Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

Genootschap Oud Noordwijk – Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 10 april 2019. De vergadering zal worden gehouden bij Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk. De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financiële verantwoording 2018
  1. Jaarverslag penningmeester
  2. Jaarrekening 2018
  3. Verslag kascontrolecommissie
  4. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (*)
 7. Decharge bestuur
 8. Begroting 2019
 9. Gedachtewisseling nieuw Beleidsplan GON
 10. Rondvraag

Pauze

 1. Presentatie Uitbreidingsplannen
  – Streekmuseum Veldzicht
  – Museum Noordwijk
 2. Sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u downloaden van deze website.

De stukken zijn vanaf 1 april ook  verkrijgbaar bij de receptie van het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk.

(*) Kandidaten voor de kascontrolecommissie kunnen zich tot 10 april aanmelden bij de secretaris via e-mail: secretaris@g-o-n.nl of telefonisch 06-48489944.

Streekmuseum Veldzicht heeft Wifi

Sinds het begin van deze maand beschikt Streekmuseum Veldzicht over Wifi. De investering past in de vele activiteiten die ondernomen worden om het gebruik van de unieke locatie door derden en het Genootschap Oud Noordwijk zelf te vergroten.

Streekmuseum Veldzicht beschikt nu over Wifi, waarmee weer een stap is gezet om de locatie nog aantrekkelijker te maken voor allerlei soorten bijeenkomsten

De aanvragen om Veldzicht of delen daarvan door derden te mogen gebruiken voor uiteenlopende activiteiten groeit. En dat is logisch want de locatie aan de Herenweg is uniek  en biedt veel mogelijkheden. Het was de uitdrukkelijke wens van de laatste bewoner en eigenaar van de boerderij, de andere opstallen en de omliggende gronden te behouden. De oprichting van de stichting Landgoed  Veldzicht zorgde dat die wens in beton gegoten werd. Het Genootschap Oud Noordwijk dat de vrijheid kreeg om Veldzicht te exploiteren kreeg een veelheid aan mogelijkheden in de schoot geworpen toen de pachter van enkele opstallen en de gronden aangaf ermee te willen stoppen. Sindsdien is er veel werk verricht aan de aanwezige bollenschuur en is er een nieuwe kruidentuin aangelegd. De oorspronkelijk aanwezige hooischuur is met nieuwe materialen sinds enige tijd weer prominent aanwezig op Veldzicht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Stal, die ingezet gaat worden voor educatieve doeleinden. De oude  kruidentuin wordt heringericht aan de hand van de ideeën en geschriften die de bekende Leidse hoogleraar Rembert Dodoens internationale faam bezorgde. Dat staat nog los van het al langer ingerichte museum waar heel veel interessants te vinden is over archeologische vondsten (Veldzicht stond op de oever van de Rijn die ooit bij het huidige Vinkenveld de Noordzee instroomde), de kruiden- en de bollenteelt en de aanwezigheid van het bekende koeien ras ‘De Blaarkoppen’. Veldzicht leent zich als een bijzondere locatie om te vergaderen, lezingen te houden en om uiteenlopende bijeenkomsten te organiseren. De gratis parkeervoorzieningen blijken een extra pré om er gebruik van te maken. Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk is samen met de andere vrijwilligers voortdurend bezig om binnen de beperkte financiële middelen toch te streven naar het verder vergroten van het aanbod. Wifi, belangrijk voor het houden van presentaties, lezingen en andere bijeenkomsten maar zeker ook voor het goed kunnen laten verlopen van de educatieve programma’s, stond hoog op de verlanglijst en is nu met medewerking van het Noordwijkerhoutste PWA gerealiseerd. “Wij hebben de twee problemen op Veldzicht, te weten het ontbreken van Wifi en de gebrekkige internet snelheid aangepakt en opgelost.  Wij hebben één van onze producten ‘draadloos glasvezel’ toegepast om een snelle internetverbinding te realiseren. Daardoor kon honderden meters graafwerk worden voorkomen maar is er wel een verbinding gecreëerd die net zo snel en stabiel is als glasvezel onder de grond en ook nog eens veel goedkoper. Dit alles uiteraard inclusief een gescheiden gastennetwerk voor bezoekers. In de opstallen is slimme Wifi apparatuur opgehangen waardoor er overal dekking is.” De investering zal de aantrekkelijkheid om in Veldzicht bijeen te komen zeker vergroten.

 

Berkemeier en Wijsmuller schilderen hetzelfde stukje Noordwijk

Eind oktober van het vorig jaar kreeg Museum Noordwijk een mooi cadeau; Kruidenpluksters in het Dobbelmannduin, een werk van Jan Hillebrand Wijsmuller werd door een gulle gever toegevoegd aan de collectie. In een berichtje hierover in deze rubriek was o.a. het volgende te lezen: ‘Jan H. Wijsmuller verbleef van 2 juli tot 12 oktober 1898 bij W. van Beelen en van 14 juni tot 23 augustus 1902 in villa Cato in Noordwijk. Hij trok destijds veel op met Ludolph Berkemeier en het is dan ook niet verwonderlijk dat er van beide kunstenaars diverse werken zijn van dezelfde plekjes en waar ze dus ongetwijfeld samen hebben zitten schilderen.’

Nu, begin januari 2019 is het Museum erin geslaagd om door de aankoop van het werk ‘Gezicht vanuit de Nicolaas Barnhoornweg’ uit 1898 van Jan Hillebrand Wijsmuller die eerder gememoreerde samenwerking met Ludolph Berkemeier te illustreren met beelden. Het Museum had reeds de versie van Ludolph Berkemeier in bezit en daar is nu Jan H. Wijsmuller’s werk aan toegevoegd. Het moet een bewolkte dag zijn geweest. De Nicolaas Barnhoornweg was nog niet bestraat en de nieuwsgierige bewoonster van het hoekhuis aan de Noordzeesteeg loopt naar de schilders om te kijken of ze er iets van kunnen. Nou, dat valt niet tegen, heel herkenbaar is het. De hooiberg van de boerderij van Floor Barnhoorn kun je op allebei de werken zien net als diverse achtergevels van huizen aan de Jan Kroonsweg. Mooi ook voor de mensen die ruim een eeuw later leven en zich met deze schilderijen een goed beeld kunnen vormen van hoe het er hier zo rond de eeuwwisseling (1900) uitzag.

Vanuit de nog onverharde Nic. Barnhoornweg ziet men het hoekpand bij de Noordzeesteeg en de achterkant van huizen aan de Jan Kroonsweg en de hooiberg van de Museumboerderij, 1898

Ludolph Berkemeier, olieverf op doek, 32 x 44 cm, l.o. gesigneerd


Jan Hillebrand Wijsmuller, olieverf op doek, 35,8 x 52 cm, r.o. gesigneerd

Museum Noordwijk verwerft kostuums gemeentebode

Piet de Ridder (l) en uiterst rechts Herman Copier met in hun midden de ontvangers van de bodekostuums Coby Peschier en Sjaan van Kekeren.

Op 4 januari kwamen de Noordwijkse bodes Herman Compier en Piet de Ridder naar Museum Noordwijk om hun  kostuums te overhandigen aan de leden van de werkgroep textiel, accessoires & sieraden van het Genootschap Oud Noordwijk, Sjaan van Kekeren en Coby Peschier.

Door de fusie zijn de kostuums waar het wapen van het ‘oude’ Noordwijk op is aangebracht niet meer bruikbaar. Hoe het nieuwe wapen van de fusiegemeente eruit gaat zien is nog niet bekend maar het zal zeker niet de leeuw op zilveren achtergrond zijn dat het wapen van het voormalige Noordwijk is. Beide heren hadden hun nieuwe (bode) pakken, waar het nieuwe wapen nog op gaat worden aangebracht, aan want het werk in het gemeentehuis gaat wel gewoon door. Gemeentebodes verrichten allerlei hand en spandiensten voor voornamelijk het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. Daaronder is het ontvangen van bezoekers en gasten en het begeleiden van hen in  het gemeentehuis.  Ook zorgen zij voor een goede coördinatie van huwelijksvoltrekkingen die op het gemeentehuis plaatsvinden. Compier ( 12,5 jaar actief als bode): “Wij komen al eerste binnen en gaan normaal gesproken als laatsten  de deur weer uit.” De Ridder ( 3 jaar werkzaam als bode): Wij zijn onderdeel van het Team Facilitair, wat duidelijk maakt dat wij met veel zaken te maken hebben.” De overgedragen pakken zijn zeker 12,5 jaar de kleding de kleding geweest van de Noordwijkse bodes. De werkgroep Textiel is blij met de gift en zal de pakken met zorg behandelen en tentoonstellen waar het nuttig en nodig is. Ter plekke werd door Sjaan van Kekeren de suggestie gedaan om en uitruil met Noordwijkerhout van Toen (Novato) te realiseren. Want dat genootschap zou de pakken van de bodes van Noordwijkerhout overhandigd hebben gekregen. Van  Kekeren: “Het zou toch mooi zijn als beide genootschappen van beide gemeentes een bodekostuum heeft.”

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

5 bezoekers online
0 gasten, 5 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws