Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

Aleid en Ben Matser: ‘Een paar apart’

Aleid (72) en haar man Ben Matser (74) zijn, maar dan wel in de meest goede zin van het woord, een paar apart. Zonder alle andere 130 vrijwilligers van het Genootschap Oud Noordwijk (GON) ook maar enigszins te kort te willen doen kan zonder enig overdrijven gesteld worden dat het echtpaar bergen werk verzet voor het genootschap en Museum Noordwijk. Ook Streekmuseum Veldzicht, het tweede museum onder de paraplu van het GON, zal nooit tevergeefs een beroep op hun medewerking doen. En dat al jaren lang.

foto: Thomas Steenvoorden

Vrijwilligers zijn ongelofelijk belangrijk om onnoemelijk veel zaken tot stand te brengen en in stand te houden. Ook in Noordwijk. Zonder overdrijven kunnen Aleid en Ben gerangschikt worden in de  categorie helden binnen het vrijwilligers legioen. Het begon in 2000 toen Aleid en haar zus toetraden als vrijwilliger van het genootschap. Hun vader was lid van het GON en de zus van Aleid besloot hem te vergezellen naar een Algemene Ledenvergadering. Zoals altijd werd ook daar weer opgeroepen om meer vrijwilligers te werven. Thuis gekomen volgde overleg tussen beide zussen en dat resulteerde in hun besluit om samen als suppoost in Museum Noordwijk aan de slag te gaan. In de praktijk betekende dat elke keer een week lang. Het bestuur nam de zondag voor zijn rekening. Van het een kwam al snel veel anders. Aleid: “Ik werd eind 2000 gevraagd om als secretaris het bestuur te versterken. Het was een mooie en inspirerende tijd waarin ook het pand Jan Kroonsplein 6, waar nu onder meer de receptie en de VVV-balie is ondergebracht, kon worden verworven. Het bestuur organiseerde toen nog de wisseltentoonstellingen. En je raadt het al. Dat werd mijn volgende uitdaging. In totaal heb ik, met medewerking van veel andere vrijwilligers, mijn bijdrage mogen leveren aan  21 tentoonstellingen.” Echtgenoot Ben is op een andere, ludieke manier voor het GON aan de slag gegaan. “Aleid kwam regelmatig zuchtend thuis omdat er weer problemen waren met de ICT. Ik dacht kom laat ik eens gaan kijken of ik kan helpen. Nou dat heb ik geweten. Er bleek qua administratieve vastlegging een wereld te winnen. In die tijd was een start gemaakt met de digitalisering en registratie van alle foto’s. Met de daarbij opgedane kennis en technieken ben ik  verder gegaan met het opzetten van een nieuw programma voor het collectiebeheer en met de verbetering van de ledenadministratie, de kasverantwoording en veel andere zaken. Als meest recente de coördinatie van de VVV-activiteiten in Museum Noordwijk, waar ik overigens zo maar ingerold ben. Dat echtgenote Aleid onder veel meer ook nog opereert als hoofd collectiebeheer mag duidelijk maken dat beide een enorme bijdrage leveren aan het Genootschap Oud Noordwijk. Aleid probeert haar inzet te beperken tot 2,5 dagen per week maar zoals ze zelf zegt lukt dat meer niet dan wel. Ben is met uitzondering van de vrijdag en de weekeinden alle dagen in Museum Noordwijk aan het werk. Het zal gezien de vele uren die beide aanwezig zijn niet verbazen dat er ook voor hulp, klussen, vragen  en adviezen op andere terreinen heel veel een beroep op hen wordt gedaan. Ook daarvoor zijn ze meer dan beschikbaar. “Wij doen alles met veel plezier. Het is gewoon een bijzondere hobby geworden.” Kortom een paar apart maar wel met een gouden rand omgeven.

Voordat beide aan de slag gingen bij het Genootschap Oud Noordwijk hebben ze vanwege de militaire loopbaan van Ben met veel plezier op veel plekken in binnen- en buitenland gewoond. Om de drie jaar werd er weer verkast en was de vraag wat de nieuwe tijdelijke woonplaats nu weer zou brengen. Dat zou wel eens de reden kunnen zijn van hun vaste patroon om elk jaar zes weken met de tent er zuidwaarts op uit te trekken. “Wij plannen niets en zien wel wat er op ons pad komt.”  Het genootschap mag zich verheugen in het feit dat ze alle overige weken wel een strakke planning hanteren.

Erfgoed-organisaties presenteren plannen aan politieke partijen

UITNODIGING

 

Datum     : zaterdagochtend 1 december 2018 van 11.00 uur – 12.30 uur

Locatie    : Bibliotheek Noordwijk, Akkerwinde 1a te Noordwijk Binnen

 

De gezamenlijke erfgoed-organisaties van Noordwijk en Noordwijkerhout nodigen u van harte uit voor de presentatie van hun plannen voor de komende jaren en de gezamenlijk opgestelde pleitnota (bijgaand). Hierna worden de vertegenwoordigers van de politieke partijen gevraagd om een reactie, gevolgd door een discussie.

 

Programma:

10.30 uur: Zaal open en ontvangst

11.00 uur: Opening en presentatie vanuit de 8 erfgoed-organisaties

11.45 uur: Reactie van de 8 politieke partijen op de pleitnota en presentaties

12.15 uur: Discussie

12.30 uur: Conclusies en sluiting

 

Namens,

Genootschap Oud Noordwijk, Stichting Veldzicht, De Oude Dorpskern, Atlantikwall Museum Noordwijk, Museum Engelandvaarders, Kurt Carlsen,

NOVATO en Genootschap ‘Oud de Zilck’,

 

 

Paul de Vreede, voorzitter PLATFORM CULTUREEL ERFGOED NOORDWIJK

Vragen over onderhoud gemeentelijk pand

Medio oktober stelde Lijst Salman schriftelijke vragen over een budget dat opgenomen is op de gemeentelijke begroting om het pand Nic. Barnhoornweg 44 op te knappen. Op 6 november kwam het college met de antwoorden.

De gemeente heeft geld gereserveerd om noodzakelijk onderhoud te plegen aan Nic. Barnhoornweg 44. Het pand is eigendom van de gemeente en enkele jaren geleden aangekocht om de uitbreiding van Museum Noordwijk mogelijk te maken.

In de vraagstelling heeft Lijst Salman het over een sloopwoning. En vraagt de fractie zich af waarom er € 37.500 is begroot om zo’n pand te onderhouden. In zijn beantwoording stelt het college dat er geen sprake is van sloop van dit pand. Het is aangekocht, met een groen licht van de gemeenteraad op 17 december 2015, om de uitbreiding van Museum Noordwijk mogelijk te maken. Het pand echter verkeert in een dusdanige slechte staat dat het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk het om financiële redenen niet verantwoord achtte om het pand zo over te nemen. Hoe verheugd het bestuur ook was dat tot aankoop kon worden overgegaan. In 2018 werden de meest noodzakelijke kleine ingrepen verricht om het pand water- en winddicht te krijgen. In een latere fase, zo schrijft het college, is verder renovatiewerk, waaronder dat aan de voorgevel, nodig. Ingrepen zijn ook nodig om het pand bewoonbaar te houden. Ook voor antikraakbewoning. Ook is in de brief te lezen dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft waar het goed eigenaarschap betreft. Nic. Barnhoornweg 44 is een gemeentelijk monument en daar zijn regels op van toepassing om het in goede staat te houden. Slopen van zo’n monument is niet toegestaan. Er zijn, zo staat in de brief te lezen, op verzoek van de gemeente door aannemers offertes ingediend om het werk uit te voeren. De hoogte van de bedragen wordt niet openbaar gemaakt. Alle offertes zullen alvorens de opdracht wordt verleend nog door een deskundige van de gemeente worden getoetst.

Museum Noordwijk krijgt een mooie Wijsmuller

Museum Noordwijk en daarmee het Genootschap Oud Noordwijk is door een genereuze schenking in het bezit gekomen van een prachtig schilderij van Jan Hillebrand Wijsmuller. De collectie is al enkele Wijsmullers rijk maar de activiteit die er op de nieuwe te zien is zorgt voor een zeer waardevolle aanvulling. Het museum heeft al wel een tekening van Wijsmuller waarop dezelfde locatie te zien is. Die is ongetwijfeld een voorstudie van dit olieverfschilderij.

Aleid Matser en Jaques Dekker, beide zeer actief als vrijwilliger in Museum Noordwijk zijn blij met de mooie nieuwe aanwinst die door schenking in het bezit van het museum is gekomen.

Aan de rechterkant is het nog niet bebouwde Dobbelmannduin te zien en in de achtergrond wordt de kijker een blik gegund op Noordwijk-Binnen. Omdat de lucht in het oosten oplicht moet het vroeg op de dag gemaakt zijn of door de kunstenaar als zodanig bedoeld. In het duin lopen diverse vrouwen die kruiden aan het plukken zijn. De witte kapjes, die de vrouwen zo rond 1900 als onderdeel van hun klederdracht in Noordwijk droegen, vallen als lichtaccenten extra op. Kruiden waren een belangrijke bron van inkomsten voor Noordwijk in de 18e en 19e eeuw. Die kruiden werden onder meer geteeld op het landgoed Calorama, maar ook geplukt in de vrije natuur. Noordwijk aan Zee was een typisch duindorp. De mensen leefden er midden in de natuur met haar specifieke duinvegatatie. Door de opkomst van de chemisch bereide geneesmiddelen aan het eind van de 19e eeuw verdween het belang om kruiden te zoeken en te telen. Hoewel Wijsmuller hoofdzakelijk stadgezichten en beelden in de directie omgeving van zijn geboortestad Amsterdam aan het doek en het papier heeft toevertrouwd, heeft hij ook periodes doorgebracht in Noordwijk en hier geschilderd. Bekend is dat hij van 2 juli tot 12 oktober 1898 verbleef bij W. van Beelen en van 14 juni tot 23 augustus 1902 in villa Cato in Noordwijk. Hij trok in die periodes veel op met een andere bekende schilder die in Noordwijk was neergestreken namelijk de van oorsprong Duitse Ludolph Berkemeier. Berkemeier was tijdens zijn opleiding aan de Academie van Weimar vertrouwd geraakt met het systeem vanhet mentoraat. Dat hield in dat de mentor of de leraar samenwerkte met zijn leerlingen en er gezamenlijk werd geschilderd in de vrije natuur.  Toen Berkemeier zich in 1896 in Noordwijk vestigde, met name omdat hij brood zag in het verkopen van zijn Noordwijkse schilderijen aan rijke Duitse badgasten die vooral in Huis ter Duin verbleven, kwam Wijsmuller als zijn mentor ook naar Noordwijk. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er van beide kunstenaars diverse werken bekend zijn met daarop dezelfde plekken waar ze dus ongetwijfeld samen hebben zitten schilderen. Of dat ook het geval is met het schilderij ‘Kruidenpluksters in het Dobbelmannduin, van Jan Hillebrand Wijsmuller ( 13 februari 1855 – 23 mei 1925) geschonken door de heer D.F. Richers is niet bekend. Mocht iemand weten of Berkemeier dat tafereel wel heeft vastgelegd dan houdt het Museum Noordwijk zich aanbevolen.

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

4 bezoekers online
0 gasten, 4 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws