Levendige ledenvergadering Genootschap Oud Noordwijk

3 april 2018

Op 28 maart hield het Genootschap Oud Noordwijk zijn reguliere Algemene Ledenvergadering in eigen huis, te weten Streekmuseum Veldzicht. Het werd een levendige bijeenkomst waarbij ook de plannen voor het Streekmuseum en Museum Noordwijk de volle aandacht kregen. Met trots werd de 30.000 ste gedigitaliseerde historische foto van Noordwijk getoond.

Het sociale deel van het jaarverslag 2017 werd kort behandeld omdat het al in een editie van het ledenblad van het genootschap, De Blauwdotter aan de leden was aangeboden. Het financieel verslag, dat een (beperkt) positief resultaat laat zien, werd in dank goedgekeurd. De daarvoor verantwoordelijke aspirant penningmeester Kees Langeveld werd benoemd tot volwaardig bestuurslid. Dat gold ook voor aspirant secretaris Nella Brak. De begroting 2018 kreeg ook goedkeuring. Na een korte pauze werd stil gestaan bij de uitbreidingsplannen van Streekmuseum Veldzicht en Museum Noordwijk. Tussen nu en een jaar wordt de voormalige koeienstal ingericht met aandacht voor de thema’s voedsel, textiel en touw. Er komen demonstraties over oude ambachten spinnen en weven, het maken van kaas en boter, en het slaan van touw. Aandacht is er ook voor de verbinding tussen verleden, heden en de toekomst op het gebied van duurzaamheid. Educatieve opdrachten zijn in voorbereiding om ook kinderen een leerzaam bezoek aan dit nieuwe deel van het Streekmuseum Veldzicht te bieden. Dit jaar wordt een vervolg onderzoek gehouden over de haalbaarheid van de mooie uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Kortom het Genootschap Oud Noordwijk is niet alleen bezig met de historie maar ook met de toekomst.

Op de ledenvergadering werd ook de 30.000ste gedigitaliseerde foto van het voormalige tramstation aan de huidige Pickéstraat gepresenteerd. Roel Lindhout coördinator van de foto- en filmclub kreeg de foto uit handen van eigenaar Arie Barnhoorn

Deel dit bericht