Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

Aanwinst – Portretten van L.O.Wenckebach

Aanwinst – Portretten van L.O.Wenckebach
1115onthulling beelden

Portretten van L.O. Wenckebach

Donderdag 15 november 2012 werd Museum Noordwijk verblijd met twee schitterende portretten gemaakt door L.O.Wenckebach. De portretten werden overhandigd door de heer Paul Overmars voorzitter van de Stichting Vrienden Museum Noordwijk.

(L.O.)Oswald Wenckebach werd op 16 juni 1895 in Heerlen geboren. Hij was de zoon van Karel Frederik Wenckebach en Catharina Wenckebach-Henny. Oswald was al vroeg geïnteresseerd in tekenen. Hij volgde dan ook twee keer per week een tekencursus aan de academie Minerva te Groningen. Op aanraden van de kunstenaar en publicist Jan Veth koos Oswald voor een opleiding tot kunstschilder. Hij gaat eerst in de leer bij zijn oom L.W.R.Wenckebach, bekend van de Verkade-albums. Later meldt hij zich aan voor de tekencursus van de School voor Kunstnijverheid in Haarlem.

Van 1914 tot 1918 bezoekt Oswald de Akademie der bildenden Künste in Wenen, waar veel aandacht was voor anatomie. Hij volgt er lessen in grafische technieken. Hij specialiseert zich in de techniek van de houtsnede en maakt minstens 1 houtsnede per dag. In 1918 rondt hij zijn studie in Wenen af. (In 2014 zal Museum Noordwijk een tentoonstelling organiseren over deze houtsnedes). Hij betrekt later dat jaar in Noordwijk aan Zee een kleine onbewoonbaar verklaarde visserswoning tegenover de kapel in de Hoofdstraat, nmr.83. Hij maakt er sieraden en gebruiksvoorwerpen en snijdt er zijn eerste beelden uit hout. In 1922 vernietigt Oswald al zijn schilderijen om zich volledig aan het beeldhouwen te wijden. In 1925 verhuist Oswald naar de Studio aan de Gooweg 38 in Noordwijkerhout. Dit wordt later het atelier van Charlotte van Pallandt. In 1928 verhuist hij naar Groot Zandhorst aan de Gooweg 40.

wenckenbach manwenckenbach vrouw

In de jaren 20 ontstaan ook de vriendschappen met kunsthistorici/-critici als Adriaan Pit, Albert Plasschaert en een dichter als Albert Verwey. Van al deze personen maakte Oswald portretten. Het portretgenre zal uiteindelijk uitgroeien tot zijn specialiteit. Deze twee portretten die Museum Noordwijk dankzij de Stichting Vrienden Museum Noordwijk tot haar eigen collectie mag rekenen, heeft Wenckebach gemaakt in de jaren 1930 en 1932. Het zijn portretten van Albert Plasschaert en zijn derde vrouw Cor Plasschaert-Gevers.
Albert Plasschaert werd geboren op 20 april 1874 in Sas van Gent en hij overleed op 9 mei 1941 in Den Haag. Na twee huwelijken, 1 van slechts 5 maanden en de ander van 13 jaar, trouwde hij in 1922 in Rijswijk met de 23-jaar jongere Cornelia Petronella Gevers. Zij was toen 25 jaar oud, hij dus 58 jaar oud. Cornelia werd geboren op 2 maart 1897 in Middelburg. Ze was de dochter van baron Frederik Hendrik Pieter Johan Gevers en Cornelia Maria Sobels. Ze overleed in augustus 1970 in Chantilly, Frankrijk. Albert en Cornelia kregen met elkaar twee kinderen, 1 meisje en 1 jongen. Ondanks het grote leeftijdsverschil vormden ze een erg mooi en apart koppel. Het was een huishouden vol fantasie en er werd veel gelachen. Zo is bekend dat er eenden in de badkuip zwommen en er tortelduiven vrij over de tafel liepen net als de Siamese katten. De dochter van Albert en Cor had een kip als huisdier. Met deze kip, al dan niet aangelijnd, ging ze regelmatig wandelen. Albert Plasschaert was kunstcriticus en dichter, maar ook een echte dandy. Hij was vaak te vinden in Hotel des Indes in Den Haag. Hier kwam hij regelmatig koffie drinken in het bijzijn van zijn kunstenaarsvrienden. Albert was een kleurrijk persoon, erg erudiet. Hij heeft veel relaties gehad. Cornelia kwam uit een adellijk gezin. Ze had twee zussen. Ze stond bekend als een bloedmooie vrouw en er werd wel eens gezegd dat ze geen grammetje schoonheid voor haar zussen had achtergelaten. Ze heeft naast pianolessen ook zanglessen gegeven. Toen ze in het grote huis De Bongaerd te Rijswijk woonde, verhuurde ze ook kamers aan diplomaten en jonge vrouwen die cursussen volgden in het Huis ter Lande. Hier leefde ze van. Het geld van Cornelia gaf Albert de mogelijkheid zijn vak zonder financiële beperkingen uit te oefenen. Hier heeft hij dan ook gretig gebruik van gemaakt want hij liet zijn weduwe na zijn dood zonder 1 cent achter. Cor was in tegenstelling tot Albert veel discreter. Ondanks dit was ze toch ook een erg blij vrolijk mens.

Dit bericht werd eerder geplaatst op de website van Museum Noordwijk

Om het oorspronkelijke bericht te lezen klikt u hier: Aanwinst – Portretten van L.O.Wenckebach

Foto’s van de Scholendag 2012

Dit bericht werd eerder geplaatst op de website van Streekmuseum Veldzicht

Om het oorspronkelijke bericht te lezen klikt u hier: Foto’s van de Scholendag 2012

Foto’s van de Kruidentuin 2012

Dit bericht werd eerder geplaatst op de website van Streekmuseum Veldzicht

Om het oorspronkelijke bericht te lezen klikt u hier: Foto’s van de Kruidentuin 2012

Oprichting Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Oprichting Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk

Achtergrond
De belangstelling vanuit de samenleving voor onze eigen historie is de afgelopen decennia fors toegenomen. Het aantal boeken over bijvoorbeeld de geschiedenis van Noordwijk of bepaalde delen daarvan groeit jaarlijks. Datzelfde zien we ook in de omliggende gemeenten en voor de gehele Duin- en Bollenstreek.
Aandacht voor de eigen roots en de eigen cultuur is weer in! In heel Nederland, maar zeker ook in Noordwijk en deze streek. Het feit dat een aantal historici al enkele jaren druk bezig is met het schrijven van een nieuw alomvattend boek over de geschiedenis van Noordwijk is veelzeggend. Deze opvolger van “Kloos” is een resultaat van de huidige tijdgeest, waarin onze historie weer de plaats (terug)krijgt die zij verdient!

Vier Noordwijkse instellingen
In Noordwijk zijn vier instellingen op het gebied van het culturele erfgoed actief: Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk, Stichting Veldzicht en Vereniging De Oude Dorpskern. Ieder met een eigen insteek of werkveld.

Vereniging Genootschap “Oud Noordwijk” (GON), opgericht in 1962, richt zich op de historie van Noordwijk. Verdere kerngegevens:

 • ruim 2550 donateurs,
 • 120 actieve leden en 4000 bezoekers per jaar aan Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht
 • Het Museum Noordwijk, met drie wisselende exposities per jaar
 • Streekmuseum Veldzicht, bloembollen, kruiden en blaarkoppen staan centraal
 • uitgave van de Blauwdotter
 • Klederdrachtgroep
 • Modelbouwgroep
 • Historische rondwandelingen in Noordwijk-Binnen
 • Leen en Leuntje, onderwijsproject voor de basis scholen

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk: bunkermuseum Bosweg geopend in juli 2004,

 • bunkercomplex in de duinen op 5 mei 2007
 • 100 donateurs en 70 vrijwilligers
 • tot nu toe al meer dan 17.000 bezoekers totaal

Stichting Veldzicht:
Doel van de stichting is o.a. het onderhouden en zo mogelijk doen exploiteren van de boerderij (1863) met zomerhuis en landgoederen, evenals mogelijke andere landgoederen, zulks met het oog op de bijzondere landschappelijke en cultuur-historische waarden, één en ander overeenkomstig de normen en voorschriften voor landgoederen en geeft onderdak aan het streekmuseum Veldzicht.

Vereniging ‘De Oude Dorpskern’ (DOD), opgericht in 1986: richt zich op het behoud van het karakteristieke beeld van de oude kern van Noordwijk-Binnen

 • initiator van de aanwijzing tot ‘beschermd dorpsgezicht’
 • 300 leden en 30 vrijwilligers
 • verenigingsblad ‘Kernpunten’ met artikelen over de historie van Noordwijk-Binnen
 • organisatie van o.a. Kerstmarkt, Open Tuinendagen en –markt, jazz onder de linden
 • Torenklimcommissie van de oude Jeroenstoren

Gezamenlijkheid
Er is heel veel dat deze vier organisaties bindt: de aandacht voor het verleden, het behoud van de cultuurhistorische waarden, de liefde voor Noordwijk en haar geschiedenis, het tentoonstellen van onze Noordwijkse “schatten” aan de eigen inwoners en toeristen, de grote betrokkenheid vanuit brede lagen van de Noordwijkse bevolking, de enorme inzet van vrijwilligers, een elk-weer voorziening, educatieve aspecten voor de jeugd/scholen, etc.

Heel veel van wat Noordwijk vanuit haar historie gemaakt heeft tot wat het nu is, wordt door onze vier instellingen bestreken: de visserij, de kruidenteelt, de bollenteelt, monumentale gebouwen, boerderijen, verdedigingswerken, het open landschap, toerisme, etc.
Eigenlijk is er niets dat ons scheidt; de vier organisaties richten zich hooguit op verschillende werkvelden, aspecten, tijdsperioden of gebieden van onze Noordwijkse cultuurhistorie.

Het is dus logisch dat onze instellingen op een gegeven moment nauwer met elkaar zouden gaan samenwerken. Het overleg dat wij vorige maand met elkaar hebben gehad over de Cultuurnota van de gemeente Noordwijk is hooguit de aanleiding geweest. De oorzaak is veel fundamenteler: de gezamenlijkheid van ons werkveld. Vandaag hebben wij met alle gezamenlijke besturen besloten om te komen tot het aangaan van een samenwerking in de vorm van een platform.
Het gaat heten “Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk”.

Samenwerking:
Deze samenwerking kan in principe op velerlei gebieden plaatsvinden:

 • het bewaken van het culturele erfgoed van de Noordwijk
 • gezamenlijke belangenbehartiging richting overheden
 • reactie op ruimtelijke ontwikkelingen in en buiten de beide dorpskernen
 • interne organisatie (wederzijdse hulp bij bepaalde processen zoals IT, websites, kassabeheer etc.) of gezamenlijke inkoop (kaartjes, energie, verzekeringen, etc.)
 • verwijzing van bezoekers naar elkaars musea en activiteiten
 • gezamenlijke acties wat betreft promotie en activiteiten om het aantal bezoekers te vergroten
 • het informeren van leden, donateurs en sponsors van de activiteiten binnen onze organisaties

De samenwerking willen wij gaandeweg de tijd intensiveren.  Als start van de samenwerking binnen het Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk is gekozen voor het opstellen van een gezamelijke reactie op de concept-Cultuurnota van de gemeente Noordwijk.
Als het tweede punt van samenwerking zien wij het vergroten van de bezoekersaantallen aan onze musea en aan de oude kern van Noordwijk-Binnen. Daartoe zijn ons inziens grote mogelijkheden: zowel vanuit Noordwijk en de omliggende regio als vanuit de dag- en verblijfstoeristen die Noordwijk bezoeken. Hierover volgt in september/oktober a.s een concreet voorstel.

090813PCEN
Anton Kors, voorzitter vereniging “Genootschap Oud Noordwijk”
Victor Salman, voorzitter Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk
Jan Hoogeveen, voorzitter Stichting Veldzicht
Gerard van Stijn, voorzitter Vereniging “De Oude Dorpskern”

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

9 bezoekers online
0 gasten, 9 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Noordwijk webcam live