Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

In Memoriam Willem Peschier

Aan het werk tijdens de restauratie van de netten wagen

Het Genootschap Oud Noordwijk rouwt om de dood van Willem Peschier. Een vrijwilliger waar nooit tevergeefs een beroep op werd gedaan en daarnaast een innemende persoonlijkheid die uit zich zelf met heel veel ideeën kwam die ten goede zijn gekomen aan het genootschap, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. Elke greep uit zijn veelomvattende bijdragen doet hem te kort. Toch doen wij een poging. Een van de eerste, toen hij in 2004 in het leven van het genootschap kwam is nog zichtbaar op de visserijzolder. De patrijspoort met daar achter een schilderijtje van een Egmonder pink. In die tijd ontstond ook het idee van de nettenwagen die hij tot op het metalen geraamte heeft gesloopt en opnieuw heeft opgebouwd. Bij Museum Noordwijk deed hij klein onderhoud  en hielp hij bij het inrichten van tentoonstellingen. Zo maakte hij bij de tentoonstelling van Cor Alons lichtbakken voor de glas in lood ramen en een podium voor presentatie van de tafels, stoelen en meubilair.

Verder was hij betrokken bij de verbouwingen van achtereenvolgens de schilderijen zolder, de stal en de visserijzolder. Op Veldzicht was hij samen met Kees Dekker en Willem Baalbergen actief bij onder meer de inrichting van de keuken, de toiletten en een nieuwe schutting.

Ook had hij de klimaatbeheersing in portefeuille. Hij had daartoe een viertal sensoren opgehangen die hij regelmatig uitlas en via de computer maakte hij uitdraaien en overzichten van het temperatuursverloop en het verloop van de vochtigheidsgraad. Daarnaast hield hij zich in het depot  bezig met de restauratie van antieke voorwerpen en lijsten. Hij had met steun van internet een unieke methode ontwikkeld om gipsen lijsten te herstellen. Daartoe maakte hij van zeepsop en kit een plak zacht vervormbaar materiaal dat hij op een lijst plakte waardoor er een mal ontstond. Die vulde hij met gips en daar kon hij delen van een lijst precies mee namaken. Een fantastisch procedé waardoor hij heel wat lijsten heeft kunnen herstellen. In de receptie staat een vitrine met koperen antieke aan de scheepvaart gerelateerde voorwerpen waaronder een kompas een log en een sextant die hij gerestaureerd heeft.

Elk overzicht doet hem te kort. Wij gaan Willem missen vanwege zijn grote bijdragen aan het genootschap en zijn beide musea maar vooral als uniek en aimabel mens.

Willem met Willem Koppers, in 2009
In die jaren deed hij samen met Willem Koppers het onderhoud in het museum.
Willem in 2010
De nettenwagen in oorspronkelijke staat
En direct na de restauratie
Op boerenmarkt 2010

Boerenmarkt 2019

Op zaterdag 20 april 2019 zal traditiegetrouw de Boerenmarkt weer rond het Streekmuseum Veldzicht in Noordwijk worden gehouden. Een markt met tal van kramen met producten uit de streek.
Wij streven naar zoveel mogelijk kramen met verschillende producten.

Inlichtingen over het huren van kramen:
Lida van der Voort : lidavandervoort@gmail.com of tel . 06 42204546

Het Streekmuseum Veldzicht Noordwijk is gelegen aan de Herenweg 114 in Noordwijk.
Wij zien u graag op 20 april.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

Genootschap Oud Noordwijk – Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 10 april 2019. De vergadering zal worden gehouden bij Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk. De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financiële verantwoording 2018
  1. Jaarverslag penningmeester
  2. Jaarrekening 2018
  3. Verslag kascontrolecommissie
  4. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (*)
 7. Decharge bestuur
 8. Begroting 2019
 9. Gedachtewisseling nieuw Beleidsplan GON
 10. Rondvraag

Pauze

 1. Presentatie Uitbreidingsplannen
  – Streekmuseum Veldzicht
  – Museum Noordwijk
 2. Sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u downloaden van deze website.

De stukken zijn vanaf 1 april ook  verkrijgbaar bij de receptie van het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk.

(*) Kandidaten voor de kascontrolecommissie kunnen zich tot 10 april aanmelden bij de secretaris via e-mail: secretaris@g-o-n.nl of telefonisch 06-48489944.

Streekmuseum Veldzicht heeft Wifi

Sinds het begin van deze maand beschikt Streekmuseum Veldzicht over Wifi. De investering past in de vele activiteiten die ondernomen worden om het gebruik van de unieke locatie door derden en het Genootschap Oud Noordwijk zelf te vergroten.

Streekmuseum Veldzicht beschikt nu over Wifi, waarmee weer een stap is gezet om de locatie nog aantrekkelijker te maken voor allerlei soorten bijeenkomsten

De aanvragen om Veldzicht of delen daarvan door derden te mogen gebruiken voor uiteenlopende activiteiten groeit. En dat is logisch want de locatie aan de Herenweg is uniek  en biedt veel mogelijkheden. Het was de uitdrukkelijke wens van de laatste bewoner en eigenaar van de boerderij, de andere opstallen en de omliggende gronden te behouden. De oprichting van de stichting Landgoed  Veldzicht zorgde dat die wens in beton gegoten werd. Het Genootschap Oud Noordwijk dat de vrijheid kreeg om Veldzicht te exploiteren kreeg een veelheid aan mogelijkheden in de schoot geworpen toen de pachter van enkele opstallen en de gronden aangaf ermee te willen stoppen. Sindsdien is er veel werk verricht aan de aanwezige bollenschuur en is er een nieuwe kruidentuin aangelegd. De oorspronkelijk aanwezige hooischuur is met nieuwe materialen sinds enige tijd weer prominent aanwezig op Veldzicht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Stal, die ingezet gaat worden voor educatieve doeleinden. De oude  kruidentuin wordt heringericht aan de hand van de ideeën en geschriften die de bekende Leidse hoogleraar Rembert Dodoens internationale faam bezorgde. Dat staat nog los van het al langer ingerichte museum waar heel veel interessants te vinden is over archeologische vondsten (Veldzicht stond op de oever van de Rijn die ooit bij het huidige Vinkenveld de Noordzee instroomde), de kruiden- en de bollenteelt en de aanwezigheid van het bekende koeien ras ‘De Blaarkoppen’. Veldzicht leent zich als een bijzondere locatie om te vergaderen, lezingen te houden en om uiteenlopende bijeenkomsten te organiseren. De gratis parkeervoorzieningen blijken een extra pré om er gebruik van te maken. Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk is samen met de andere vrijwilligers voortdurend bezig om binnen de beperkte financiële middelen toch te streven naar het verder vergroten van het aanbod. Wifi, belangrijk voor het houden van presentaties, lezingen en andere bijeenkomsten maar zeker ook voor het goed kunnen laten verlopen van de educatieve programma’s, stond hoog op de verlanglijst en is nu met medewerking van het Noordwijkerhoutste PWA gerealiseerd. “Wij hebben de twee problemen op Veldzicht, te weten het ontbreken van Wifi en de gebrekkige internet snelheid aangepakt en opgelost.  Wij hebben één van onze producten ‘draadloos glasvezel’ toegepast om een snelle internetverbinding te realiseren. Daardoor kon honderden meters graafwerk worden voorkomen maar is er wel een verbinding gecreëerd die net zo snel en stabiel is als glasvezel onder de grond en ook nog eens veel goedkoper. Dit alles uiteraard inclusief een gescheiden gastennetwerk voor bezoekers. In de opstallen is slimme Wifi apparatuur opgehangen waardoor er overal dekking is.” De investering zal de aantrekkelijkheid om in Veldzicht bijeen te komen zeker vergroten.

 

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl
algemeen@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

4 bezoekers online
0 gasten, 4 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Loading