Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2024

26 maart 2024

Het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk nodigt alle leden hierbij van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 25 april 2024 in Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk. De aanvang is om 19.45 uur en u bent vanaf 19.30 uur welkom.

De agenda van deze vergadering (circa 50 minuten):

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur
 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2023
 5. Jaarverslag 2023
 6. Financiële verantwoording 2023
  1. a) Jaarverslag penningmeester
  2. b) Jaarrekening 2023
  3. c) Verslag kascontrolecommissie
  4. d) Update aanpassing bestuur St. Museum Boerderij Noordwijk (SMBN)
  5. e) Benoeming kascontrole commissie
  6. f) Decharge bestuur
  7. g) Afscheid vertrekkend bestuurslid en opvolging
 7. Begroting 2024
 8. Status vernieuwings- en uitbreidingsplannen, korte toelichting
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

15 minuten PAUZE met drankje en hapje

Extra voor u deze jaarvergadering:

Na de pauze zal onder het genot van een drankje en hapje de avond worden afgesloten door Menko Wiersema die speciaal voor u als GON-leden een lezing van circa 30 minuten houdt over de Tuin van Holland, Blaarkoppen en Caspar Fagel.

De voor deze vergadering benodigde documenten kunt u vanaf medio april downloaden via de website van het GON.

 • Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 juni 2023
 • Financieel jaarveslag 2023

Het jaarverslag 2023 komt ook dit jaar uit als een speciale editie van De Blauwdotter en valt de 2e helft april bij u in de brievenbus.

Wij zien u graag op de vergadering.

Vriendelijke groet,

namens het bestuur van Genootschap Oud Noordwijk

Marjanne Kuiper, secretaris.

Deel dit bericht