Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

“Nieuwe Meesters” in Museum Noordwijk – Hans van Duyn

Vanaf 12 oktober is de tentoonstelling “ Noordwijks Nieuwe Meesters” in Museum Noordwijk te bezichtigen.
Iedere maand presenteert een van de zes kunstenaars op een zaterdag hun kunstwerken. Data zullen bekend worden gemaakt via de media of staan vermeld op de website van het Genootschap Oud Noordwijk.
Op zaterdag 2 november zal kunstenaar Hans van Duyn vanaf 11.uur tot 15.00 uur in Museum Noordwijk aanwezig zijn om zijn kunstwerken toe te lichten.
Een mooie gelegenheid om de nieuwe wisseltentoonstelling “Nieuwe Meesters” in Museum Noordwijk te bezoeken.

Deze kans om kennis te maken met een van de “Nieuwe Meesters mag u niet missen!

Rechts Hans van Duyn met wethouder Sjaak van den berg tijdens de opening  

 

Wisseltentoonstelling “Nieuwe meesters” feestelijk geopend

Cultuurwethouder Sjaak van den Berg opende op 11 oktober een leuke en gevarieerde tijdelijke tentoonstelling in Museum Noordwijk. Zes kunstenaars, wonend of werkend in Noordwijk, die hun sporen verdiend hebben in de wereld van de kunst laten hun zeer diverse werken zien. En het mooie is, ze zijn ook nog te koop. De tentoonstelling draagt de naam ‘Nieuwe meesters in Museum Noordwijk’.

Wethouder Sjaak van den Berg opende de wisseltentoonstelling ‘Nieuwe meesters in Museum Noordwijk’

 In de Blauwdotterzaal van het Museum Noordwijk aan de Jan Kroonsplein in Noordwijk aan Zee zijn de werken te zien en vond vanzelfsprekend ook de openingshandeling plaats. Die werd verricht door wethouder Sjaak van den Berg door de film, gemaakt door de vrijwilligers van de filmclub van het Genootschap Oud Noordwijk, te starten. Daarin zijn de zes kunstenaars te zien terwijl ze aan het werk zijn. Van den Berg benadrukte dat de gemeente zij aan zij met het genootschap bezig blijft om de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk verder te brengen.

Daaraan voorafgaand heette de voorzitter van het genootschap Leon Guijt de aanwezigen welkom. Vervolgens was het woord aan lid van de tentoonstellingscommissie en mede verantwoordelijk voor ook deze tentoonstelling, Jaques Dekker om de kunstenaars nader te introduceren. De uitleg gaf een mooie  inkijk hoe gedreven de zes met hun werk bezig zijn en wat hen drijft.                                              

De zes kunstenaars die hun werk exposeren waren vanzelfsprekend ook bij de opening door wethouder Sjaak van den Berg aanwezig.

 

Omdat de werken die getoond worden zo verschillend van aard zijn en van een hoge kwaliteit is het een interessante en leuke tentoonstelling geworden. Jaap Deelder laat zijn beelden van vogels in verschillende hout- en steensoorten zien. De massieve schilderijen van Hans van Duyn tonen zijn nauwe betrokkenheid bij de aarde. Jurriaan van Hall op zijn beurt, begonnen als kunstschilder heeft zich ook toegelegd op beeldhouwen en experimenten met nieuwe media. De rode draad in het werk van Maddy Schwarz is de verbeelding van de mens in zijn bestaan. Dat doet ze door te werken met textiele sculpturen. Beeldend kunstenaar Daniël Tavenier en dichter Abel Staring hebben de handen in een geslagen en laten zich in hun samenwerking inspireren door het strand, de duinen en de bollenvelden in en rond Noordwijk. Naast het tonen van de vaste collectie van het museum worden er elk jaar twee tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd. De eerste dit jaar ging over de gemeente van de vier kernen die nu de nieuwe gemeente Noordwijk vormen. ‘Nieuwe meesters in Museum Noordwijk’ wordt volgend jaar gevolgd door een tentoonstelling over het werk van kunstschilder Leo Klein Diepold.  De afgelopen vrijdag geopende tentoonstelling is nog te zien tot 26 april 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionele vrijwilligersbijeenkomst Genootschap Oud Noordwijk druk bezocht

De vrijwilligersbijeenkomst van het Genootschap Oud Noordwijk op één van de locaties van het genootschap te weten Streekmuseum Veldzicht werd afgelopen zaterdag 21 september druk bezocht. Ruim 110 genodigden kwamen naar de Herenweg 144 om te genieten van elkaars verhalen, het Aziatisch buffet en het prachtige najaarsweer.

Het Genootschap Oud Noordwijk en de beide daaronder opererende musea, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht kunnen niet bestaan zonder de vrijwilligers en hun tomeloze inzet. Om de vrijwilligers hiervoor te bedanken organiseert het bestuur van het genootschap al enkele jaren achtereen een samenzijn. Met een fantastische eigen locatie Streekmuseum Veldzicht dat ruimte biedt aan grote en kleine gezelschappen ligt de plaats van handeling voor de hand. De Bollenschuur was ingericht om de meesten aan tafels te kunnen laten genieten van het Aziatisch buffet. De borrel daaraan voorafgaande speelde zich vooral af in de buitenlucht op het mooie centrale plein tussen de opstallen die onderdeel uit maken van het streekmuseum. Voorzitter Leon Guijt heette iedereen welkom. Hij stond stil bij de recente buitengewone algemene ledenvergadering ook op Veldzicht gehouden, waar de leden op 11 september in overweldigende meervoud het bestuur het groene licht gaven om met de gemeente verder te praten over de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Een belangrijke mijlpaal want ook de leden moeten kunnen instemmen met dit soort belangrijke ontwikkelingen binnen het genootschap.

Guijt memoreerde ook de succesvol verlopen pompoenmarkt die op 21 september voor de derde keer op rij op Veldzicht plaatsvond. Honderden bezoekers bezochten de markt waar streekgebonden dan wel zelf gemaakte producten werden aangeboden. Guijt maakte van de gelegenheid gebruikt om zijn grote dank uit te spreken voor Dies Griffioen die zo’n tien jaar  haar beste krachten heeft gegeven aan de ontwikkeling van eerst Museum Noordwijk en later vooral Streekmuseum Veldzicht. Die legde haar ideeën voor Veldzicht graag vast in notities aan de hand waarvan de plannen werden uitgerold. Naast de inrichting van de stal en de realisatie van de Rembert Dodoens kruidentuin heeft ze zich vooral hard gemaakt voor het project ‘Parels van de Bollenstreek’ waar Veldzicht als eerste van de grond kwam. Geheel in stijl overhandigde zij  aan voorzitter Guijt een notitie met als pakkende titel ‘Op weg naar een museaal masterplan Streekmuseum Veldzicht’.

 

Het Genootschap Oud Noordwijk kan terugkijken op een druk bezochte en geslaagde vrijwilligersbijeenkomst

Leden Genootschap Oud Noordwijk akkoord met uitbreiding Museum Noordwijk

De leden van het Genootschap Oud Noordwijk hebben het bestuur groen licht gegeven om met de gemeente verder te praten over de realisatie van de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Tevens werd goedkeuring verleend voor een verhoging van het lidmaatschap.

Er wordt fors gediscussieerd maar uiteindelijk bleek een overgroot deel van de leden achter het voorstel te staan om de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk verder te brengen en ook de lichte contributieverhoging van het genootschap kon de goedkeuring wegdragen.

 Op 11 september kwamen zo’n 60 leden bijeen in Streekmuseum Noordwijk om zich te buigen over twee voorstellen van het bestuur. Het ging om de gevraagde goedkeuring die het bestuur de mogelijkheid biedt om door te gaan met het overleg met de gemeente om de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk mogelijk te maken. Aan de stemming ging een presentatie vooraf waarom de uitbreiding noodzakelijk is, hoe die er uitziet en wat de financiële gevolgen zijn voor zowel de investering als de exploitatie. De uitbreiding is om drie redenen nodig. Er zijn meer vierkante meters nodig om de collectie die het genootschap bezit op een verantwoorde wijze te laten zien. De huidige statische presentatie moet vervangen worden door een interactieve die appelleert aan de huidige wensen van de bezoekers. Jong en oud. Ook de buitenlandse bezoekers moeten tegemoet gekomen worden met een heldere uitleg in alle delen van het museum. Er moet een aparte zaal komen voor de wisseltentoonstellingen, waar nu nog elke keer een deel van de vaste collectie verwijderd moet worden om deze tentoonstellingen in te kunnen richten. Een deel van de collectie is door gebrek aan tentoonstellingsruimte ondergebracht in een depot elders in Noordwijk. In de nieuwbouw is een klimaatneutraal depot opgenomen, waardoor risico vol transport van collectiestukken niet meer nodig is. Last but not least voorziet de uitbreiding in voldoende en geschikte werk- en vergaderruimtes voor de vrijwilligers die de ruggengraat zijn voor het genootschap en Museum Noordwijk. Aan de leden werd de loop van het vijf jaar durend proces uitgelegd dat tot nu toe, waarvan in de afgelopen drie jaar samen met de gemeente, gewerkt is om de uitbreidingsplannen verder te brengen. Ook de cijfers die gekomen zijn uit de onderzoeken van BMC, in opdracht van de gemeente, werden getoond over de financiële haalbaarheid. Dat het GON beschikt over een ledenaantal dat zeer betrokken is bij het reilen en zeilen van het genootschap werd gaandeweg de avond keer op keer bevestigd. Er werden veel vragen gesteld en waar mogelijk werden die zo goed mogelijk beantwoord. Natuurlijk waren er vragen over de haalbaarheid maar bij de stemming werd duidelijk dat een overgrote meerderheid het bestuur de ruimte geeft om het proces te vervolgen. 49 leden waren voor, 3 tegen en 9 leden onthielden zich van stemming. Het tweede agendapunt ging over de verhoging van de contributie. Penningmeester Kees Langeveld legde uit waarom het na ruim 10 jaar nodig is om de uitgaven en inkomsten wat meer op elkaar af te stemmen. Dat vond gehoor maar ook werd ingebracht of de verhoging niet wat forser kon zijn. Vanuit het bestuur werd beargumenteerd waarom de verhoging van € 15 naar € 17,50 voor de inwoners van Noordwijk, en die van buiten het postgebied van € 17,50 naar €20.00, en die in het buitenland naar €20,00 naar € 25,00 noodzakelijk is om de kosten te kunnen dekken. Meer is voor een voorlopige gezonde exploitatie niet nodig. De aanwezige leden konden zich daar in vinden. Onder een hapje en een drankje werd daarop zoals gewoonlijk genoeglijk verder gepraat. Het bestuur dankt alle vrijwilligers die ook deze bijeenkomst weer mogelijk hebben gemaakt.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

3 bezoekers online
2 gasten, 1 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Noordwijk webcam live