Streekmuseum Veldzicht heeft Wifi

16 februari 2019

Sinds het begin van deze maand beschikt Streekmuseum Veldzicht over Wifi. De investering past in de vele activiteiten die ondernomen worden om het gebruik van de unieke locatie door derden en het Genootschap Oud Noordwijk zelf te vergroten.

Streekmuseum Veldzicht beschikt nu over Wifi, waarmee weer een stap is gezet om de locatie nog aantrekkelijker te maken voor allerlei soorten bijeenkomsten

De aanvragen om Veldzicht of delen daarvan door derden te mogen gebruiken voor uiteenlopende activiteiten groeit. En dat is logisch want de locatie aan de Herenweg is uniek en biedt veel mogelijkheden. Het was de uitdrukkelijke wens van de laatste bewoner en eigenaar van de boerderij, de andere opstallen en de omliggende gronden te behouden. De oprichting van de stichting Landgoed Veldzicht zorgde dat die wens in beton gegoten werd. Het Genootschap Oud Noordwijk dat de vrijheid kreeg om Veldzicht te exploiteren kreeg een veelheid aan mogelijkheden in de schoot geworpen toen de pachter van enkele opstallen en de gronden aangaf ermee te willen stoppen. Sindsdien is er veel werk verricht aan de aanwezige bollenschuur en is er een nieuwe kruidentuin aangelegd. De oorspronkelijk aanwezige hooischuur is met nieuwe materialen sinds enige tijd weer prominent aanwezig op Veldzicht. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de Stal, die ingezet gaat worden voor educatieve doeleinden. De oude kruidentuin wordt heringericht aan de hand van de ideeën en geschriften die de bekende Leidse hoogleraar Rembert Dodoens internationale faam bezorgde. Dat staat nog los van het al langer ingerichte museum waar heel veel interessants te vinden is over archeologische vondsten (Veldzicht stond op de oever van de Rijn die ooit bij het huidige Vinkenveld de Noordzee instroomde), de kruiden- en de bollenteelt en de aanwezigheid van het bekende koeien ras ‘De Blaarkoppen’. Veldzicht leent zich als een bijzondere locatie om te vergaderen, lezingen te houden en om uiteenlopende bijeenkomsten te organiseren. De gratis parkeervoorzieningen blijken een extra pré om er gebruik van te maken. Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk is samen met de andere vrijwilligers voortdurend bezig om binnen de beperkte financiële middelen toch te streven naar het verder vergroten van het aanbod. Wifi, belangrijk voor het houden van presentaties, lezingen en andere bijeenkomsten maar zeker ook voor het goed kunnen laten verlopen van de educatieve programma’s, stond hoog op de verlanglijst en is nu met medewerking van het Noordwijkerhoutste PWA gerealiseerd. “Wij hebben de twee problemen op Veldzicht, te weten het ontbreken van Wifi en de gebrekkige internet snelheid aangepakt en opgelost. Wij hebben één van onze producten ‘draadloos glasvezel’ toegepast om een snelle internetverbinding te realiseren. Daardoor kon honderden meters graafwerk worden voorkomen maar is er wel een verbinding gecreëerd die net zo snel en stabiel is als glasvezel onder de grond en ook nog eens veel goedkoper. Dit alles uiteraard inclusief een gescheiden gastennetwerk voor bezoekers. In de opstallen is slimme Wifi apparatuur opgehangen waardoor er overal dekking is.” De investering zal de aantrekkelijkheid om in Veldzicht bijeen te komen zeker vergroten.

Deel dit bericht