Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2023

2 mei 2023

Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 8 juni 2023 in Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk. De aanvang is om 20.00 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De Algemene Ledenvergadering vindt dit jaar plaats in “de Stal” in verband met de expositie van de Noordwijkse kunstenaars.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 13 april 2022
 5. Jaarverslag 2022
 6. Financiële verantwoording 2022
  1. Jaarverslag penningmeester
  2. Jaarrekening 2022
  3. Verslag kascontrolecommissie
  4. Benoeming kascontrolecommissie
  5. Decharge bestuur
 7. Begroting 2023
 8. Voorstel verhoging contributie € 2,50
 9. Uitbreidingsplannen, korte toelichting
 10. Rondvraag
 11. sluiting

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u vanaf medio mei downloaden op de website van het GON.

 • Notulen van de ALV rond 20 mei 2023
 • Financieel jaarverslag rond 20 mei 2023
 • Jaarverslag 2022 rond 20 mei 2023

Het jaarverslag 2022 komt ook dit jaar uit als een speciale editie van de Blauwdotter en is eind april bij u in de brievenbus gevallen.

Wij hopen u graag te mogen verwelkomen.

Vriendelijke groeten, Het Genootschap ‘Oud Noordwijk’

Deel dit bericht