Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2019

1 maart 2019

Genootschap Oud Noordwijk – Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 10 april 2019. De vergadering zal worden gehouden bij Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk. De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 28 maart 2018
 5. Jaarverslag 2018
 6. Financiële verantwoording 2018
  1. Jaarverslag penningmeester
  2. Jaarrekening 2018
  3. Verslag kascontrolecommissie
  4. Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (*)
 7. Decharge bestuur
 8. Begroting 2019
 9. Gedachtewisseling nieuw Beleidsplan GON
 10. Rondvraag

Pauze

 1. Presentatie Uitbreidingsplannen
  – Streekmuseum Veldzicht
  – Museum Noordwijk
 2. Sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u downloaden van deze website.

De stukken zijn vanaf 1 april ook verkrijgbaar bij de receptie van het Museum Noordwijk, Jan Kroonsplein 4 te Noordwijk.

(*) Kandidaten voor de kascontrolecommissie kunnen zich tot 10 april aanmelden bij de secretaris via e-mail: secretaris@g-o-n.nl of telefonisch 06-48489944.

Deel dit bericht