Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

Bedank barbecue voor vrijwilligers GON

Ieder jaar organiseert het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk een feestelijke en sociale bijeenkomst voor alle vrijwilligers  van zowel het Museum Noordwijk als het Streekmuseum Veldzicht om hen te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Op 29 september kwamen tientallen vrijwilligers met hun partner bijeen op Streekmuseum Veldzicht waar het bestuur zelf achter ‘de vuren’ stond om hen inclusief hun partners te voorzien van goed gevulde borden.

Zo’n honderd genodigden hadden van de uitnodiging gebruik gemaakt om naar de barbecue te komen. Met de organisatie onderstreepte het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk zijn dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het afgelopen jaar.

Eens te meer bleek dat de locatie Veldzicht zich uitermate goed leent voor dit soort bijeenkomsten en vele anderen om een plezierige tijd door te maken. In tegenstelling tot het weekeinde ervoor, toen de zaterdag gekenmerkt werd door veel regen en wind was het aangenaam vertoeven op het buitenterrein. Wie binnen wilde blijven vermaakte zich uitermate goed in de charmante bollenschuur. Een oplossing tussen deels binnen, deels buiten bood de onlangs opgeleverde hooiberg. Waar men ook zat of verbleef de stemming was uiterst gemoedelijk en positief. Dit soort bijeenkomsten blijft een goede bijdrage leveren aan de onderlinge verhoudingen. Het geeft iedereen de mogelijkheid om elkaar beter te leren kennen wat ook nodig is want lang niet alle vrijwilligers die hoofdzakelijk actief zijn op Museum Noordwijk dan wel Streekmuseum Veldzicht of een overall functie vervullen komen elkaar dagelijks tegen.  Voorzitter Leon Guit van het Genootschap Oud Noordwijk benadrukte in zijn opening dat er geen uitgebreide verhalen zouden worden gehouden hoe het gaat met het genootschap, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht. “Dat bewaren wij tot onze nieuwjaarsreceptie. Deze bijeenkomst staat in het teken van onze dank als bestuur voor uw grote inzet om het genootschap en beide musea inclusief de VVV-balie te laten draaien.” Dat er gedurende de middag en de avond uitgebreid onderling werd gesproken over de al gerealiseerde plannen op Veldzicht en de nieuwbouwplannen voor Museum Noordwijk was een eigenlijk te verwachten resultaat van de enorme hechtheid van de vrijwilligers en hun betrokkenheid bij het genootschap. Diezelfde vrijwilligers vormen het kloppend hart van het genootschap. Door de groei van de Streekmuseum Veldzicht, waar de al genoemde hooiberg (een nieuwe rustplek voor wandelaars en fietsers en andere bezoekers), de tweede kruidentuin, de opknapbeurt van de stal voor educatieve doeleinden, zijn er steeds meer vrijwilligers nodig. Dat staat nog van het feit dat het Streekmuseum steeds meer gebruikt worden voor allerlei bijeenkomsten, waaronder culturele voorstellingen, waar ook weer vrijwilligers voor nodig zijn om alles in goede banen te leiden. Dat staat nog los van het feit dat er voor het museum naar uitgebreidere openingstijden wordt gestreefd. Bent u geïnteresseerd om een bijdrage te leveren. Kom dan eens langs. Een bezoek aan Streekmuseum Veldzicht is de komende weken nog aantrekkelijker omdat er door de medewerking van vrijwilliger Jan Rietmeijer weer een keur aan prachtige bollen te koop is.

Extra presentaties in Museum Noordwijk

Foto zoekprogramma

Collectie zoekprogramma

Wij hebben onze presentaties uitgebreid met een collectie zoekprogramma.

Op de achterzolder zijn twee computers opgesteld, één met het collectie zoekprogramma en één met het foto zoekprogramma.

Het Museum beschikt over een uitgebreide kunstcollectie, in het museum is daarvan slechts een klein deel geëxposeerd. Het is nu mogelijk om via het collectie zoekprogramma te kijken in onze collectie. Al onze belangrijkste voorwerpen staan hierin. Met behulp van diverse zoek opties kunt U door de collectie scrollen.

Op de achterzolder bevinden zich ook de fotoborden. Op deze borden vindt U een groot aantal foto’s uit de “oude doos”.

Naast deze foto’s beschikken wij over een erg groot fotoarchief dat geheel is gedigitaliseerd, het omvat ca 30.000 foto’s. Alle foto’s zijn door onze vrijwilligers beschreven.  U kunt ze via ons foto zoekprogramma bekijken. Met behulp van een uitgebreid zoekopties – zoeken op naam, straat, trefwoord – kunt U de beelden bekijken.

Pompoenmarkt op Streekmuseum Veldzicht weer groot succes

De officiële handelingen werden bij de nieuwe hooiberg onder grote belangstelling van de bezoekers aan de jaarlijkse Pompoenmarkt op Streekmuseum Veldzicht verricht.

De jaarlijkse Pompoenmarkt die op 8 september georganiseerd werd op Streekmuseum Veldzicht is opnieuw een succes geworden. Veel bezoekers bezochten de uiteenlopende stands en met maar liefst drie startmomenten van uiteenlopende gebeurtenissen was er naast het oog ook het nodige voor het oor van de aanwezigen. Wethouder Marie José Fles die namens het college van burgemeester en wethouders diverse openingshandelingen verrichtte zei blij en trots te zijn over wat er allemaal op Veldzicht tot stand is en nog wordt gebracht.

Na de inleiding van voorzitter Leon Guit van het Genootschap Oud Noordwijk zei Marie José Fles in haar speech onder meer het volgende: “Ik ben door drie heren gevraagd om vandaag drie onderwerpen aan de orde te stellen en om in het verlengde daarvan drie handelingen te verrichten.” Gedurende de speech bleek het te gaan om de officiële opening van de Pompoenmarkt, de ingebruikname van de nieuw gebouwde hooiberg op Veldzicht en de start van de jaarlijkse verkoop van bollen in het Streekmuseum. “De Pompoenmarkt wordt nu voor de tweede keer op Veldzicht georganiseerd, waar die voorheen in het Florahof plaatsvond. Je kan zeggen dat het besloten karakter van het hofje er niet meer is maar daar staat tegenover dat Veldzicht veel meer mogelijkheden biedt. En wat die zijn kunnen wij ook vandaag weer ervaren. Ik kom op het tweede onderwerp, de Hooischuur. Veldzicht beschikt sinds kort weer over een hooischuur die tot de afbraak van de vorige een karakteristiek onderdeel was van de voormalige boerderij. Toen ik hoorde van de terugplaatsing kreeg ik het beeld mee van een onderkomen voor veel hooibalen. Zoals u ziet is dat hier niet aan de orde. In de hooiberg staan banken. Die zijn er neergezet om wandelaars van de nieuwe wandelroutes, waar Veldzicht start- en finishplaats is, een rustpunt te geven. En niet allen hen maar ook andere bezoekers die Veldzicht aandoen om bijvoorbeeld het museum of de mooie nieuwe kruidentuin en de al aanwezige kruidentuin te bezoeken. Ik kom nog terug op de hooiberg. Die is zoals alles op Veldzicht tot stand gekomen door de grote inzet van vrijwilligers. Eén iemand wil ik daarbij noemen en dat is bestuurslid van Genootschap Oud Noordwijk Leen van Duin. Hij heeft gezorgd voor de tekening en de bouw begeleidt. De realisatie is mede mogelijk geworden door de medewerking van bedrijven uit Noordwijk en Noordwijkerhout. Bij de officiële openingshandeling  werd een bord onthuld waar allen die de bouw van de hooiberg mogelijk hebben gemaakt staan vermeld. Daaronder ook het Coöperatiefonds van de Rabobank dat € 2500 schonk om de bouw mogelijk te maken. De cheque werd aangeboden door twee leden van het fonds, te weten Caroline Wiebenga en Hing Low. Als derde handeling zette wethouder Marie José Fles de deur open voor de jaarlijkse bollenverkoop op Veldzicht die georganiseerd en gecoördineerd wordt door Jan Rietmeijer en waarvan de opbrengst ten goede komt aan het Genootschap Oud Noordwijk. Bij de officiële handelingen waren al veel bezoekers aanwezig. Dat zou de rest van de dag zo blijven waardoor de organisatoren en de vele standhouders weer terug kunnen kijken op een zeer geslaagde dag.

Archeologisch onderzoek in Voorstraat Noordwijk.

Het archeologisch onderzoek in de Voorstraat heeft voor opdrachtgever Harrie Salman (links op de foto) niet de gehoopte aanwijzingen opgeleverd voor het stenen huis dat bewoond is geweest door de oude heren van Noordwijk.

Op 16 mei werd archeologisch onderzoek verricht in de Voorstraat om meer te weten te komen over een mogelijk oud fundament dat in 1921 is aangetroffen tussen de panden 50 en 50a.

 In 1921 is bij graafwerk tussen bovengenoemde panden een stuk muur met een dikte van 1.35 m tevoorschijn gekomen, dat volgens een beschrijving uit die tijd op een diepte van 1.75 m lag. Jan Kloos, de schrijver van het boek ‘Noordwijk in de loop der eeuwen’ zag in deze muur de mogelijke sporen van een oud Noordwijks kasteel. Het onderzoek, dat op 16 mei werd uitgevoerd door het Noordwijkse bureau IDDS, maakte echter duidelijk dat hier geen muur of fundament heeft gelegen. Op een diepte van ca 0.75 m lag een ondervloer van een oud huis dat hier tot de 19e eeuw heeft gestaan. Deze vloer bestond maar uit 1 laag stenen, zogenaamde kloostermoppen, grote bakstenen uit de late middeleeuwen, die mogelijk zijn hergebruikt.

Harrie Salman, de opdrachtgever van het onderzoek, hoopte het fundament te vinden van een stenen huis van de oude heren van Noordwijk uit de 13e eeuw, dat op deze plaats naast de Oude Jeroenskerk moet hebben gestaan. Dit huis zou zijn afgebroken in 1296, nadat de toenmalige heer van Noordwijk, Gerard van Velsen, graaf Floris V had vermoord.

Op de plaats van Voorstraat 48- 52 stonden vanaf de vroege 14e eeuw zeven kleine houten huizen, die aan het eind of na de middeleeuwen hebben plaatsgemaakt voor de huidige panden.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

5 bezoekers online
2 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Noordwijk webcam live