Uitnodiging buitengewone Algemene Ledenvergadering 11 september 2019

14 augustus 2019

Het bestuur van het Genootschap Oud Noordwijk nodigt haar leden van harte uit tot het bijwonen van een buitengewone Algemene Ledenvergadering, welke woensdag 11 september 2019 gehouden zal worden in Streekmuseum Veldzicht, Herenweg 114 te Noordwijk.
De vergadering zal om 20.00 uur beginnen, inloop is vanaf 19.30 uur mogelijk.

Deze buitengewone Algemene Ledenvergadering heeft als doel haar leden te informeren over de laatste versie van de nieuwbouwplannen van Museum Noordwijk en daarvoor uw instemming te vragen.
Het bestuur zal het Nieuwbouwplan voor Museum Noordwijk toelichten in de vorm van een presentatie.
Daarnaast zal een voorstel tot verhoging van de contributie aan de orde worden gesteld.

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid nog wat na te praten onder het genot van een drankje.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst!
Met een hartelijke groet, namens het GON-bestuur,

Leon Guijt, Voorzitter Genootschap Oud Noordwijk

Agenda
Buitengewone Algemene ledenvergadering GON d.d. 11 september 2019

  1. Opening

  2. Vaststelling agenda

  3. Ingekomen stukken en mededelingen bestuur

  4. Presentatie nieuwbouw Museum Noordwijk en besluitvorming

  5. Verhoging contributie en besluitvorming

  6. Sluiting

Nieuwbouw naast Museumboerderij aan het Jan Kroonsplein

Exterieur

Interieur

Deel dit bericht