op met Ludolph Berkemeier en het is dan ook niet verwonderlijk dat er van beide kunstenaars diverse werken zijn van dezelfde plekjes en waar ze dus ongetwijfeld samen hebben zitten schilderen.’

Nu, begin januari 2019 is het Museum erin geslaagd om door de aankoop van het werk ‘Gezicht vanuit de Nicolaas Barnhoornweg’ uit 1898 van Jan Hillebrand Wijsmuller die eerder gememoreerde samenwerking met Ludolph Berkemeier te illustreren met beelden. Het Museum had reeds de versie van Ludolph Berkemeier in bezit en daar is nu Jan H. Wijsmuller’s werk aan toegevoegd. Het moet een bewolkte dag zijn geweest. De Nicolaas Barnhoornweg was nog niet bestraat en de nieuwsgierige bewoonster van het hoekhuis aan de Noordzeesteeg loopt naar de schilders om te kijken of ze er iets van kunnen. Nou, dat valt niet tegen, heel herkenbaar is het. De hooiberg van de boerderij van Floor Barnhoorn kun je op allebei de werken zien net als diverse achtergevels van huizen aan de Jan Kroonsweg. Mooi ook voor de mensen die ruim een eeuw later leven en zich met deze schilderijen een goed beeld kunnen vormen van hoe het er hier zo rond de eeuwwisseling (1900) uitzag.

Vanuit de nog onverharde Nic. Barnhoornweg ziet men het hoekpand bij de Noordzeesteeg en de achterkant van huizen aan de Jan Kroonsweg en de hooiberg van de Museumboerderij, 1898

Ludolph Berkemeier, olieverf op doek, 32 x 44 cm, l.o. gesigneerd


Jan Hillebrand Wijsmuller, olieverf op doek, 35,8 x 52 cm, r.o. gesigneerd

Aleid en Ben Matser: ‘Een paar apart’

Aleid (72) en haar man Ben Matser (74) zijn, maar dan wel in de meest goede zin van het woord, een paar apart. Zonder alle andere 130 vrijwilligers van het Genootschap Oud Noordwijk (GON) ook maar enigszins te kort te willen doen kan zonder enig overdrijven gesteld worden dat het echtpaar bergen werk verzet voor het genootschap en Museum Noordwijk. Ook Streekmuseum Veldzicht, het tweede museum onder de paraplu van het GON, zal nooit tevergeefs een beroep op hun medewerking doen. En dat al jaren lang.

foto: Thomas Steenvoorden

Vrijwilligers zijn ongelofelijk belangrijk om onnoemelijk veel zaken tot stand te brengen en in stand te houden. Ook in Noordwijk. Zonder overdrijven kunnen Aleid en Ben gerangschikt worden in de  categorie helden binnen het vrijwilligers legioen. Het begon in 2000 toen Aleid en haar zus toetraden als vrijwilliger van het genootschap. Hun vader was lid van het GON en de zus van Aleid besloot hem te vergezellen naar een Algemene Ledenvergadering. Zoals altijd werd ook daar weer opgeroepen om meer vrijwilligers te werven. Thuis gekomen volgde overleg tussen beide zussen en dat resulteerde in hun besluit om samen als suppoost in Museum Noordwijk aan de slag te gaan. In de praktijk betekende dat elke keer een week lang. Het bestuur nam de zondag voor zijn rekening. Van het een kwam al snel veel anders. Aleid: “Ik werd eind 2000 gevraagd om als secretaris het bestuur te versterken. Het was een mooie en inspirerende tijd waarin ook het pand Jan Kroonsplein 6, waar nu onder meer de receptie en de VVV-balie is ondergebracht, kon worden verworven. Het bestuur organiseerde toen nog de wisseltentoonstellingen. En je raadt het al. Dat werd mijn volgende uitdaging. In totaal heb ik, met medewerking van veel andere vrijwilligers, mijn bijdrage mogen leveren aan  21 tentoonstellingen.” Echtgenoot Ben is op een andere, ludieke manier voor het GON aan de slag gegaan. “Aleid kwam regelmatig zuchtend thuis omdat er weer problemen waren met de ICT. Ik dacht kom laat ik eens gaan kijken of ik kan helpen. Nou dat heb ik geweten. Er bleek qua administratieve vastlegging een wereld te winnen. In die tijd was een start gemaakt met de digitalisering en registratie van alle foto’s. Met de daarbij opgedane kennis en technieken ben ik  verder gegaan met het opzetten van een nieuw programma voor het collectiebeheer en met de verbetering van de ledenadministratie, de kasverantwoording en veel andere zaken. Als meest recente de coördinatie van de VVV-activiteiten in Museum Noordwijk, waar ik overigens zo maar ingerold ben. Dat echtgenote Aleid onder veel meer ook nog opereert als hoofd collectiebeheer mag duidelijk maken dat beide een enorme bijdrage leveren aan het Genootschap Oud Noordwijk. Aleid probeert haar inzet te beperken tot 2,5 dagen per week maar zoals ze zelf zegt lukt dat meer niet dan wel. Ben is met uitzondering van de vrijdag en de weekeinden alle dagen in Museum Noordwijk aan het werk. Het zal gezien de vele uren die beide aanwezig zijn niet verbazen dat er ook voor hulp, klussen, vragen  en adviezen op andere terreinen heel veel een beroep op hen wordt gedaan. Ook daarvoor zijn ze meer dan beschikbaar. “Wij doen alles met veel plezier. Het is gewoon een bijzondere hobby geworden.” Kortom een paar apart maar wel met een gouden rand omgeven.

Voordat beide aan de slag gingen bij het Genootschap Oud Noordwijk hebben ze vanwege de militaire loopbaan van Ben met veel plezier op veel plekken in binnen- en buitenland gewoond. Om de drie jaar werd er weer verkast en was de vraag wat de nieuwe tijdelijke woonplaats nu weer zou brengen. Dat zou wel eens de reden kunnen zijn van hun vaste patroon om elk jaar zes weken met de tent er zuidwaarts op uit te trekken. “Wij plannen niets en zien wel wat er op ons pad komt.”  Het genootschap mag zich verheugen in het feit dat ze alle overige weken wel een strakke planning hanteren.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

6 bezoekers online
0 gasten, 6 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws