Nieuws

Erfgoed-organisaties presenteren plannen aan politieke partijen

UITNODIGING

 

Datum     : zaterdagochtend 1 december 2018 van 11.00 uur – 12.30 uur

Locatie    : Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a te Noordwijk Binnen

 

De gezamenlijke erfgoed-organisaties van Noordwijk en Noordwijkerhout nodigen u van harte uit voor de presentatie van hun plannen voor de komende jaren en de gezamenlijk opgestelde pleitnota (bijgaand). Hierna worden de vertegenwoordigers van de politieke partijen gevraagd om een reactie, gevolgd door een discussie.

 

Programma:

10.30 uur: Zaal open en ontvangst

11.00 uur: Opening en presentatie vanuit de 8 erfgoed-organisaties

11.45 uur: Reactie van de 8 politieke partijen op de pleitnota en presentaties

12.15 uur: Discussie

12.30 uur: Conclusies en sluiting

 

Namens,

Genootschap Oud Noordwijk, Stichting Veldzicht, De Oude Dorpskern, Atlantikwall Museum Noordwijk, Museum Engelandvaarders, Kurt Carlsen,

NOVATO en Genootschap ‘Oud de Zilck’,

 

 

Paul de Vreede, voorzitter PLATFORM CULTUREEL ERFGOED NOORDWIJK

Vragen over onderhoud gemeentelijk pand

Medio oktober stelde Lijst Salman schriftelijke vragen over een budget dat opgenomen is op de gemeentelijke begroting om het pand Nic. Barnhoornweg 44 op te knappen. Op 6 november kwam het college met de antwoorden.

De gemeente heeft geld gereserveerd om noodzakelijk onderhoud te plegen aan Nic. Barnhoornweg 44. Het pand is eigendom van de gemeente en enkele jaren geleden aangekocht om de uitbreiding van Museum Noordwijk mogelijk te maken.

In de vraagstelling heeft Lijst Salman het over een sloopwoning. En vraagt de fractie zich af waarom er € 37.500 is begroot om zo’n pand te onderhouden. In zijn beantwoording stelt het college dat er geen sprake is van sloop van dit pand. Het is aangekocht, met een groen licht van de gemeenteraad op 17 december 2015, om de uitbreiding van Museum Noordwijk mogelijk te maken. Het pand echter verkeert in een dusdanige slechte staat dat het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk het om financiële redenen niet verantwoord achtte om het pand zo over te nemen. Hoe verheugd het bestuur ook was dat tot aankoop kon worden overgegaan. In 2018 werden de meest noodzakelijke kleine ingrepen verricht om het pand water- en winddicht te krijgen. In een latere fase, zo schrijft het college, is verder renovatiewerk, waaronder dat aan de voorgevel, nodig. Ingrepen zijn ook nodig om het pand bewoonbaar te houden. Ook voor antikraakbewoning. Ook is in de brief te lezen dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft waar het goed eigenaarschap betreft. Nic. Barnhoornweg 44 is een gemeentelijk monument en daar zijn regels op van toepassing om het in goede staat te houden. Slopen van zo’n monument is niet toegestaan. Er zijn, zo staat in de brief te lezen, op verzoek van de gemeente door aannemers offertes ingediend om het werk uit te voeren. De hoogte van de bedragen wordt niet openbaar gemaakt. Alle offertes zullen alvorens de opdracht wordt verleend nog door een deskundige van de gemeente worden getoetst.

Duin- en Bollenstreek krijgt nieuwe wandelroute

Gebruikers van de straks officieel te openen nieuwe wandelroute kunnen in de nieuw gebouwde hooiberg met uitzicht op omliggende landerijen op adem komen. Nu al wordt er volop gebruik van gemaakt.

Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en niet zonder succes want binnenkort krijgt het al aanwezige uitgebreide wandelnetwerk in de Duin- en Bollenstreek een mooie aanvulling. Dan zal ook Noordwijk aangesloten zijn op het al bestaande netwerk dat zich uitstrekt naar onder meer Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Bestuurslid van het Genootschap Oud Noordwijk Jan Hoogeveen maar vooral met zijn pet op als voorzitter van de Agrarische Natuur Vereniging spant zich al jaren in voor het realiseren van mooie wandelroutes in de regio. Die inspanningen hebben met steun van anderen ervoor gezorgd dat er volop in de natuur gewandeld kan worden in de Duin- en Bollenstreek. Noordwijk maakte daar tot voor kort geen echt onderdeel van uit. Een verzoek om deze blinde vlek op te vullen vond gehoor bij de Landschapstafel. Het idee om een extra wandelroute in te richten vanaf de Zuidduinen via het Vinkenveld over de gronden van bollenbedrijven en siergraskwekers naar de Zwarteweg en vandaar naar Veldzicht vond niet alleen gehoor bij de landschapstafel maar werd ook omarmd door de gemeente Noordwijk. Laatstgenoemde droeg ook een bescheiden bedrag bij om de route mogelijk te maken, waar de provincie het merendeel voor haar rekening nam. Ook de Van den Berghstichting heeft zich enthousiast achter de nieuwe wandelroute geplaatst. Dat zou kunnen betekenen dat de officiële opening daar gaat plaatsvinden maar Streekmuseum Veldzicht is ook nadrukkelijk in de race. Laatstgenoemde locatie werd al eerder aangemeld als één van de eerste parels die ontwikkeld worden om de regio aantrekkelijker te maken en daarmee meer bezoekers te trekken. Heel veel werk is verzet om die positie te verkrijgen. Door het opzeggen van de pachtovereenkomst vielen er voor het bestuur van de stichting Veldzicht veel zaken vrij. Naast de landerijen ook de nodige opstallen. Met de enorme inzet van vrijwilligers is er sindsdien heel veel tot stand gebracht. De enorme operatie om Veldzicht te etaleren als perfecte locatie voor bedrijfsevenementen, familie bijeenkomsten, theatervoorstellingen, muzikale happenings, lezingen en noem verder maar op is zeker nog niet afgerond. Maar gestaag wordt daar aan verder gewerkt. De wandelroute waarin Veldzicht een centrale rol in speelt is weer een nieuwe factor om de locatie in beeld te brengen. Kortgeleden werd een hooiberg op Veldzicht in gebruik genomen. Die vervangt de oude die jaren mede het gezicht van Veldzicht heeft bepaald. De nieuwe hooiberg is niet alleen uit nostalgische redenen herbouwd. Die gaat een belangrijke functie vervullen als rustpunt voor degenen die de nieuwe wandelroute gaan lopen. En alle anderen die wandelend, fitsend over anderszins Veldzicht aan doen om wellicht ook het daar gevestigde Streekmuseum te bekijken.

Bedank barbecue voor vrijwilligers GON

Ieder jaar organiseert het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk een feestelijke en sociale bijeenkomst voor alle vrijwilligers  van zowel het Museum Noordwijk als het Streekmuseum Veldzicht om hen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Op 29 september kwamen tientallen vrijwilligers met hun partner bijeen op Streekmuseum Veldzicht waar het bestuur zelf achter ‘de vuren’ stond om hen inclusief hun partners te voorzien van goed gevulde borden.

Zo’n honderd genodigden hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt om naar de barbecue te komen. Met de organisatie onderstreepte het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk zijn dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het afgelopen jaar.

Eens te meer bleek dat de locatie Veldzicht zich uitermate goed leent voor dit soort bijeenkomsten en vele anderen om een plezierige tijd door te maken. In tegenstelling tot het weekeinde ervoor, toen de zaterdag gekenmerkt werd door veel regen en wind was het aangenaam vertoeven op het buitenterrein. Wie binnen wilde blijven vermaakte zich uitermate goed in de charmante bollenschuur. Een oplossing tussen deels binnen, deels buiten bood de onlangs opgeleverde hooiberg. Waar men ook zat of verbleef de stemming was uiterst gemoedelijk en positief. Dit soort bijeenkomsten blijft een goede bijdrage leveren aan de onderlinge verhoudingen. Het geeft iedereen de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen wat ook nodig is want lang niet alle vrijwilligers die hoofdzakelijk actief zijn op Museum Noordwijk dan wel Streekmuseum Veldzicht of een overall functie vervullen komen elkaar dagelijks tegen.  Voorzitter Leon Guit van het Genootschap Oud Noordwijk benadrukte in zijn opening dat er geen uitgebreide verhalen zouden worden gehouden hoe het gaat met het genootschap, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. “Dat bewaren wij tot onze nieuwjaarsreceptie. Deze bijeenkomst staat in het teken van onze dank als bestuur voor uw grote inzet om het genootschap en beide musea inclusief de VVV-balie te laten draaien.” Dat er gedurende de middag en de avond uitgebreid onderling werd gesproken over de al gerealiseerde plannen op Veldzicht en de nieuwbouwplannen voor Museum Noordwijk was een eigenlijk te verwachten resultaat van de enorme hechtheid van de vrijwilligers en hun betrokkenheid bij het genootschap. Diezelfde vrijwilligers vormen het kloppend hart van het genootschap. Door de groei van de Streekmuseum Veldzicht, waar de al genoemde hooiberg (een nieuwe rustplek voor wandelaars en fietsers en andere bezoekers), de tweede kruidentuin, de opknapbeurt van de stal voor educatieve doeleinden, zijn er steeds meer vrijwilligers nodig. Dat staat nog van het feit dat het Streekmuseum steeds meer gebruikt worden voor allerlei bijeenkomsten, waaronder culturele voorstellingen, waar ook weer vrijwilligers voor nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Dat staat nog los van het feit dat er voor het museum naar uitgebreidere openingstijden wordt gestreefd. Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren. Kom dan eens langs. Een bezoek aan Streekmuseum Veldzicht is de komende weken nog aantrekkelijker omdat er door de medewerking van vrijwilliger Jan Rietmeijer weer een keur aan prachtige bollen te koop is.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

8 bezoekers online
0 gasten, 8 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws