Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

In memoriam Jan Duindam

Jan was vanaf het eerste begin vrijwilliger bij het Genootschap ‘Oud Noordwijk’. Hij was zeer geliefd bij alle vrijwilligers en naar zijn verhalen en anekdotes over o.a. zijn periode als raadslid en zijn botsingen met de toenmalige burgemeester werd met genoegen geluisterd. Jan heeft lange tijd bij de receptie van het museum onze gasten ontvangen. Hij heeft dat tot op hoge leeftijd volgehouden. Met hem erbij was het altijd een vrolijke boel. Iedereen mocht hem graag en hij had altijd een vrolijk woord. Na zijn vertrek als vrijwilliger kwam hij regelmatig langs voor een praatje bij de receptie en bij de fotogroep.

Hij laat een grote leegte achter.

In memoriam Evert (Ees) Aartse

Dinsdag 10 november 2020 vernam het GON dat vrijwilliger Ees Aartse op 8 nov jl. is overleden.

Ees was sedert medio 1999 actief als vrijwilliger op het museum Noordwijk.

Hier was hij voornamelijk werkzaam binnen de Foto- en Filmgroep van het museum.
Ees was een echte “alleskunner”, hij heeft gedurende lange tijd de foto beschrijvingsgroep op woensdagmiddag gecoördineerd. Hiernaast heeft hij binnen de fotogroep veel foto’s gedigitaliseerd, beschreven en ingevoerd in het fotobestand van Museum Noordwijk. Hij heeft o.a. het complete fotoarchief van scouting Norvicus, bestaande uit zo’n 600 historische foto’s gedigitaliseerd, beschreven en vervolgens ingevoerd.

Ook heeft Ees veel publicaties verzorgd voor in de “Blauwdotter” en heeft hij in de beginjaren geholpen bij het fotograferen van de museum voorwerpen.

Wij hebben Ees leren kennen als een zeer gewaardeerde collega vrijwilliger, altijd bereid om iemand te helpen en van vele markten thuis. Wij zullen hem node missen.

Verder uitstel Algemene Leden Vergadering

Zoals het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk u enige tijd geleden berichtte,  kon de op 8 april  j.l.  geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) geen doorgang vinden vanwege het COVID-19 virus. In deze ALV zou het bestuur verslag uitbrengen over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid in het boekjaar 2019.  Overigens bent u over deze zaken uitvoerig geïnformeerd via de speciale Blauwdotter.

Hoewel de door de overheid afgekondigde maatregelen inmiddels enigermate zijn versoepeld, blijft het tot op heden niet toegestaan voor 1 juli a.s. een nieuwe ALV te beleggen. Daarmee kan het bestuur niet voldoen aan de statutaire verplichting om een ALV te houden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar 2019 (Statuten Genootschap Oud-Noordwijk; art. 15, lid 1).

Gegeven de bijzondere omstandigheden die het houden van een ALV in de weg staan, doet het bestuur een beroep op de wet om deze ALV naar het najaar 2020 te verschuiven. Het Burgerlijk Wetboek zegt in Boek 2, art. 8, lid 2, dat  “een krachtens wet, gewoonte, statuten, reglementen of besluit geldende regel niet van toepassing is voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn”.

Het bestuur van het GON gaat er vanuit dat u kunt instemmen met verlenging van de statutair voorgeschreven termijn van 6 maanden. Over een nieuwe datum voor de ALV zult u tijdig geïnformeerd worden. Naar het zich thans laat aanzien zou deze in de maand oktober 2020 gehouden kunnen worden. Het volledige financiële verslag over 2019 met aangepaste begroting voor 2020 zal uiterlijk twee weken voor de nieuwe datum op de website van het Genootschap worden geplaatst.

Met een vriendelijk groet,

Het Bestuur van het GON.

VVV Noordwijk aan zee weer open!

VVV Noordwijk aan Zee weer open!

Vanaf 25 mei is de VVV Noordwijk aan het Jan Kroonsplein in Noordwijk aan Zee weer open voor bezoekers. Maar de deur staat niet wagenwijd open. Ook hier geldt een protocol waardoor per keer één persoon of een klein samengesteld gezin wordt toegelaten. Dat heeft te maken met de krappe behuizing in Museum Noordwijk waar de VVV sinds enkele jaren onderdak heeft. En de kwetsbaarheid van de vrijwilligers van het genootschap die de balie bemensen. Ook is belangrijk om te weten dat de balie bemenst is van maandag tot en met zaterdag van 10.30 tot 14.00 uur.

Vanaf 16 maart was de VVV balie noodgedwongen gesloten vanwege het uitbreken van het Covid-19 virus. De beslissing om dicht te gaan en weer open te gaan is door het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk in goed overleg genomen met Noordwijk Marketing die verantwoordelijk is voor de VVV-vestigingen in Noordwijk en Noordwijkerhout. Het is niet alleen de versoepeling van de maatregelen vanuit het kabinet die tot de heropening hebben geleid. Gelukkig kunnen wij voor de horeca in Noordwijk zien dat de groei heeft ingezet van het aantal bezoekers aan nu nog vooral de hotels, de vakantieparken en de campings. Dat is ook te merken aan het bezoek aan de VVV-balie in Museum Noordwijk. Hoewel de meeste vragen gaan over wat wel en niet mogelijk is vanwege de coronacrisis wordt er ook al weer gevraagd wat er te beleven is in en rondom Noordwijk en verwisselen ook de fiets- en wandelkaarten weer van eigenaar.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

7 bezoekers online
0 gasten, 7 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws