Traditionele vrijwilligersbijeenkomst Genootschap Oud Noordwijk druk bezocht

26 september 2019

De vrijwilligersbijeenkomst van het Genootschap Oud Noordwijk op één van de locaties van het genootschap te weten Streekmuseum Veldzicht werd afgelopen zaterdag 21 september druk bezocht. Ruim 110 genodigden kwamen naar de Herenweg 144 om te genieten van elkaars verhalen, het Aziatisch buffet en het prachtige najaarsweer.

Het Genootschap Oud Noordwijk en de beide daaronder opererende musea, Museum Noordwijk en Streekmuseum Veldzicht kunnen niet bestaan zonder de vrijwilligers en hun tomeloze inzet. Om de vrijwilligers hiervoor te bedanken organiseert het bestuur van het genootschap al enkele jaren achtereen een samenzijn. Met een fantastische eigen locatie Streekmuseum Veldzicht dat ruimte biedt aan grote en kleine gezelschappen ligt de plaats van handeling voor de hand. De Bollenschuur was ingericht om de meesten aan tafels te kunnen laten genieten van het Aziatisch buffet. De borrel daaraan voorafgaande speelde zich vooral af in de buitenlucht op het mooie centrale plein tussen de opstallen die onderdeel uit maken van het streekmuseum. Voorzitter Leon Guijt heette iedereen welkom. Hij stond stil bij de recente buitengewone algemene ledenvergadering ook op Veldzicht gehouden, waar de leden op 11 september in overweldigende meervoud het bestuur het groene licht gaven om met de gemeente verder te praten over de uitbreidingsplannen van Museum Noordwijk. Een belangrijke mijlpaal want ook de leden moeten kunnen instemmen met dit soort belangrijke ontwikkelingen binnen het genootschap.

Guijt memoreerde ook de succesvol verlopen pompoenmarkt die op 21 september voor de derde keer op rij op Veldzicht plaatsvond. Honderden bezoekers bezochten de markt waar streekgebonden dan wel zelf gemaakte producten werden aangeboden. Guijt maakte van de gelegenheid gebruikt om zijn grote dank uit te spreken voor Dies Griffioen die zo’n tien jaar haar beste krachten heeft gegeven aan de ontwikkeling van eerst Museum Noordwijk en later vooral Streekmuseum Veldzicht. Die legde haar ideeën voor Veldzicht graag vast in notities aan de hand waarvan de plannen werden uitgerold. Naast de inrichting van de stal en de realisatie van de Rembert Dodoens kruidentuin heeft ze zich vooral hard gemaakt voor het project ‘Parels van de Bollenstreek’ waar Veldzicht als eerste van de grond kwam. Geheel in stijl overhandigde zij aan voorzitter Guijt een notitie met als pakkende titel ‘Op weg naar een museaal masterplan Streekmuseum Veldzicht’.

 

Het Genootschap Oud Noordwijk kan terugkijken op een druk bezochte en geslaagde vrijwilligersbijeenkomst

Deel dit bericht