Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

Genootschap Oud Noordwijk gaat voor open dialoog

Nog beter rendement door ieders inbreng

Op 8 december zaten de vooruit geschoven vertegenwoordigers van de 24 werkgroepen die binnen het Genootschap Oud Noordwijk (GON) actief zijn met het bestuur aan tafel om zonder voorwaarden vooraf het te hebben over wat er fout gaat, wat er goed gaat en wat er nog beter kan gaan. Het werd een verhelderende samenkomst die op 2 februari een vervolg krijgt en daarna om de twee maanden wordt georganiseerd.

In een vrijwilligersorganisatie is de interne communicatie één van de belangrijkste aandachtspunten. En tegelijk kan het de achilleshiel te zijn. Zaken als miscommunicatie liggen dagelijks op de loer. Ook bij het genootschap dat zich in de gelukkige omstandigheden kan weten van zo’n 125 vrijwilligers. In de wetenschap dat ook het Genootschap Oud Noordwijk niet kan functioneren zonder de aanwezigheid en in het verlengde de inzet van de vrijwilligers is over en weer vertrouwen en openheid van zaken van vitaal belang. Het overleg van 8 december werd ook benut om zo veel mogelijk informatie uit te wisselen. Vanzelfsprekend kwamen ook de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk langs en de prachtige stappen die zijn gezet en nog gezet gaan worden rond Streekmuseum Veldzicht dat benoemd is tot Parel in de Duin- en Bollenstreek. Veldzicht is in toenemende mate in beeld voor het organiseren van uiteenlopende activiteiten waaronder lezingen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen, workshops, particuliere festiviteiten en bedrijfsuitjes. Lida van der Voort aangevuld door Willem Baalbergen meldde dat er een nieuwe kruidentuin zal worden aangelegd, dat de stal van het complex verder wordt ingericht, dat de voormalige Hooiberg opnieuw wordt opgebouwd en dat er een belevingswandeling komt waar het Streekmuseum vertrek- en aankomstpunt wordt.  Baalbergen stond ook even stil bij de omvangrijke (700 boeken en duizenden kleinere informatiedragers) aangelegde bibliotheek over Noordwijk die een plek heeft gekregen in Streekmuseum Veldzicht. Ook de groep die zich bezig houdt met de VVV-balie, de ledenadministratie, de werkgroep beheer en onderhoud museale collectie, de tentoonstellingscommissie, de klederdracht groep, textiel en sieraden, de modelbouwgroep, de foto en filmclub, de onderhoudsploeg, jeugdeducatie, het organiseren van markten en de bibliotheek kregen het woord om aan te geven waar zij zich mee bezig houden en welke plannen zij voor de komende tijd hebben ontwikkeld.  Ondanks het feit dat het genootschap zo’n 1500 leden heeft zijn de financiële middelen beperkt en is het voor penningmeester Kees Langeveld een heel gepuzzel om aan alle wensen van de werkgroepen tegemoet te komen. Ook wat dat betreft heeft het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk weer het nodige huiswerk meegekregen.

Op 8 december had het bestuur van het Genootschap een open gesprek met vertegenwoordigers van de 24 werkgroepen. Het werd een goede bijeenkomst waarin veel informatie met elkaar werd gedeeld.

Gemeenteraad wordt bijgepraat over de uitbreidingsplannen Museum Noordwijk

Op 20 november, hoe kon het ook anders, vormde de historische Oude Raadszaal de passende locatie om de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk met de gemeenteraad te delen.

Uitgedaagd door het college om met en ambitieus plan te komen wil het Genootschap Oud Noordwijk, waar zowel Museum Noordwijk als Streekmuseum Veldzicht onder vallen wil van eerstgenoemde dé plek maken waar jong en oud, Noordwijker, Nederlander en buitenlander op een inspirerende manier kennis kunnen nemen van de geschiedenis van Noordwijk. Het moet een virtuele wandeling worden door de eeuwen heen. Vanaf het moment dat Noordwijk door barre weersomstandigheden onbewoonbaar was tot de mondaine bad- en congresplaats die de gemeente nu is. Dat is in de huidige krappe locatie onmogelijk. Een werkgroep met Noordwijkse kenners van de cultuurhistorie heeft op een rij gezet welke thema’s in het nieuwe museum een plaats dienen te krijgen. Naast nieuwbouw om het museum 2.0 onder te kunnen brengen is er in de uitbreiding ook rekening gehouden met een aparte zaal voor de wisseltentoonstellingen, klimaat neutrale opslagruimtes, werk- en vergaderruimtes voor de talrijke werkgroepen, een ruimere VVV-balie, een museum winkel en een koffiecorner. Aan de hand van voorlopige artist impressions werden de raadsleden meegenomen hoe die er uit zouden kunnen zien. In het nieuwe museum zal als het allemaal doorgaat een zolder worden ingericht waar de jeugd met educatieve programma’s spelenderwijs wegwijs worden gemaakt in de geschiedenis van Noordwijk.

Het door de gemeente ingehuurde bureau BMC voerde een haalbaarheidsstudie uit om te onderzoeken of de plannen gerealiseerd kunnen worden. De resultaten van de studie waarin de gemeente en het bestuur van het genootschap zij aan zij optrokken werden op 20 november aan de gemeenteraad gepresenteerd. Het college sprak een week eerder al zijn waardering uit over het verrichte werk. Daarin is ook een belangrijke rol weggelegd voor het bedrijf Kloosterboer dat gespecialiseerd is in het inrichten van musea. De aanwezige raadsleden hadden vanzelfsprekend de nodige vragen over het ambitieuze plan. Bijvoorbeeld over de verwachte bezoekersaantallen. In het minst verregaande scenario waarbij het al door de gemeente aangekochte pand Nicolaas Barnhoornweg en een zaal bovenop de huidige Blauwdotterzaal aan de huidige ruimtes worden toegevoegd zou dat 5.000 extra bezoekers trekken. In de meest verregaande waarbij er fors meer nieuwbouw wordt gerealiseerd zou dat kunnen oplopen naar 20.000 extra bezoekers. De vraag was waar die cijfers op zijn gebaseerd. Projectleider Eltje de Klerk van BMC antwoordde dat dit ervaringscijfers zijn van vergelijkbare musea. Globaal werd in de presentatie aangegeven wat er allemaal in het nieuwe museum te zien zou kunnen zijn, zoals de opkomst van de visserij in de meest brede vorm en de groei naar het bad- en congrestoerisme. Maar ook kunst en cultuur die met Noordwijk verbonden is krijgt alle ruimte. Benadrukt werd dat er weliswaar al hard gewerkt is aan allerlei uitwerkingen maar dat er nog sprake is van een verkennende fase waarbij er ook in 2019 nog een moment komt van go en no go.

Tijdens de presentatie werden verschillende impressies van het nieuwe museum getoond waarbij een indrukwekkende ‘rundschau’ waar het hele verhaal van de geschiedenis van Noordwijk interactief wordt getoond.

VVV-kantoor in Museum Noordwijk

VVV-kantoor in Museum Noordwijk

Sinds 1 april 2017 heeft het VVV-kantoor onderdak gekregen in Museum Noordwijk. Na sluiting van het Visitor Center in Noordwijk bleek er al snel behoefte aan een fysieke balie waar toeristen en andere bezoekers terecht kunnen voor nadere informatie. De besturen van het Genootschap Oud Noordwijk en Noordwijk Marketing spreken van een win-win situatie. Al in de eerste weken na de komst van het VVV-kantoor bleek dat de toeloop naar het museum fors is toegenomen.

Museum Noordwijk geopend: Er is veel moois te zien

Museum Noordwijk geopend: Er is veel moois te zien

Na een interne verbouwing is Museum Noordwijk sinds 1 april weer geopende voor het publiek. Naast de vaste collectie zijn er twee tijdelijke tentoonstellingen ingericht. Eén met de titel ‘De kunst van het schenken’ toont de mooiste schenkingen die het museum tussen 2007 en 2017 heeft ontvangen. Te bewonderen zijn onder andere schilderijen, beeldhouwwerken, vazen en schaalmodellen. De tweede heet ‘Hoed je voor de vrouw’ en laat hoofddeksels zien die vroeger in Noordwijk werden gedragen in combinatie met recent gemaakte hoedjes.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

4 bezoekers online
0 gasten, 4 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws