In memoriam Dhr. P.F. Reddingius

15 december 2019

Begin december vernam het GON dat oud-bestuurslid Peter Reddingius op 30 november jl. is overleden. Peter Reddingius had vanaf medio Jaren Tachtig van de vorige eeuw zitting in het Bestuur van het GON, vanaf de zomer van 1989 ook in de hoedanigheid van redacteur van de Blauwdotter (de redactie maakte toen nog integraal deel uit van het Bestuur). Peter was (oud) archivaris van de Gemeente Noordwijk en wist als zodanig zijn weg goed te vinden in de geschiedenis van Noordwijk, niet alleen vanuit zijn professionaliteit, maar ook vanuit zijn warme persoonlijke belangstelling in de geschiedenis van het dorp.

Vanuit die invalshoek leverde hij graag zijn bijdragen aan het tentoonstellingsprogramma, in het bijzonder aan de tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog (“Noordwijk 1940-45, Atlantik Wall” in 1992 en “Noordwijk oorlogsjaren en bevrijding” in 1995).

Samen met Karel Kok vormde hij tevens de redactie van De Blauwdotter. Zijn naam verscheen nog in de zomer van 2004 in de redactiecolofon! Bescheiden als hij was publiceerde hij veel materiaal zonder er zijn naam onder te zetten. Maar de veelsoortigheid aan onderwerpen en de diepgang ervan verraadden zijn hand. Hij wist bovendien vele anderen te inspireren tot het leveren van verhalen en vooral ook van bijzondere foto’s. Juist in zijn periode als redacteur werd een keur aan bijzondere platen in De Blauwdotter opgenomen (ook de fotografie had zijn grote belangstelling).

Hij toonde tevens veel interesse in de boeken van Churchill, die hij koesterde. Op zijn afscheidskaart stond dan een uitspraak van Churchill uit 1940: “Als de jeugd is vervlogen, moge de wijsheid dan volstaan”.

Het Genootschap Oud Noordwijk herdenkt Peter Reddingius in grote dankbaarheid en met groot respect.

Deel dit bericht