Veldzicht

Sluiting Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht

Het corona virus heeft ook voor het museum Noordwijk, het VVV-kantoor en Streekmuseum Veldzicht grote consequenties.

Museum Noordwijk, het VVV-kantoor Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht zijn met ingang van van heden gesloten tot 6 april.

Pompoenmarkt trekt veel bezoekers

De Pompoenmarkt, die op 14 september al weer zijn derde editie op de locatie van Streekmuseum Noordwijk beleefde, kende opnieuw een grote opkomst. Het weer, met volle zon, een heerlijke temperatuur en nauwelijks wind deed volop mee om er weer een onvergetelijke dag van te maken.

 Hoewel er vanaf het begin al veel bezoekers over de vloer waren ging de markt na de opening door de nieuwe voorzitter van vereniging De Oude Dorpskern, Pieter Jan Barnhoorn en Jan Hoogeveen voorzitter van de stichting Landgoed Veldzicht echt van start. Alle onderdelen van de locatie Veldzicht waren open. Zoals de bollenschuur waar traditioneel weer een keur aan bloembollen onder coördinatie van Jan Rietmeijer te koop was. De, dit jaar geopende, Stal met daarin een mooi educatief programma kon bekeken worden. Vanzelfsprekend het museum met de indrukwekkende tijdlijn van de geschiedenis van Noordwijk. Verder de bolbloementuin, de kruidentuin en een andere nieuw loot aan de volle stam, de Dodoens Cruydehof. Tussen de verschillende opstallen, op het centrale mooie plein stonden de kramen en tafels waar een keur aan verschillende producten werd aangeboden. Locatiemanager Van Veldzicht, Lida van der Voort: “In totaal hebben zo’n 25 deelnemers zich gemeld om aan deze editie mee te doen.” Criteria om toegelaten te worden zijn ofwel het aanbieden van streekproducten dan wel de verkoop van zelf gemaakte artikelen. “Daar houden wij aan vast en dat maakt dat de bezoekers weten wat ze kunnen aantreffen. Alles wat wordt aangeboden aan producten is te koop.” Gelijk de verwijzing naar de naam van de markt zijn er natuurlijk ook pompoenen te koop. Zij werden aangeboden in alle denkbare varianten en vormen. Voor de jeugdigen was er ook van alles te doen, zoals geschminkt worden en bloemstukjes maken. Het Genootschap Oud Noordwijk waar naast het Museum Noordwijk ook Streekmuseum Veldzicht onder valt kan terug zien op een mooie een succesvolle najaarsmarkt waar dat eerder het geval was in het voorjaar met de Boerenmarkt. Van der Voort: “ Direct na de succesvol verlopen Boerenmarkt zijn wij begonnen met de voorbereiding van onze tweede grote jaarlijkse markt, de Pompoenmarkt. Vergunningen regelen, een programma opstellen en optrekken met de vrijwilligers die er hun schouders onder willen zetten.” Dat waren er dit jaar om en nabij 20. Het Genootschap Oud Noordwijk en de beide musea zouden voor hun dagelijkse opereren niet kunnen bestaan zonder hun vrijwilligers. Het is mooi om te zien dat die ook bereid zijn om specifieke evenementen als de Pompoenmarkt mogelijk te maken.

 

Editie 2019 van de Pompoenmarkt op Streekmuseum Veldzicht, die verliep onder stralende weersomstandigheden trok weer heel veel bezoekers.

Streekmuseum Veldzicht heeft Wifi

Sinds het begin van deze maand beschikt Streekmuseum Veldzicht over Wifi. De investering past in de vele activiteiten die ondernomen worden om het gebruik van de unieke locatie door derden en het Genootschap Oud Noordwijk zelf te vergroten.

Streekmuseum Veldzicht beschikt nu over Wifi, waarmee weer een stap is gezet om de locatie nog aantrekkelijker te maken voor allerlei soorten bijeenkomsten

De aanvragen om Veldzicht of delen daarvan door derden te mogen gebruiken voor uiteenlopende activiteiten groeit. En dat is logisch want de locatie aan de Herenweg is uniek  en biedt veel mogelijkheden. Het was de uitdrukkelijke wens van de laatste bewoner en eigenaar van de boerderij, de andere opstallen en de omliggende gronden te behouden. De oprichting van de stichting Landgoed  Veldzicht zorgde dat die wens in beton gegoten werd. Het Genootschap Oud Noordwijk dat de vrijheid kreeg om Veldzicht te exploiteren kreeg een veelheid aan mogelijkheden in de schoot geworpen toen de pachter van enkele opstallen en de gronden aangaf ermee te willen stoppen. Sindsdien is er veel werk verricht aan de aanwezige bollenschuur en is er een nieuwe kruidentuin aangelegd. De oorspronkelijk aanwezige hooischuur is met nieuwe materialen sinds enige tijd weer prominent aanwezig op Veldzicht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Stal, die ingezet gaat worden voor educatieve doeleinden. De oude  kruidentuin wordt heringericht aan de hand van de ideeën en geschriften die de bekende Leidse hoogleraar Rembert Dodoens internationale faam bezorgde. Dat staat nog los van het al langer ingerichte museum waar heel veel interessants te vinden is over archeologische vondsten (Veldzicht stond op de oever van de Rijn die ooit bij het huidige Vinkenveld de Noordzee instroomde), de kruiden- en de bollenteelt en de aanwezigheid van het bekende koeien ras ‘De Blaarkoppen’. Veldzicht leent zich als een bijzondere locatie om te vergaderen, lezingen te houden en om uiteenlopende bijeenkomsten te organiseren. De gratis parkeervoorzieningen blijken een extra pré om er gebruik van te maken. Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk is samen met de andere vrijwilligers voortdurend bezig om binnen de beperkte financiële middelen toch te streven naar het verder vergroten van het aanbod. Wifi, belangrijk voor het houden van presentaties, lezingen en andere bijeenkomsten maar zeker ook voor het goed kunnen laten verlopen van de educatieve programma’s, stond hoog op de verlanglijst en is nu met medewerking van het Noordwijkerhoutste PWA gerealiseerd. “Wij hebben de twee problemen op Veldzicht, te weten het ontbreken van Wifi en de gebrekkige internet snelheid aangepakt en opgelost.  Wij hebben één van onze producten ‘draadloos glasvezel’ toegepast om een snelle internetverbinding te realiseren. Daardoor kon honderden meters graafwerk worden voorkomen maar is er wel een verbinding gecreëerd die net zo snel en stabiel is als glasvezel onder de grond en ook nog eens veel goedkoper. Dit alles uiteraard inclusief een gescheiden gastennetwerk voor bezoekers. In de opstallen is slimme Wifi apparatuur opgehangen waardoor er overal dekking is.” De investering zal de aantrekkelijkheid om in Veldzicht bijeen te komen zeker vergroten.

 

Duin- en Bollenstreek krijgt nieuwe wandelroute

Gebruikers van de straks officieel te openen nieuwe wandelroute kunnen in de nieuw gebouwde hooiberg met uitzicht op omliggende landerijen op adem komen. Nu al wordt er volop gebruik van gemaakt.

Er is de afgelopen maanden hard aan gewerkt en niet zonder succes want binnenkort krijgt het al aanwezige uitgebreide wandelnetwerk in de Duin- en Bollenstreek een mooie aanvulling. Dan zal ook Noordwijk aangesloten zijn op het al bestaande netwerk dat zich uitstrekt naar onder meer Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom.

Bestuurslid van het Genootschap Oud Noordwijk Jan Hoogeveen maar vooral met zijn pet op als voorzitter van de Agrarische Natuur Vereniging spant zich al jaren in voor het realiseren van mooie wandelroutes in de regio. Die inspanningen hebben met steun van anderen ervoor gezorgd dat er volop in de natuur gewandeld kan worden in de Duin- en Bollenstreek. Noordwijk maakte daar tot voor kort geen echt onderdeel van uit. Een verzoek om deze blinde vlek op te vullen vond gehoor bij de Landschapstafel. Het idee om een extra wandelroute in te richten vanaf de Zuidduinen via het Vinkenveld over de gronden van bollenbedrijven en siergraskwekers naar de Zwarteweg en vandaar naar Veldzicht vond niet alleen gehoor bij de landschapstafel maar werd ook omarmd door de gemeente Noordwijk. Laatstgenoemde droeg ook een bescheiden bedrag bij om de route mogelijk te maken, waar de provincie het merendeel voor haar rekening nam. Ook de Van den Berghstichting heeft zich enthousiast achter de nieuwe wandelroute geplaatst. Dat zou kunnen betekenen dat de officiële opening daar gaat plaatsvinden maar Streekmuseum Veldzicht is ook nadrukkelijk in de race. Laatstgenoemde locatie werd al eerder aangemeld als één van de eerste parels die ontwikkeld worden om de regio aantrekkelijker te maken en daarmee meer bezoekers te trekken. Heel veel werk is verzet om die positie te verkrijgen. Door het opzeggen van de pachtovereenkomst vielen er voor het bestuur van de stichting Veldzicht veel zaken vrij. Naast de landerijen ook de nodige opstallen. Met de enorme inzet van vrijwilligers is er sindsdien heel veel tot stand gebracht. De enorme operatie om Veldzicht te etaleren als perfecte locatie voor bedrijfsevenementen, familie bijeenkomsten, theatervoorstellingen, muzikale happenings, lezingen en noem verder maar op is zeker nog niet afgerond. Maar gestaag wordt daar aan verder gewerkt. De wandelroute waarin Veldzicht een centrale rol in speelt is weer een nieuwe factor om de locatie in beeld te brengen. Kortgeleden werd een hooiberg op Veldzicht in gebruik genomen. Die vervangt de oude die jaren mede het gezicht van Veldzicht heeft bepaald. De nieuwe hooiberg is niet alleen uit nostalgische redenen herbouwd. Die gaat een belangrijke functie vervullen als rustpunt voor degenen die de nieuwe wandelroute gaan lopen. En alle anderen die wandelend, fitsend over anderszins Veldzicht aan doen om wellicht ook het daar gevestigde Streekmuseum te bekijken.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

3 bezoekers online
0 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Loading