Laatste Nieuws

Het laatste nieuws over het Genootschap Oud Noordwijk

Klederdrachtgroep zoekt versterking

Noordwijk – De klederdrachtgroep Noordwijk is op zoek naar nieuwe leden. Dat kunnen dames of heren maar ook kinderen zijn.

De klederdrachtgroep vindt het leuk om de Noordwijkse klederdracht te bewaren en te laten zien op gepaste momenten. Zo waren zij te gast bij de opening van de Open Monumentendag, komen ze regelmatig in actie bij gemeentelijke activiteiten en trekken
ze op verzoek naar tehuizen of middagen voor ouderen. Ook op landelijke evenementen laat de Noordwijkse klederdrachtgroep zich zien.

Wie zich wil aanmelden kan bellen met Annemarie van Bohemen, 071 – 3616004 of met Cora Vliet Vlieland, 071 – 3611351.

Levendige ledenvergadering Genootschap Oud Noordwijk

Op 28 maart hield het Genootschap Oud Noordwijk zijn reguliere Algemene Ledenvergadering in eigen huis, te weten Streekmuseum Veldzicht. Het werd een levendige bijeenkomst waarbij ook de plannen voor het Streekmuseum en Museum Noordwijk de volle aandacht kregen. Met trots werd de 30.000 ste gedigitaliseerde historische foto van Noordwijk getoond.

Het sociale deel van het jaarverslag 2017 werd kort behandeld omdat het al in een editie van het ledenblad van het genootschap, De Blauwdotter aan de leden was aangeboden. Het financieel verslag, dat een (beperkt) positief resultaat laat zien, werd in dank goedgekeurd. De daarvoor verantwoordelijke aspirant penningmeester Kees Langeveld werd benoemd tot volwaardig bestuurslid. Dat gold ook voor aspirant secretaris Nella Brak. De begroting 2018 kreeg ook goedkeuring. Na een korte pauze werd stil gestaan bij de uitbreidingsplannen van Streekmuseum Veldzicht en Museum Noordwijk.  Tussen nu en een jaar wordt de voormalige koeienstal ingericht met aandacht voor de thema’s voedsel, textiel en touw. Er komen demonstraties over oude ambachten spinnen en weven, het maken van kaas en boter, en het slaan van touw. Aandacht is er ook voor de verbinding tussen verleden, heden en de toekomst op het gebied van duurzaamheid. Educatieve opdrachten zijn in voorbereiding om ook kinderen een leerzaam bezoek aan dit nieuwe deel van het Streekmuseum Veldzicht te bieden. Dit jaar wordt een vervolg onderzoek gehouden over de haalbaarheid van de mooie uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Kortom het Genootschap Oud Noordwijk is niet alleen bezig met de historie maar ook met de toekomst.

Op de ledenvergadering werd ook de 30.000ste gedigitaliseerde foto van het voormalige tramstation aan de huidige Pickéstraat gepresenteerd. Roel Lindhout coördinator van de foto- en filmclub kreeg de foto uit handen van eigenaar Arie Barnhoorn

Algemene Ledenvergadering 2018 op woensdag, 28 maart 2018

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Genootschap “Oud Noordwijk” nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 28 maart 2018. De vergadering zal worden gehouden in Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114, Noordwijk.

De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 29 maart 2017
 5. Jaarverslag 2017
 6. Financiële verantwoording 2017
  a. Jaarverslag penningmeester
  b. Jaarrekening 2017
  c. Verslag kascontrolecommissie
  d. Decharge bestuur
 7. Begroting 2018
 8. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie
 9. Benoeming nieuwe bestuursleden:
  –    Kees Langeveld
  –    Nella Brak
 10. Rondvraag
  Pauze
 11. Presentatie Uitbreidingsplannen
  –    Streekmuseum Veldzicht
  –    Museum Noordwijk
 12. Sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u hier downloaden. Een .pdf reader is vereist.

De stukken kunnen ook worden opgevraagd bij de receptie van het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4, Noordwijk

In memoriam Jaap van der Wiel

In Memoriam

Ons bereikte het bericht dat Jaap van der Wiel op 1 februari 2018 is overleden.
Hij was een trouw lid  van de Modelbouwgroep met veel kennis van hout.
Maar  vooral was hij een mensen mens opgewekt en altijd vrolijk met leuke verhalen en een traktatie bij de koffie.
Wij zullen hem enorm missen  maar  niet vergeten.

Namens  de modelbouwgroep 

Cars Gravemeijer 

Contactgegevens

Adres:
Jan Kroonsplein 4
2202 JC Noordwijk
tel: +31-(0)71 – 36 178 84
info@g-o-n.nl

RSIN nr: 803755363
Fiscaal nr: NL0006154550

BTWnr: NL8037.55.363.B01
KvK nr: 40446090
IBAN: NL34 Rabo 0101 3515 42

Wie is online

5 bezoekers online
2 gasten, 3 bots, 0 leden

Abonneren op nieuws

Noordwijk webcam live