Vrijwilligers gezocht Genootschap Oud Noordwijk / Museum Noordwijk en Veldzicht

7 maart 2024

STICHTING MUSEUM BOERDERIJ NOORDWIJK

De stichting is eigenaar van het vastgoed van het Genootschap Oud Noordwijk. Voor het bestuur wordt een kandidaat gezocht die tot nu toe geen banden heeft met het genootschap. Hij/zij neemt als onafhankelijk lid zitting in het bestuur dat verder bestaat uit de voorzitter, de penningmeester en de secretaris van het bestuur van het genootschap. Affiniteit met het werk van het genootschap is gewenst.

 

GENOOTSCHAP OUD NOORDWIJK

ICT
Elektronische hulpmiddelen worden steeds belangrijker. Gezocht worden minimaal een, bij voorkeur twee vrijwilligers die het beheer over vooral het recent ingerichte Microsoft365, het lokale netwerk en de websites van Museum Noordwijk, Veldzicht en GON willen uitvoeren. Daarnaast helpen zij collega vrijwilligers op weg bij problemen.

Kennis van- en enige ervaring met LAN-netwerken en Wifi, MS365 premium en de daarbij behorende Office toepassingen, het beheren van websites met behulp van de software van WordPress horen naast het ‘helpdesk’ werk tot de taken.

Het werk kan met een goede afstemming tussen de mensen die zich daar mee bezig gaan houden worden verdeeld, zodat het bij volledige bezetting -naar schatting- een halve dag werk in de week aan werk met zich meebrengt. Het technische beheer van de websites is momenteel uitbesteed.

Financiën
In het genootschap, Museum Noordwijk en Veldzicht lopen verschillende inkomende en uitgaande financiële stromen. Die moeten goed in kaart worden gebracht om een gezonde financiële huishouding te garanderen. Een deel van de werkzaamheden is uitbesteed maar er blijft genoeg te doen.
Daarom zoekt de penningmeester van het bestuur van het genootschap ondersteuning.
Een belangrijk deel van het werk kan vanuit huis worden gedaan maar natuurlijk ben je van harte welkom om dat met andere collega vrijwilligers om je heen op één van onze locaties te doen.

Ledenadministratie
Met zo’n 1.450 leden is het Genootschap Oud Noordwijk een relatief grote vereniging. De leden vormen één van de hoofdpijlers van het genootschap. Alle reden om hun administratie goed op orde te hebben en te houden. Door af= en aanmeldingen, adresmutaties en andere veranderingen is en blijft alertheid geboden om ook de jaarlijkse contributie inning naar behoren te laten verlopen.
Het betreft hier een belangrijke functie die met een paar uur per week goed uit te voeren is.

Subsidies
Het genootschap, Museum Noordwijk en Veldzicht komen in aanmerking voor uiteenlopende subsidies. Niet alleen bij de overheden, maar ook bij talloze fondsen en andere subsidieverstrekkers. Een optimaal gebruik maakt het mogelijk om de opstallen te verbeteren en te verduurzamen, om de tuinen rond Veldzicht nog mooier te maken om collectiestukken aan te kopen tot nieuwbouw aan toe. Kortom subsidies zijn een belangrijke bron van inkomsten.
Lijkt het je wat om de subsidiemogelijkheden in beeld te brengen, ze te beheren, aanvragen te doen en de aanvragen te volgen dan is dit een prachtige uitdaging.
Je verricht je belangrijke werk in nauwe samenwerking met het bestuur.

Communicatie
De werkgroep communicatie verwelkomt graag nieuwe leden. Naast het vullen en up to date houden van de websites, worden er regelmatig folders en leaflets en andere uitingen gemaakt. Het inzetten van social media is een ander belangrijk aandachtspunt.

 

MUSEUM NOORDWIJK

Museum Noordwijk heeft een mooie collectie schilderijen, beeldhouwwerken en porselein. De conservator kan deze als basis nemen om vandaaruit te gaan meewerken aan de opzet van het nieuwe museum dat na de uitbreiding  tot stand gaat komen. Daarnaast zal de conservator ook mee gaan denken over de tijdelijke tentoonstellingen waarmee Museum Noordwijk zich onderscheidt van de andere musea in de gemeente.
Vereist is een voldoende mate van museale kennis en een inlevingsvermogen met betrekking tot het erfgoed van Noordwijk.

Locatiemanager
Door de ‘pensionering’ van de huidige vrijwilliger wordt gezocht naar een nieuwe ‘spin in het web’. Hij/zij wordt geacht de gang van zaken in het museum in goede banen te leiden, een luisterend oor te hebben voor alle andere vrijwilligers en naar bevinden te handelen met hun vragen en opmerkingen.

De tentoonstellingscommissie (TTC)
De tentoonstellingscommissie houdt zich bezig met de presentatie van de vaste collectie en het organiseren van de tijdelijke zomer- en wintertentoonstelling. Voor de tijdelijke houdt het werk in:

 • Het bepalen van een thema of een onderwerp
 • Het bijeenbrengen van passende items uit de eigen collectie
 • De zoektocht naar items van derden (musea, particulieren)
 • Het opstellen van bruikleenovereenkomsten
 • Het inrichten van de tentoonstelling met passende teksten bij de items
 • Het bedenken van bijpassend promotiemateriaal
 • De afbouw en afwikkeling

De gezellige commissie is op zoek naar nieuwe leden om samen dit leuke werk verder uit te voeren. De wisseltentoonstellingen kunnen op projectbasis worden uitgevoerd.

De werkgroep textiel, accessoires & sieraden
In het depot van Museum Noordwijk bevinden zich schitterende kledingstukken, sieraden en accessoires die een beeld vormen van de Noordwijkse kleding-cultuur in de afgelopen eeuw. Deze collectie wordt door de vrijwilligers van de werkgroep voor de komende generaties geconserveerd.
Voor uitbreiding van de werkgroep wordt gezocht naar mensen die binding hebben met textiel , handig zijn met naald en draad en houden van oude voorwerpen en technieken en indien mogelijk ook meewerken aan het beschrijven van en medewerking verlenen aan het opzetten van tentoonstellingen.
Nieuwe vrijwilligers worden op een prettige manier ingewerkt, stap voor stap. Er wordt prijs gesteld op regelmatige aanwezigheid. De tijdsinvestering is ongeveer 3 uur per week, dinsdag van 9.20u – 12.30u.

De Klederdrachtgroep
De klederdrachtgroep showt kleding, accessoires en sieraden, zoals die in het verleden in Noordwijk aan Zee en Noordwijk Binnen werd gedragen, op bijzondere momenten en bijeenkomsten. De kleding die wordt gebruikt is eigendom van het museum. De groep draagt de kleding tijdens presentaties in het hele land onder meer op klederdrachtdagen en op verzoek bij onder meer verenigingen en zorgcentra.
Spreekt dit je aan en zie je het zitten om bij uiteenlopende gebeurtenissen te laten zien hoe de Noordwijkers er vroeger bij liepen meld je dan aan,

De onderhoudswerkgroep
De werkzaamheden in Museum Noordwijk zijn zeer divers: dagelijkse het nalopen van de verlichting en de apparatuur, herstelwerkzaamheden op allerlei gebied, het assisteren bij het voorbereiden van tentoonstellingen zoals het verplaatsen van kunstwerken, klaarmaken van vitrines, opknappen van hulpstukken waar kunstwerken mee worden opgesteld, schilderen / herstellen van muren en wanden. Af en toe moet een zaal geheel opnieuw worden ingericht. Dan komt het aan op het maken van nieuwe vitrines, aanpassing van de verlichting etc.
De tijdsbesteding is doorgaans één of twee dagdelen in de week. Tijdens het inrichten van nieuwe exposities moet dagen achter elkaar gewerkt kunnen worden. Ook bij grote renovaties moet er aan één stuk gewerkt kunnen worden. Deze perioden zijn ruim van tevoren bekend en ingepland.
Daarnaast worden vrijwilligers gezocht die kunnen helpen bij het onderhoud van de collectie.
De museale collectie bestaat uit een zeer groet aantal voorwerpen in allerlei categorieën, zoals meubilair, speelgoed, keukenuitrusting, schilderijen, kunstvoorwerpen en meer. Museale stukken kennen bij binnenkomst veelal kleine beschadigingen. Die worden in eigen beheer opgeknapt. Ingewikkeldere reparaties en restauraties worden uitbesteed.
Een deel van de collectie bevindt zich in het depot aan de Hoogwakersbosstraat.
Spreekt dit je aan dan is het goed om te weten dat daar in principe iedere dinsdagochtend aan de collectie wordt gewerkt.

Museum Noordwijk en Veldzicht
Beide locaties hebben al lang succesvolle educatieprogramma’s voor leerlingen in het basisonderwijs. Het is de intentie om daar mee door te gaan en waar mogelijk het uit te breiden.
Zie je het zitten om basisschoolleerlingen samen met je collega vrijwilligers wegwijs te maken hoe Noordwijk er vroeger uitzag, hoe hier gewerkt werd en wat de circulaire economie betekent meld je dan aan.

STREEKMUSEUM VELDZICHT ZOEKT VERSTERKING!

Bij Streekmuseum Veldzicht vinden – naast museumbezoek – veel andere activiteiten plaats. Deze zijn gericht op kinderen, jongeren en volwassen. Voorbeelden zijn educatieve projecten, speurtochten, rondleidingen (binnen en buiten), workshops en lezingen.

 • Spreekt het je aan om mensen te ontvangen, bijvoorbeeld als suppoost? Of als gastvrouw/-heer tijdens activiteiten die het museum organiseert?
 • Houd je ervan te klussen? Er is altijd veel onderhoudswerk te doen, binnen en buiten. Denk aan schilderwerk, maar ook aan tuinieren.
 • Vind je het leuk om kennis over te dragen over de historie van Noordwijk Binnen, over het boerenleven van vroeger of over voeding en textiel?
 • Of om kinderen, jongeren of volwassenen te begeleiden bij activiteiten rondom die onderwerpen? Ook daarvoor zijn vrijwilligers welkom!

Je werkt bij Veldzicht samen met een enthousiaste groep vrijwilligers, die jou ook kunnen inwerken.
Als vrijwilliger mag je jaarlijks gratis naar een workshop en lezing bij Veldzicht.
Heb je belangstelling? We vertellen je graag meer over de verschillende werkzaamheden!
Meld je aan via info@streekmuseumveldzicht.nl of 06-812 84 798.

Deel dit bericht